Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 8. 2021

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu balení léčivých přípravků, které byly uhrazeny Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou pro období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021 s detailem pro SÚKL kódy pod ATC skupinami A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V, resp. počty uhrazených zdravotních výkonů v daném období.

Detaily:

  1. Datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení), resp. provedení zdravotního výkonu.
  2. Designace, zdali jde o záznam pro léčivý přípravek nebo pro zdravotní výkon.
  3. SÚKL kód léčivého přípravku, resp. kód zdravotního výkonu.
  4. Množství balení léčivého přípravku, resp. zdravotních výkonů pro daný kód.
  5. Specializace lékaře (případně specializace pracoviště, IČZ).
  6. Kraj (nebo jiný regionální celek), kde byl LP vyzvednut (alternativně kde byl předepsán / vystaven), resp. kde byl ZV vykonán.
  7. Indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl LP, resp. ZV předepsán (je-li vyplněna).
  8. Věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena (navrhujeme věk pojištěnců agregovat po 5 až 10 letech).

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.