Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 2. 2023

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu balení léčivých přípravků (LP), které byly uhrazeny Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) pro období 01/01/2017–31/12/2022 s detailem pro SÚKL kódy v daném období, ATC skupina A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V s následujícími detaily:

1) Datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení)

2) SÚKL kód léčivého přípravku

3) Množství balení léčivého přípravku pro daný kód

4) Specializace lékaře (případně specializace pracoviště, IČZ)

5) Okres (nebo jiný regionální celek), kde byl LP vyzvednut (alternativně kde byl předepsán či vystaven)

6) Indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl LP předepsán (je-li vyplněna)

7) Věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena (navrhujeme věk pojištěnců agregovat po 5 až 10 letech)

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.