Žádost o registraci pojištěnce k ČPZP

  • Osobní údaje
  • Zaměstnavatel
  • Obecné údaje
  • Shrnutí

Osobní údaje

V případě žádosti o aktivaci Elektronické přepážky bude telefonní číslo použito pro zasílání SMS kódů.
Novorozence jste povinni přihlásit ke zdravotnímu pojištění u stejné zdravotní pojišťovny, jako jeho matka v den porodu.

Plátce pojistného

Adresa trvalého pobytu

Kontaktní adresa
Zákonný zástupce
Pole označená * jsou povinná
Upozornění

1. Vyplňte jednoduchý formulář obsahující potřebné základní údaje. Vyplnění on line formuláře se týká pouze občanů s trvalým pobytem na území České republiky a českou státní příslušností.

 

2. Po elektronickém odeslání formuláře Vás bude v řádném přeregistračním období (1.7.2021 - 30.9.2021)   kontaktovat kurýr České průmyslové zdravotní pojišťovny za účelem stvrzení Vašeho zájmu o registraci k ČPZP vlastnoručním podpisem na Evidenčním listu pojištěnce, který vytiskneme dle Vámi vyplněných údajů.

 

3. Pojištěncem ČPZP se stanete od 01.01.2022.

 

4. Novorozenec, jehož matka je v době narození dítěte pojištěna u ČPZP, se stává pojištěncem ČPZP od data narození po vyplnění on line formuláře bez nutnosti podpisu přihlášky k ČPZP. V tomto případě bude zaslán průkaz zdravotního pijištění ihned po kontrole údajů.

 

Upozornění:

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaný registrační list k zdravotní pojišťovně musí být podán v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny.

 

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit, k tomu může využít formuláře on line registrace k ČPZP. V tomto případě, bude zaslán průkaz zdravotního pojištění po kontrole vyplněných údajů.

 

Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěte, a to k nejbližšímu přeregistračnímu termínu, k tomu může rovněž využít formuláře on line registrace k ČPZP.

 

Za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce.