Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Informace

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2023:

Nové preventivní programy:

Příspěvek až 500 Kč na lyžařské výcviky dětí - v rámci programu Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Prevence obezity – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek až 1 000 Kč pro dospělé pojištěnce

Jedeme dál – příspěvek až 2 000 Kč na rekondiční pobyt pro ženy, které se léčí se zhoubným onemocněním prsu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:

Diabetes – příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí a na 1 000 Kč u dospělých

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí

Prevence obezity – příspěvek navýšen na 500 Kč

Další vybrané změny:

Program Manažerka mateřství s příspěvkem 2 500 Kč lze nově vyčerpat v průběhu celého těhotenství.

U programu Doplňky stravy upravena věková hranice – příspěvek 500 Kč je nově určen pro pojištěnce od 60 let.

Příspěvek z programu Žena po porodu lze využít i na on-line cvičení, příspěvek z programu Chůva 24 i na seřízení přístrojů.

Programy Diabetes a Celiakie a dědičné metabolické poruchy jsou letos zařazeny v programech navíc, tj. nad limit ročního příspěvku.

 

Zdravé dítě

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí do 2 let včetně příspěvek na produkty pro zdravý rozvoj dítěte a cvičení pro děti.

Příspěvek je možno použít na:

  • kosmetické přípravky k péči o dítě - masti, krémy, oleje, pudry apod. (nepřispívá se na opalovací přípravky)
  • odsávačky nosních hlenů
  • cvičení dětí/rodičů s dětmi, nevztahuje se na plavání (je obsaženo v jiném produktu). Na dokladu musí být uvedeny údaje o dítěti (jméno, příjmení a rodné číslo, popř. datum narození).
  • edukační kurzy pro matky s dětmi – pořádány zejména mateřskými centry (zejména za účelem získání správných návyků a informací pro péči o dítě), např. kurz první pomoci dítěti, kurz masáží miminek, edukační kurz znakování s batolaty, kurz správného nošení dítěte v šátku a další. Příspěvek se nevztahuje na umělecky zaměřené kurzy (např. hudební, výtvarné apod.). 

Produkty pro děti do 2 let včetně musí být zakoupeny v lékárně (popř. v e-shopu lékárny), prodejnách zdravotnických potřeb (popř. e-shopech prodejen zdravotnických potřeb) nebo ve specializovaných prodejnách (kamenné prodejny i e-shopy; např. prodejny pro matky a děti). Kosmetické přípravky pro péči o dítě musí být zakoupeny pouze v lékárně (popř. v e-shopu lékárny).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
  • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
  • Doklad o úhradě z lékárny/prodejny zdravotnických potřeb, specializované prodejny/od organizátora kurzu

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Při splnění 3měsíční lhůty pro předložení dokladů k čerpání lze akceptovat i doklady o úhradě pořízené před narozením dítěte.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.