Preventivní programy - Ženy

Informace

Upozorňujeme na novinky v preventivních programech pro rok 2022:

Nové preventivní programy:


Duševní zdraví - příspěvek až 2 500 Kč pro pojištěnce od 7 let na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů.

Rázová vlna – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce na terapii rázovou vlnou provedenou u poskytovatele zdravotních služeb.


Krok pro zdraví – příspěvek až 1 000 Kč pro pojištěnce od 18 let při využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:


Školky a školy v přírodě – příspěvek navýšen na 500 Kč

Rovnátka – příspěvek navýšen na 1 000 Kč

Doplňky stravy – příspěvek navýšen na 500 Kč

Manažerka mateřství – příspěvek navýšen na 2 500 Kč

U programu Letní tábory upravena věková hranice – příspěvek 1 500 Kč na letní tábory je nově určen pro děti od 3 let.

 

Student - Zdravotník

Přispějeme částkou až 2 000 Kč

ČPZP poskytuje od 1. 6. 2021 příspěvek na rozvoj fyzického a psychického fondu pro studenty zdravotnických škol, vyšších odborných škol zdravotnického zaměření a lékařských fakult. Příspěvek mohou uplatnit studenti do 25 let včetně. 

Příspěvek lze poskytnout na doklady o úhradě pořízené nejdříve 1. 6. 2021.

Možnosti čerpání:

Příspěvek je možno čerpat na: pohybové aktivity, masáže, plavání, saunu, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky (brýlové čočky, kontaktní čočky, brýlové obruby apod.), stomatologickou péči (výkony či výrobky; za  stomatologickou péči lze považovat i dentální hygienu) a úhradu nákupu volně dostupného sortimentu v lékárnách (např. vitaminy, doplňky stravy).

V případě proplácení dokladů z oblasti pohybových aktivit, masáží, plavání a  sauny musí být z účetního dokladu zřejmé, že se jedná o některou z těchto aktivit. Příspěvek na pohybové aktivity lze proplatit jako permanentku i jako jednotlivé vstupy. Příspěvek lze využít i na dobití čipových karet k permanentkám (na dokladu musí být uveden účel vystavení dokladu na výše uvedené aktivity).

Doklady o úhradě lze kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

Z dokladu potvrzující studium musí být jednoznačně zřejmé, že  pojištěnec v roce 2021 studuje/studoval obor/fakultu/školu se  zdravotnickým zaměřením.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.