Preventivní programy - Ženy

Informace

Novinky v preventivních programech

od 1.6.2021:


Program Student – Zdravotník. Příspěvek až 2 000 Kč pro studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol zdravotnického zaměření a lékařských fakult v ČR.

Letní akce 1 500 Kč na letní tábory – navýšení příspěvku! Program naleznete nově v nabídce „Programy nad limit“ tzn. příspěvek můžete využít, i když jste již vyčerpali limit (nebo jeho část) pro dítě na jiné programy.

Respirátory

Přispějeme částkou až 300 Kč

Akce byla ukončena.

ČPZP pro své klienty připravila nový program Respirátory. Jedná se o časově a finančně omezenou akci na měsíc březen.

Termín akce: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu 30 mil. Kč (podle toho, která ze skutečností nastane dříve).

Podmínky akce:  Akce byla ukončena.

ČPZP v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 přispívá pojištěncům na zakoupení respirátorů částkou až 300 Kč.

  • Akceptovat lze pouze doklady o úhradě vystavené v období od 1. 3. do 31. 3. 2021.
  • Maximální lhůta pro předložení dokladů o úhradě: do 15. 4. 2021 - a to pouze v případě, že nebude vyčerpán stanovený finanční limit akce. Doklady o úhradě lze kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst.
  • Je akceptován i nákup respirátorů mimo lékárnu.
  • Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že byly zakoupeny respirátory a jaká částka byla na úhradu respirátorů vynaložena.
  • Příspěvek lze využít na zakoupení respirátorů dle vlastní volby, tj. pro možnost příspěvku není určena třída nebo typ respirátorů.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů".