Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Vitaminy pro děti od 3 do 15 let:

Aktuálně můžete na pobočkách do konce roku vyzvedávat vitaminy pro děti od 3 do 15 let. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu dítěte.

 

Krok pro zdraví:

 

Rádi bychom Vám připomněli, že v letošním roce se u programu Krok pro zdraví načítají kroky pouze do 30. 11. 2023. Kroky nachozené po tomto datu již nebudou mít vliv na výši dosaženého příspěvku pro rok 2023. 

 

Chůva 24

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí do 2 let včetně příspěvek na monitor dechu a chůvičky (příspěvek lze poskytnout i na zakoupení náhradní podložky k monitoru dechu), popř. na seřízení přístrojů.

Příspěvek se nevztahuje na zapůjčení/pronájem. Příspěvek nelze poskytnout na domácí security kamery a zařízení, které nemají primární účel dětské chůvičky.

Produkty pro děti do 2 let včetně musí být zakoupeny v lékárně (popř. v e-shopu lékárny) nebo ve specializovaných prodejnách (kamenné prodejny i e-shopy; např. prodejny pro matky a děti).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
  • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
  • Doklad o úhradě z lékárny/specializované prodejny, popř. doklad o seřízení monitoru dechu nebo chůvičky.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Při splnění 3měsíční lhůty pro předložení dokladů k čerpání lze akceptovat i doklady o úhradě pořízené před narozením dítěte.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.