Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2024:
Nové preventivní programy:

BabyGen - příspěvek až 4 000 Kč
pro dospělé pojištěnce na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím.


Další vybrané změny:

Program Krok pro zdraví
příspěvek lze čerpat na sportovní oblečení, sportovní obuv a nově i na regenerační aktivity (např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie).

Příspěvek z programu Zdravé dítě
lze nově využít i na zakoupení dětských inhalátorů, vč. náhradní dětské masky. Akceptovat lze také doklad o úhradě za on-line edukační kurzy.

Program Žena po porodu
rozšíření možností čerpání příspěvku i na kojící podprsenky, kojenecké váhy a osobní teploměry měřící tělesnou teplotu.

Program Příspěvek na paruku
mohou nově čerpat i pojištěnci s diagnózou alopecie.

Příspěvek z programu Jedeme dál
je nově určen i na zakoupení protetické podprsenky.

Dárci krve
noví dárci, nově ocenění a stávající dárci - mohou nově čerpat příspěvky i na pobyt v kryokomoře.

Zdraví 60+
příspěvek až 500 Kč pro pojištěnce od 60 let – změna názvu (původně Doplňky stravy) a úprava možností čerpání

Sportovní kroužky

Přispějeme částkou až 500 Kč

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let.

Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského tábora, krátkodobých, tj. např. měsíčních kurzů apod. Příspěvek se nevztahuje na umělecky zaměřené kroužky a kurzy (např. hudební).

Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

 • V případě sportovních kroužků a členství ve sportovních klubech/oddílech se předpokládá, že se jedná vždy o pravidelnou pohybovou aktivitu.  
 • V případě sportovních kurzů musí z dokladu jednoznačně vyplývat, že se jedná o pohybovou aktivitu trvající alespoň 3 měsíce (období trvání aktivity musí být na dokladu uvedeno).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte - Formulář Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte.
 • Může se jednat také o potvrzení o úhradě sportovního kroužku, sportovního kurzu nebo členství ve sportovním oddíle/klubu vydané organizátorem na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tytéž náležitosti jako formulář ČPZP, tj.:
  - jméno, příjmení a rodné číslo, popř. datum narození dítěte
  - účel vystavení dokladu - sportovní kroužek, sportovní kurz, členství ve sportovním oddíle, sportovním klubu
  - konkrétní pohybovou aktivitu, kterou dítě vykonává
  - období trvání pohybové aktivity, kterou dítě vykonává
  - uhrazenou částku (úhrada v roce 2024)     
  - název organizátora, adresa, IČO
  - datum, razítko a podpis organizátora akce

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2024.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.