Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Informace

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2023:

Nové preventivní programy:

Příspěvek až 500 Kč na lyžařské výcviky dětí - v rámci programu Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Prevence obezity – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek až 1 000 Kč pro dospělé pojištěnce

Jedeme dál – příspěvek až 2 000 Kč na rekondiční pobyt pro ženy, které se léčí se zhoubným onemocněním prsu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:

Diabetes – příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí a na 1 000 Kč u dospělých

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí

Prevence obezity – příspěvek navýšen na 500 Kč

Další vybrané změny:

Program Manažerka mateřství s příspěvkem 2 500 Kč lze nově vyčerpat v průběhu celého těhotenství.

U programu Doplňky stravy upravena věková hranice – příspěvek 500 Kč je nově určen pro pojištěnce od 60 let.

Příspěvek z programu Žena po porodu lze využít i na on-line cvičení, příspěvek z programu Chůva 24 i na seřízení přístrojů.

Programy Diabetes a Celiakie a dědičné metabolické poruchy jsou letos zařazeny v programech navíc, tj. nad limit ročního příspěvku.

 

Sportovní kroužky

Přispějeme částkou až 500 Kč

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let.

Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského tábora, krátkodobých, tj. např. měsíčních kurzů apod.

Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

 • V případě sportovních kroužků a členství ve sportovních klubech/oddílech se předpokládá, že se jedná vždy o pravidelnou pohybovou aktivitu.  
 • V případě sportovních kurzů musí z dokladu jednoznačně vyplývat, že se jedná o pohybovou aktivitu trvající alespoň 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte - Formulář Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte.
 • Může se jednat také o potvrzení o úhradě sportovního kroužku, sportovního kurzu nebo členství ve sportovním oddíle/klubu vydané organizátorem na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  - jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  - účel vystavení dokladu - sportovní kroužek, sportovní kurz, členství ve sportovním oddíle, sportovním klubu
  - konkrétní pohybovou aktivitu, kterou dítě vykonává
  - období trvání pohybové aktivity, kterou dítě vykonává
  - uhrazenou částku
  - datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.