Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Informace

Upozorňujeme na novinky v preventivních programech pro rok 2022:

Nové preventivní programy:


Duševní zdraví - příspěvek až 2 500 Kč pro pojištěnce od 7 let na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů.

Rázová vlna – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce na terapii rázovou vlnou provedenou u poskytovatele zdravotních služeb.


Krok pro zdraví – příspěvek až 1 000 Kč pro pojištěnce od 18 let při využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:


Školky a školy v přírodě – příspěvek navýšen na 500 Kč

Rovnátka – příspěvek navýšen na 1 000 Kč

Doplňky stravy – příspěvek navýšen na 500 Kč

Manažerka mateřství – příspěvek navýšen na 2 500 Kč

U programu Letní tábory upravena věková hranice – příspěvek 1 500 Kč na letní tábory je nově určen pro děti od 3 let.

 

Sportovní kroužky

Přispějeme částkou až 500 Kč

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let.

Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského tábora, krátkodobých, tj. např. měsíčních kurzů apod.

Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

 • V případě sportovních kroužků a členství ve sportovních klubech/oddílech se předpokládá, že se jedná vždy o pravidelnou pohybovou aktivitu.  
 • V případě sportovních kurzů musí z dokladu jednoznačně vyplývat, že se jedná o pohybovou aktivitu trvající alespoň 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte - Formulář Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte.
 • Může se jednat také o potvrzení o úhradě sportovního kroužku, sportovního kurzu nebo členství ve sportovním oddíle/klubu vydané organizátorem na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:


  - jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  - účel vystavení dokladu - sportovní kroužek, sportovní kurz, členství ve sportovním oddíle, sportovním klubu
  - konkrétní pohybovou aktivitu, kterou dítě vykonává
  - období trvání pohybové aktivity, kterou dítě vykonává 
  - uhrazenou částku
  - datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2022.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.