Kód pojišťovny

Preventivní programy - Ženy

Informace

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2023:

Nové preventivní programy:

Příspěvek až 500 Kč na lyžařské výcviky dětí - v rámci programu Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Prevence obezity – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek až 1 000 Kč pro dospělé pojištěnce

Jedeme dál – příspěvek až 2 000 Kč na rekondiční pobyt pro ženy, které se léčí se zhoubným onemocněním prsu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:

Diabetes – příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí a na 1 000 Kč u dospělých

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí

Prevence obezity – příspěvek navýšen na 500 Kč

Další vybrané změny:

Program Manažerka mateřství s příspěvkem 2 500 Kč lze nově vyčerpat v průběhu celého těhotenství.

U programu Doplňky stravy upravena věková hranice – příspěvek 500 Kč je nově určen pro pojištěnce od 60 let.

Příspěvek z programu Žena po porodu lze využít i na on-line cvičení, příspěvek z programu Chůva 24 i na seřízení přístrojů.

Programy Diabetes a Celiakie a dědičné metabolické poruchy jsou letos zařazeny v programech navíc, tj. nad limit ročního příspěvku.

 

Manažerka mateřství

Přispějeme částkou až 2500 Kč

Záleží nám na klidném průběhu Vašeho těhotenství i mateřství. V nabídce preventivních programů ČPZP proto naleznete příspěvky nejen pro Vás, ale i pro Vaše miminko. Na Vaše těhotenství a mateřství přispíváme až 4 500 Kč, můžete tedy využít nejen příspěvek z programu Manažerka mateřství, ale i další programy:

 • Manažerka mateřství s příspěvkem až 2 500 Kč
 • Žena po porodu s příspěvkem až 1 000 Kč
 • Chůva 24 s příspěvkem až 500 Kč
 • Zdravé dítě s příspěvkem až 500 Kč

Bližší informace o nabídce programů pro maminky a miminka naleznete na https://cpzp.cz/maminky/.  Níže naleznete informace o programu Manažerka mateřství, který využijí ženy v průběhu těhotenství.

Manažerka mateřství

ČPZP poskytuje příspěvek těhotným ženám na klidné mateřství. V případě vícečetného těhotenství nelze příspěvek navýšit.

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné (kurzy týkající se těhotenství, porodu a mateřství zakoupené v průběhu těhotenství), cvičení pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu. Lze akceptovat také doklady o úhradě za on-line aktivity.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 2 500 Kč - příspěvek na rok 2023
 2. Příspěvek lze i dočerpat v následujícím roce. Pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2022, může dočerpat program v roce 2023. Pojištěnka, která začne čerpat program v roce 2023, bude moci dočerpat program v roce 2024.
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetné těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list dítěte (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Doklad o  úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.