Kód pojišťovny

Preventivní programy - Ženy

Aktuální informace:

Vitaminy pro děti od 3 do 15 let:

Aktuálně můžete na pobočkách do konce roku vyzvedávat vitaminy pro děti od 3 do 15 let. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu dítěte.

 

Krok pro zdraví:

 

Rádi bychom Vám připomněli, že v letošním roce se u programu Krok pro zdraví načítají kroky pouze do 30. 11. 2023. Kroky nachozené po tomto datu již nebudou mít vliv na výši dosaženého příspěvku pro rok 2023. 

 

Doplňky stravy

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje pojištěncům od 60 let příspěvek na nákup doplňků stravy a vitaminů v lékárně. Příspěvek je možno uplatnit např. na: prevenci zhoršení stavu kloubů, paměti, na imunitu apod. Příspěvek lze uplatnit pouze na přípravky, které se užívají orálně (tzn. nelze uplatnit např. na podání vitaminů formou injekcí).

Příspěvek se nevztahuje na nákup čajů, cukrovinek (např. lízátka, bonbony, bylinné i vitaminové pastilky), šťáv, olejů, bylin, bylinných směsí a extraktů. Příspěvek nelze využít na volně prodejné přípravky s léčivou látkou na tlumení bolesti, na přípravky na zmírnění příznaků rýmy, kašle, ani na doplatky na léčivé přípravky na předpis.

K čerpání lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2023, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

  • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)

  • Občanského průkazu.

  • Dokladu o úhradě z lékárny.

Parametry programu byly k 1.7.2023 aktualizovány. Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.