Preventivní programy - Děti

Informace

Novinky v preventivních programech

od 1.6.2021:


Program Student – Zdravotník. Příspěvek až 2 000 Kč pro studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol zdravotnického zaměření a lékařských fakult v ČR.

Letní akce 1 500 Kč na letní tábory – navýšení příspěvku! Program naleznete nově v nabídce „Programy nad limit“ tzn. příspěvek můžete využít, i když jste již vyčerpali limit (nebo jeho část) pro dítě na jiné programy.

Ozdravně léčebné pobyty

Vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v ČR a v zahraničí přistoupila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ke zrušení dětských ozdravně léčebných pobytů na Slovensku a v Černé Hoře v roce 2021. K tomuto rozhodnutí dospěla po zhodnocení všech aspektů, které mají vliv na možnost realizace ozdravných pobytů pro děti.

V případě, že to epidemiologická  situace v ČR dovolí, pokusíme se zrealizovat tuzemské ozdravné pobyty pro děti ve věku od 3 do 6 let  s doprovodem v Priessnitzových léčebných lázních a budeme vás včas informovat.

 

Věříme, že toto rozhodnutí přijmete s pochopením.