Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2024:
Nové preventivní programy:

BabyGen - příspěvek až 4 000 Kč
pro dospělé pojištěnce na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím.


Další vybrané změny:

Program Krok pro zdraví
příspěvek lze čerpat na sportovní oblečení, sportovní obuv a nově i na regenerační aktivity (např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie).

Příspěvek z programu Zdravé dítě
lze nově využít i na zakoupení dětských inhalátorů, vč. náhradní dětské masky. Akceptovat lze také doklad o úhradě za on-line edukační kurzy.

Program Žena po porodu
rozšíření možností čerpání příspěvku i na kojící podprsenky, kojenecké váhy a osobní teploměry měřící tělesnou teplotu.

Program Příspěvek na paruku
mohou nově čerpat i pojištěnci s diagnózou alopecie.

Příspěvek z programu Jedeme dál
je nově určen i na zakoupení protetické podprsenky.

Dárci krve
noví dárci, nově ocenění a stávající dárci - mohou nově čerpat příspěvky i na pobyt v kryokomoře.

Zdraví 60+
příspěvek až 500 Kč pro pojištěnce od 60 let – změna názvu (původně Doplňky stravy) a úprava možností čerpání

Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na školky a školy v přírodě nebo lyžařské výcviky dětí.  

Příspěvek na tyto organizované pobyty bude uznán jen v případě jejich trvání v délce minimálně 4 po sobě jdoucí kalendářní dny (u příspěvku na lyžařské výcviky se může jednat i o samostatné dny, nemusí být po sobě jdoucí).
Příspěvek na školku/školu v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních prázdninách) mateřskými, základními a středními školami. Lyžařské výcviky může organizovat i jiný subjekt než školka/škola, např. lyžařská škola, provozovatel skiareálu apod. 
Příspěvek lze poskytnout jen na organizované pobyty konané na území ČR.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Potvrzení o účasti ve školce/škole v přírodě nebo lyžařském výcviku - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Předloženo může být i potvrzení o účasti dítěte na organizovaném pobytu vydané organizátorem školky/školy v přírodě nebo lyžařského výcviku na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tytéž náležitosti jako formulář ČPZP, tj.:
  - jméno, příjmení a rodné číslo, popř. datum narození dítěte
  - účel vystavení dokladu - školka/škola v přírodě, lyžařský výcvik
  - termín konání, potvrzení o účasti dítěte na školce/škole v přírodě nebo lyžařském výcviku
  - uhrazenou částku
  - název organizátora, adresa, IČO
  - datum vystavení potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko a podpis, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). Příspěvek bude realizován až po absolvování organizovaného pobytu.

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2024.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.