Kód pojišťovny

Přehled o výši daňového základu podávají OSVČ na zdravotní pojišťovnu

Ostrava, 7. února 2024 - Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět nadešel čas na odevzdání jak daňového přiznání na finanční úřad, tak i přehledu o výši daňového základu ze samostatně výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné za rok 2023 na zdravotní pojišťovny. To se týká každého podnikatele a například jen Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) očekává přehled o daňovém základu od bezmála 109 tisíc fyzických osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost. Od ledna 2024 jsou OSVČ povinny hradit minimální zálohu předpisu pojistného ve výši 2 968 Kč měsíčně.

 „Pro odevzdání přehledu o výši daňového základu za rok 2023 může podnikatel využít různé typy podání. Nejjednodušší formou pro naše klienty je přihlášení do aplikace „E-přepážka“ a právě přes tuto aplikaci vyplnit a odeslat přehled o výši daňového základu do zdravotní pojišťovny,“ upřesňuje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

V případě, že si podnikatel pojištěný u ČPZP vybere jiný způsob odevzdání, například zaslání datovou zprávou, může využít formuláře na https://www.cpzp.cz/formulare/4.  „Do přehledu o výši daňového základu podnikatel vypíše částku zaplacených záloh, které si může sám zjistit v aplikaci E-přepážky, anebo využije informací zaslaných dopisem do datových schránek. V případě studia, nemoci, pečování o děti a podobně je nutné k přehledu o výši daňového základu zaslat přílohou i doklady o těchto skutečnostech a pro případné vyřešení nesrovnalostí uvést na sebe telefonický kontakt,“ připomíná mluvčí ČPZP.

První úhrada zálohy ve výši 2 968 Kč zdravotní pojišťovně, u které je OSVČ registrován, by měla být provedena v průběhu ledna, avšak nejpozději do 8. 2. 2024. „Pokud v průběhu roku 2023 podnikatel změnil zdravotní pojišťovnu, je povinen hradit zálohu podle výpočtu původní zdravotní pojišťovny. Zároveň musí nové pojišťovně doložit kopii přehledu o daňovém základu, na kterém původní zdravotní pojišťovna zálohu vypočítala,“ doplňuje Mazurová a dodává, že formulář přehled o výši daňového základu OSVČ je letos poprvé shodný pro podnikatele ve standardním i v paušálním režimu.

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2023

  • v případě elektronického podání daňového přiznání do 3. 6. 2024
  • v případě zpracování přehledu OSVČ daňovým poradcem do 1. 8. 2024
  • pokud OSVČ není povinna podat daňové přiznání, předkládá přehled do 8. 4. 2024
  • v ostatních případech je standardní termín do 2. 5. 2024

Pokud podnikatel uplatňuje odklad daňového přiznání, je důležité, aby společně s přehledem o výši daňového základu předložil Rozhodnutí o prodloužení k podání daňového přiznání od příslušného finančního úřadu.

 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje přes 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím

Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

aktuální informace na www.cpzp.cz

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.