Kód pojišťovny

Občané z Ukrajiny – oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně

Зобов'язання громадянина України перед медичною страховою компанією

Після закінчення 150 днів з дня надання тимчасового захисту, особа віком від 18 до 65 років, для цілей державного медичного страхування, вважається особою з постійним місцем проживання на території Чехії.

Що це означає:

Після закінчення 150 днів з моменту надання тимчасового захисту в Чеській Республіці, особи вік яких в межах від 18 до 65 років не будуть автоматично віднесені до категорії застрахованих осіб, за яких медичне страхування оплачує держава. Надання категорії V, припиняється.

У тому випадку, якщо застрахована особа не працює або не відносится до жодної іншої категорії, після закінчення 150 днів, сплачуватиме внески на своє медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних страхових платежів. Ця особа важається особою без оподатковуваного доходу.

Зміна стосується

 • Повнолітні особи віком від 18 до 65 років – вони зобов'язані повідомляти свою медичну страхову компанію про будь-яку зміну платника медичного страхування.

Клієнт повинен буде підтвердити свою особу, або присвоєний йому номер застрахованої особи, а також надати інші необхідні документи відповідно до конкретної життєвої ситуації.

Протягом 150 днів застрахована особа може бути зареєстрована на категорію Z – працівник, P – самозайнята особа.

У випадках, коли застрахована особа подає протягом 150 днів:

а) підтвердження реєстрації в Центрі зайнятості (Úřad práce) - відповідно до дати підтвердження реєстрації, ми зареєструємо інформацію в базу даних ČPZP

б) повідомлення застрахованої особи (категорія L) – інформація буде зареєстрована в базу даних ČPZP тільки після того, як пройде 150 днів з моменту призначення тимчасового захисту.

Зміна не стосується:

 • Діти до 18 років  медичне страхування оплачується державою.
 • Пенсіонери від 65 років медичне страхування оплачується державою.

Через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, медичне страхування для зазначених застрахованих осіб, автоматично оплачуватиме чеська держава.

Повідомляти платника страхових внесків не потрібно.

Інформування медичної страхової компанії про підстави для початку або припинення обов'язку держави сплачувати за страхові внески, можливо: у відділенні/ поштою/ електронною адресою, не пізніше ніж через 8 днів після закінчення встановленого законом сроку в 150 днів.

- Особисто в будь-якому відділенні ЧПЗП www.cpzp.cz/pobocky

- У письмовій формі (поштою) на адресу страхової компанії

Jeremenkova 161/11,
Ostrava-Vítkovice,
PSČ: 703 00

- Електронною поштою posta@cpzp.cz

При виконанні зобов'язання з повідомлення необхідно підтвердити свою особу, присвоєний номер застрахованої особи та подати інші необхідні документи згідно з описом нижче.

Які документи необхідно подати для кожної категорії страхових платників?

Студент 18–26 років (навчається на території Чеської Республіки або в Україні)

 • Платник медичного страхування: держава
 • Зобов'язан повідомити: студент
 • Документи: підтвердження навчання в SS/VŠ, у випадку навчання в Україні, особисто заповнену заяву

Особяка особисто та належним чином доглядає за однією дитиною до 7 років або за двома чи більшою кількістю дітей віком до 15 років протягом всього дня

 • Платник медичного страхування: держава
 • Зобов'язан повідомити: особа, яка доглядає
 • Документи: свідоцтво про народження або інший документ з особистими даними дитини (наприклад, паспорт, віза) заява про спорідненість з дитиною, що має юридичну силу., та заповнену форму - Повідомлення застрахованої особи про повний догляд за дітьми

Зареєстрорваний в службі зайнятості як шукач роботи.

 • Повинен зареєструватись у Центрі зайнятості(Úřad práce)
 • Платник медичного страхування: держава
 • Зобов'язан повідомити:шукач роботи
 • Документи: підтвердження реєстрації в Центрі зайнятості (Úřad práce)

Особа, яка потребує догляду (з інвалідністю/з обмеженими можливостями) або догляд за особою, залежною від догляду.

 • Платник медичного страхування: держава
 • Зобов'язан повідомити: особа, яка потребує догляду, або особа, яка доглядає
 • Документи: підтвердження реєстрації в Центрі зайнятості ЧР

Інші особи, за яких страховку платить держава – відповідно до § 7 закону № 48/1997 про державне медичне страхування, з поправками, повинні про це інформовати(підтвердити).

Працівник 

(який перебуває у трудових відносинах, за договором про виконання робіт з оплатою понад 10 000 чеських крон на місяць, або за договором про трудову діяльність від 4 000 чеських крон на місяць)

 • Платник медичного страхування: роботодавець
 • Зобов'язан повідомити: роботодавець

Самозайняті особи (OSVČ)

 • Платник медичного страхування:застрахована особа OSVČ

застрахована особа OSVČ сплачує страхові внески у вигляді щомісячних авансових внесків і додаткового страхового внеску після надання довідки про розрахунок податкової бази самозайнятої особи за минулий календарний рік.

 • Зобов'язан повідомити: застрахована особа OSVČ
 • Щомісячна мінімальна сума страхового внеску у 2023 році становила 2 722 крон. Від січня 2024 року – 2 968 крони, номер рахунку для оплати 2050203761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ14 0710 0000 0020 5020 3761) або 2050406761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ96 0710 0000 0020 5040 6761)

Для ідентифікації вашої особи, також необхідно надати персональний ідентифікаційний номер (číslo pojištěnсe)

 • Платіж: Оплата повинна бути здійснена у період від 1-го числа календарного місяця, за який здійснюється оплата, до 8 числа наступного календарного місяця.
 • Документи: копія ліцензії на торгівлю або іншої ліцензії на підприємницьку діяльність та номер банківського рахунку, з якого буде виплачуватися страховка.

Особа без оподатковуваного доходу – не підпадає під жодну з перерахованих вище категорій

  • Платник медичного страхування: застрахована особа без оподатковуваного доходу
  • Мінімальний страховий внесок у 2023 році становив 2 336 Kč крон.Від січня 2024 року мінімальний страховий внесок  становить - 2 552 Kč крони.

Občané z Ukrajiny – oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně

Osoba, která dovršila 18 let věku a současně nedovršila 65 let věku, se po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje za osobu s trvalým pobytem na území České republiky.

Co to ve skutečnosti znamená:

Po uplynutí 150 dnů  od udělení dočasné ochrany v České republice u osob 18 – 65 let věku, již tyto osoby ztrácejí nárok na platbu zdravotního pojištění hrazenou státem v kategorii V – udělení dočasné ochrany a tato kategorie V, je ukončena.

V případě, že pojištěnec po této době nezačne pracovat, podnikat, nebude v životní situaci,
za kterou je plátcem stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů – OBZP, s povinností hradit zdravotní pojištění. 

Změna platí pro

 • Dospělí od 18 do 65 let – mají povinnost oznámit případnou změnu plátce zdravotního pojištění své zdravotní pojišťovně.
 • Klient bude muset prokázat svoji totožnost, přidělené číslo pojištěnce a doložit další potřebné dokumenty, dle jednotlivých životních situací pro příslušnou kategorii plátce.

V období těchto 150 dnů může být pojištěnec evidován v kategorii Z – zaměstnanec, P – OSVČ.

V případech, kdy pojištěnec předloží v období 150 dnů:

 1. a) doklad o evidenci uchazeče o zaměstnání - informaci zaevidujeme do IS ČPZP dle data potvrzení
 2. b) oznámení pojištěnce (kategorie L) – informaci zaevidujeme do IS ČPZP s datem až po uplynutí 150 dnů od přidělení dočasné ochrany

Změna neplatí pro

 • Děti ve věku do 18 let –  státní pojištěnci
 • Dospělí nad 65 let – státní pojištěnci

Za tyto pojištěnce bude i po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany zdravotní pojištění hrazeno státem.

Oznamovací povinnost tedy doložení dokumentů je možné prostřednictvím podání na e-mailovou adresu: posta@cpzp.cz, na kterékoliv pobočce ČPZP - www.cpzp.cz/pobocky nebo korespondenčně a to nejpozději do 8 dní od uplynutí zákonné lhůty 150 dní.

Při plnění oznamovací povinnosti je nutné prokázat svoji totožnost, přidělené číslo pojištěnce a doložit další potřebné dokumenty dle níže uvedeného popisu.

 

Jaké dokumenty je nutné doložit pro jednotlivé kategorie plátců pojistného

Student ve věku 18–26 (studující na území ČR nebo na Ukrajině)

 • Plátce zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: student
 • Doklady: potvrzení o studiu na SS/VŠ, v případě studia na Ukrajině také čestné prohlášení

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo
o dvě a více dětí do 15 let věku

 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: pečující osoba
 • Doklady: rodný list nebo jiný doklad prokazující, že se jedná o osobu, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (soudní rozhodnutí) a vyplněný formulář - Oznámení pojištěnce o celodenní péči o děti

Uchazeč o zaměstnání – evidence na Úřadu práce

 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: uchazeč o zaměstnání (je nutné se zaevidovat na Úřadu práce ČR)
 • Doklady: potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR

Osoba závislá na péči (invalidní/zdravotně postižená) nebo pečující o osobu závislou na péči

 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: je nutné se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Doklady: potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR

Další osoby, za které je pojistné hrazeno státem - podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a tuto skutečnost doloží.

Zaměstnanec

(v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 4 000 Kč měsíčně)

 • Plátce zdravotního pojištění: zaměstnavatel
 • Oznamovací povinnost: zaměstnavatel

OSVČ

 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OSVČ
 • Pojištěnec OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o výši daňového základu OSVČ za uplynulý kalendářní rok.
 • Platební detaily: Minimální záloha v roce 2023 činila 2 722 Kč a v roce 2024 činí 2 968 , číslo účtu pro platbu 2050203761/0710 nebo 2050406761/0710 variabilní symbol je přidělené rodné číslo
 • Platba: nejpozději do osmého dne následujícího měsíce
 • Doklady: kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání a oznámí číslo bankovního účtu, ze kterého bude hradit pojistné

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) – nespadá do žádné z výše uvedených kategorií

 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OBZP
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OBZP po oznámení této skutečnosti začne platit pojistné, které pro rok 2023 činila 2 336 a pro rok 2024 činí 2 552 Kč měsíčně na číslo účtu 2050502761/0710
 • variabilní symbol je přidělené rodné číslo
 • Platba: nejpozději do osmého dne následujícího měsíce


Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.