Kód pojišťovny

Kamerový systém se záznamem

Informace dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679

Správce záznamu

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 47672234

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

dpo@cpzp.cz

 

  • Osobní údaje mohou být využity výlučně za účelem ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku správce. 
  • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, osoby vstupující do monitorovaného prostoru – klienti České průmyslové zdravotní pojišťovny (pojištěnci, plátci, poskytovatelé zdravotních služeb), návštěvy. 
  • Příjemcem osobních údajů a informací je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
    v případě existujícího bezpečnostního incidentu mohou být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu. 
  • Záznamy jsou uchovávány 3 dny, následující 4. den dojde k odstranění záznamů, v případě zachyceného bezpečnostního incidentu je záznam uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. 
  • Subjekt údajů má právo na zpřístupnění záznamu. 
  • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování/uchování záznamu. 
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.