Kód pojišťovny

Onkologie

Toto téma je aktuálně uzavřeno pro pokládání nových dotazů. Zkuste navštívit toto téma někdy v budoucnu, možná už bude otevřeno.

CEA markery

Vloženo: 06.04.2002 19:34

Po dobu 2 let mám zvýšené CEA markery v současné době tyto CEA markery dosahují 33 přičemž vím že patologické hranice jsou již od 7, při prvním vyšení jsem prošla celou řadou vyšetření od kolonoskopie, gastroskopie, vyšetření ž. orgánů , nic konkrétního se nenašlo, v určité době i tyto markery klesají a opět jdou nahoru. Na počátku , když se zjistily tyto zvýšené markery jsem měla maximum 28 CEA, ostatní markery byly v normě. Dnes lékař tvrdí že se s tímto musím smířit, že je to pro mne asi normální ta výše 33,4 CEA. Nevím co dělat, oba mí rodiče zemřeli na rakovinu (otec měl leukémii ve věku 32 let, matka rak. prsu - s následnou generalizaíc do plic). Po mamologické stránce jsem v pořádku a prodělala jsem i hysterkotomii z důvodu manorhagie. Poraďte mohu od obvodního lékaře vyžadovat pravidelnou kontrolu markerů. Mám cystickou nadledvinu může tyto zvýšené markery způsobovat tato nadledvina. Co vlastně může být příčinou? Nemohu se s tím smířit, když nevím a mám vlastně čekat až se toto projeví na některém orgánu? Děkuji L.M.

Tumor markery v onkologii Vážená paní Lucie, nádorové markery jsou důležitým pomocníkem v diagnostice a terapii zhoubných onemocnění. Senzitivita a specifita vyšetření pomocí tumorových markerů (TM) se zvyšuje vhodnou kombinací jednotlivých markerů. U jednotlivých malignit (zhoubný nádor ) se rozlišují markery hlavní (TM první volby s vysokou specifitou pro určitý typ nádoru), vedlejší (TM druhé volby s menší specifitou a senzitivitou, ale v kombinaci s hlavním TM podstatně zvyšují záchytnost určitého typu nádoru). Například pro rakovinu střeva je ideální kombinace CEA + CA 19-9, pro rakovinu prsa CEA + ca 15-3 atd. TM vznikají díky změnám v metabolismu zapřičiněným maligním procesem. TM mohou být produkovány přímo nádorem (CEA) nebo jejich tvorba může být tumorem indukována. Jsou to látky různé chemické povahy. Nyní konkrétně k Vaší situaci. CEA je glykoprotein. Je to onkofetální bílkovina, která se nachází u plodu. U zdravých dospělých je produkována velmi omezeně. Zvýšené hodnoty se nalézají u rakoviny tlustého střeva, žaludku, jater, slinivky, plic a prsu. Lehce zvýšené hodnoty nacházíme i u běžných onemocnění, zejména onemocnění jater. Opatrně je nutno hodnotit nálezy u kuřáků, kteří mají často zvýšené hodnoty CEA. Negativní nález CEA nevylučuje maligní onemocnění (existují případy zjevného a prokázaného nádoru střev s negativním nálezem CEA - to jsou tzv. nesecernující nádory - neprodukující nádory onen glykoprotein). Pokud veškerá základní vyšetření jsou negativní a tzv. vedlejší TM rovněž negativní nabízí se vyšetření anti CEA? Co je to za vyšetření. Je to scintigrafické vyšetření. Aplikace nitrožilně protilátky proti CEA, v místě buněk s CEA vzniká ložisko, které floreskuje (upozorní na sebe kotrastem, anti CEA se totiž v tomto místě vychytá a doslova "svítí"). Takto mohou být například odhaleny malinká ložiska v játrech či jinde v dutině břišní. Podmínkou k tomuto vyšetření je ale: negativní rentgen plic, negativní koloskopie a gastroskopie, gynekologie, mammologické vyšetření a ultrazvuk břicha. Pak může Váš ošetřující lékař toto vyšetření indikovat zcela bez obav. Na základě tohoto vyšetření lze podnikat další kroky, podle toho co se ukáže. Navíc vzhledem k Vaší zátěži v rodině jsi toto vyšetření určitě zasloužíte. Toto vyšetření se provádí na specializovaných pracovištích - nukleární medicíně - tato pracoviště bývají nejčastěji v rámci fakultních nemocnic (např. v Brně ve FN Bohunice). Nevím odkud pocházíte, nepíšete o tom. Pokud i toto vyšetření bude negativní, doporučuji kontrolu TM minimálně v 2-3 mesíčním intervalu, protože pokud by se i nadále TM zvyšovaly bylo by nutné veškerá vyšetření zopakovat event. domluvit v Praze tzv. vyšetření PET (pozitronová emisní tomografie - citlivější než CT a magnetická rezonance ). Také si myslím, že by bylo vhodné sledování na nejbližším onkologickém pracovišti (nesete si s sebou rodinnou zátěž). Např. v Brně na Masarykově onkologickém ústavě (Žlutý kopec) nově existuje dispenzarizace (evidence a sledování) pacientů obdobných Vám. V některých případech nádorů skutečně existuje dědičnost (1-10% nemocných) a tito pacienti musí být podrobeni genetickému vyšetření. Těmto ambulancím se říká - ambulance onkologické prevence. Nevím jaké máte možnosti v místě Vašeho bydliště, ale bylo vhodné provést minimálně to, co jsem výše zmínila, neboť vysoké CEA může být markerem generalizace (šíření) nádorového onemocnění (i přesto, že nezachytíme primární, mateřské ložisko). S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Rakovina slinivky

Vloženo: 03.04.2002 10:14

Ještě jse chtěla doplnit to,že příteli začaly další potíže-nemohl se vůbec skrčit,působí mu to bolesti.Proto se obrátil znovu na lékaře s pocity chypochondra....

Vážená paní Stanislavo, bohužel každé onemocnění slinivky bývá mnohdy diagnostickým oříškem. Je to proto, že samotný orgán je anatomicky uložený velmi hluboko, u páteře, takže běžnými vyšetřeními je špatně dostupný. Za svou několikaletou praxi jsem opakovaně viděla negativní ultrazvuk břicha. Slinivka je také mnohdy schována za plynovou náplň střev, takže je na ultrazvuku hůře detekována a přehledná. U obezních či robustních pacientů je slinivka ultrazvukem prakticky nevyšetřitelná. Mnohdy jsem také viděla i diskrepanci mezi nálezem, zjištěným na CT a následně peroperačně (při operaci). Jak vidíte vyšetřit tento orgán je oprvadu náročné. Když ale lékař pojme podezření na onemocnění slinivky, lze se cíleně zaměřit na tento orgán. Existuje vyšetření ERCP a tzv. endoskopické vyšetření slinivky. To první vyšetření spočívá v zavedení tzv. duodenoskopu (obdoba gastroskopie při vyšetřování žaludku) do tenkého střeva a aplikace kontrastní látky do slinivkového vývodu, který ústí právě zde, v tenkém střevě (duodenum, odtud název vyšetřovacího přístroje). Na rentgenové obrazovce se pak sleduje plnění slinivkoých vývodů a zobrazení prakticky celé slinivky. Obdobou je i to druhé vyšetření. Zde se opět přes žaludek (resp. zadní stěnu žaludku) prohlíží speciálním přístrojem slinivka. Je to v podstatě něco jako vnitřní ultrazvuk. Vyšetření nám může poskytnout řadu cenných informací : velikost slinivky resp. jednotlivých částí slinivky (hlava, tělo, ocas), její deformace či deformace vývodů slinivky, navíc poskytuje informace o uzlinách v okolí slinivky. Toto vyšetření provádějí samozřejmě jen na vyšším pracovišti s gastroenterologickým zaměřením (na zažívací trakt). Toto vyšetření totiž važaduje už jistou erudici lékaře, který vyšetření provádí. Např. v Brně zcela běžně toto prováději ve FN Bohunice na III. interní klinice. Takto může být skutečně odhalen obraz akutní či chronické pankreatitidy (zánětu), onemocnění vývodů slinivky a v neposlední řadě i nádorvé onemocnění. Okrajově se zmiňuji o magnetické rezonanci, která vykazuje všeobecně velkou senzitivitu (citlivost). Je to obdoba vyšetření CT, jen citlivější. Tento speciální přístrpj v současnosti najdete jen ve fakultních nemocnicích. Co se týče diagnostiky onemocnění slinivky z krve? Je to obdobné jako s výše vyšetřovacími metodami. Pouhé zvýšení krevních testů (tzv. amylázy - enzymy produkované slinivkou) nám poskytuje informace o tom, že se „něco“ děje se slinivkou. Pak by mělo nastat některé z vyšetření, o kterých jsem se výše zmínila. Pokud lékař pomýšlí na nádorové onemocnění, existují speciální onkologické krevní testy (tzv. tumor markery – látky různé chemické povahy, produkované nádorovými buňkami). Nicméně jejich negativita (nepřítomnost) nevylučuje nádorové onemocnění. Rozhodujícím krokem je operace. Je důležitá nejen k určení přesného rozsahu (velikosti) nádorů, ale také k odběru vzorku na histologický rozbor. Velikost nádorů je rozhodující pro případnou operaci. Vzhledem k tomu, že Váš přítel zatím netrpí žloutenkou, zdá se, že nález nebude ještě pokročilý. Existují však i histologické formy nádorů slinivky, které léčíme chemoterapií, protože vykazují citlivost na tuto léčbu. Např. tzv. non-Hodgkinský lymfom (zhoubné onemocnění vycházející z lymfatické tkáně). Zde se operace neprovádí. Ale histologických možností je celá řada. Bolesti, o kterých se zmiňujete jsou typické, ne-li učebnicové pro onemocnění slinivky. Vznikají útlakem nervových pletení před slinivku patologickýcm nálezem. Onkologičtí pacienti ne jednou vyžadují tlumení opiáty. Typická úlevová poloha těchto pacientů je na břiše či na „čtyřech“, kdy dochází jakoby k oddálení patologického nálezu od utlačovaných nervů. Rozsah operace, vyhlídky respektive prognóza odvisejí od typu nádoru, jak již bylo zmíněno. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Prevence v onkologii

Vloženo: 04.04.2002 17:22

Chtěl jsem se zeptat ohledně preventivních prohlídek ne jenom ohledně rakoviny .Chodím pravidelně každý rok na celkové prohlídky na srdce,krev,atd. Bylo mi řeceno pokavaď výsledky prohlídky jsou v pořadku včetně krve ,mělo by být vše v pořádku.Moje obvodní doktorka mi říkala pokavaď v krvi nic nenajde - sedimentace je v pořádku tak je tělo v pořádku a nemusím se obávat nemocí .A proto se ptám jest li se na to dá spolehnout nebo na zjisteni rakoviny musi byt jine prohlidky nebo tato celkova prohlidka staci ? Dekuji Kolar K.

Vážený pane Karle, Váš přístup ke zdraví je ideální, tak nějak by to mělo být. Nejsou to ztracené investice, vrátí se Vám. Ale k věci. Pravda je, že většina doporučení jak primární, tak sekundární prevence (o tom později) se překrývá, tedy jsou to platná opatření jak pro civilizační onemocnění (např. onemocnění kardiovaskulárního systému) tak onkologická. Primární prevence jsou opatření ve Vaší životosprávě, životním stylu vůbec ("zdravá výživa", pohybová aktivita, eliminace stresů atd.). Sekundární prevencí rozumíme včasné odhalení nemoci. A to jsou v podstatě Vaše preventivní prohlídky (máme pro to speciální výraz v medicíně - tzv. screening - znamená aktivní vyhledávání nemoci). Běžné krevní odběry a běžně dostupná vyšetření by měla být dostačující pro záchyt "patologického stavu" (odklon od normálního stavu). Všechno souvisí se vším. Náš organismus je velmi důmyslný a citlivý. Například již samotná bolest je reakce organismu na "něco", a to "něco" je pak na lékaři zjistit. Každé onemocnění (interní či nádorové) se brzy projeví v krevních testech a rozborem dalšího biologického materiálu (moči, stolice, slin). Například rakovina střev či žaludku se projeví ve změnách krevního obrazu, sedlivosti a dalším. Jsou to tyto změny, které mohou první upozornit třeba i na závažné onemocnění. A to i tehdy, kdy pacient nemá zatím žádných potíží. A tak bych mohla ve výčtu pokračovat. Obecně tedy mohu říci. Buďto se jakákoliv choroba projeví v krvi či na sebe upozorní změnou klinického stavu (bolesti, změna fyzické kondice, únava). Jinými slovy, objeví se potíž, kterou jsme před tím neměli. Jedna z těchto věcí je přítomna vždy. Snad jen okrajově. Po dovršení určitého věku tzv. "rizikového věku" existují speciální preventivní onkologická opatření. Například po dovršení 50 let u mužů screening na rakovinu tlustého střeva (tzv. Hemocult test - na skryté krvácení střev), odběry krevní tzv. tumor markerů, což jsou látky různé chemické povahy, produkované nádorovými buňkami. Zvlášť u některých nádorových nemocí jsou to testy velmi citlivé a specifické (PSA u rakoviny prostaty). U žen po dovršení 50 let preventivní mammografie (k včasnému záchytu rakoviny prsu), a stejně tak gynekologické vyšetření včetně vyšetření cytologie čípku. Ještě trochu jiná situace je u populace, která si nese zvýšené riziko nádorového onemocnění. Asi 10% nádorových onemocnění jsou hereditární (dědičné). Tito jedinci, těchto příbuzných, by měli začít s onkologickou prevencí mnohem dříve, než je tomu u nezatížené populace (negativní rodinná anamnéze - bez výskytu rakoviny v rodině). Existují přesně stanovená doporučení Mezinárodní zdravotnické organizace u těchto jedinců, platná celosvětově. Pokud Vás více zajímá tato problematika, můžete si o tom přečíst mnohem více, na těchto webových stránkách, chystám podrobnější "průřez celou onkologií", kde jednou z velmi rozsáhlých kapitol bude i prevence a tzv. onkologická rizika. V průběhu května by mělo být toto velmi rozsáhlé téma již k dispozici a bude věnované výhradně široké veřejnosti. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Rakovina slinivky

Vloženo: 03.04.2002 08:47

Vážená paní doktorko!Jsem nešťastná-můj přítel měl přes rok potíže na levé straně pod žebry-bolesti,nadýmání,poruchy trávení,křeče,atd.Navíc má hypofunkci štítné žlázy (z původní hyperfunkce).Byl na vyšetření žlučníku,žaludku,ledvin,kolonoskopii,ledvin,atd.Vše v normě!!!!Akorát dostal Pangrol,který mu pomáhal(kvůli mírně zvýšeným hodnotám slinivky).Ale nyní....stav se zhoršil a až nyní (!)snad tak po roce a půl nám sdělili,že má nádor (píši to asi laicky)na slinivce!!!!Ptám se Vás-jak dlouho trvá "inkubační"doba tohoto onemocnění,proč se na to nepřišlo dříve,když měl tolik vyšetření?Je to vůbec možné,že ani v krvi se to nepoznalo??????Díky za brzkou odpověď,Stáňa P.S.Má 35 let...Co ho čeká za operaci???

Vážená paní Stanislavo, bohužel každé onemocnění slinivky bývá mnohdy diagnostickým oříškem. Je to proto, že samotný orgán je anatomicky uložený velmi hluboko, u páteře, takže běžnými vyšetřeními je špatně dostupný. Za svou několikaletou praxi jsem opakovaně viděla negativní ultrazvuk břicha. Slinivka je také mnohdy schována za plynovou náplň střev, takže je na ultrazvuku hůře detekována a přehledná. U obezních či robustních pacientů je slinivka ultrazvukem prakticky nevyšetřitelná. Mnohdy jsem také viděla i diskrepanci mezi nálezem, zjištěným na CT a následně peroperačně (při operaci). Jak vidíte vyšetřit tento orgán je oprvadu náročné. Když ale lékař pojme podezření na onemocnění slinivky, lze se cíleně zaměřit na tento orgán. Existuje vyšetření ERCP a tzv. endoskopické vyšetření slinivky. To první vyšetření spočívá v zavedení tzv. duodenoskopu (obdoba gastroskopie při vyšetřování žaludku) do tenkého střeva a aplikace kontrastní látky do slinivkového vývodu, který ústí právě zde, v tenkém střevě (duodenum, odtud název vyšetřovacího přístroje). Na rentgenové obrazovce se pak sleduje plnění slinivkoých vývodů a zobrazení prakticky celé slinivky. Obdobou je i to druhé vyšetření. Zde se opět přes žaludek (resp. zadní stěnu žaludku) prohlíží speciálním přístrojem slinivka. Je to v podstatě něco jako vnitřní ultrazvuk. Vyšetření nám může poskytnout řadu cenných informací : velikost slinivky resp. jednotlivých částí slinivky (hlava, tělo, ocas), její deformace či deformace vývodů slinivky, navíc poskytuje informace o uzlinách v okolí slinivky. Toto vyšetření provádějí samozřejmě jen na vyšším pracovišti s gastroenterologickým zaměřením (na zažívací trakt). Toto vyšetření totiž važaduje už jistou erudici lékaře, který vyšetření provádí. Např. v Brně zcela běžně toto prováději ve FN Bohunice na III. interní klinice. Takto může být skutečně odhalen obraz akutní či chronické pankreatitidy (zánětu), onemocnění vývodů slinivky a v neposlední řadě i nádorvé onemocnění. Okrajově se zmiňuji o magnetické rezonanci, která vykazuje všeobecně velkou senzitivitu (citlivost). Je to obdoba vyšetření CT, jen citlivější. Tento speciální přístroj v současnosti najdete jen ve fakultních nemocnicích. Co se týče diagnostiky onemocnění slinivky z krve? Je to obdobné jako s výše vyšetřovacími metodami. Pouhé zvýšení krevních testů (tzv. amylázy - enzymy produkované slinivkou) nám poskytuje informace o tom, že se „něco“ děje se slinivkou. Pak by mělo nastat některé z vyšetření, o kterých jsem se výše zmínila. Pokud lékař pomýšlí na nádorové onemocnění, existují speciální onkologické krevní testy (tzv. tumor markery – látky různé chemické povahy, produkované nádorovými buňkami). Nicméně jejich negativita (nepřítomnost) nevylučuje nádorové onemocnění. Rozhodujícím krokem je operace. Je důležitá nejen k určení přesného rozsahu (velikosti) nádorů, ale také k odběru vzorku na histologický rozbor. Velikost nádorů je rozhodující pro případnou operaci. Vzhledem k tomu, že Váš přítel zatím netrpí žloutenkou, zdá se, že nález nebude ještě pokročilý. Existují však i histologické formy nádorů slinivky, které léčíme chemoterapií, protože vykazují citlivost na tuto léčbu. Např. tzv. non-Hodgkinský lymfom (zhoubné onemocnění vycházející z lymfa tické tkáně). Zde se operace neprovádí. Ale histologických možností je celá řada. Bolesti, o kterých se zmiňujete jsou typické, ne-li učebnicové pro onemocnění slinivky. Vznikají útlakem nervových pletení před slinivku patologickýcm nálezem. Onkologičtí pacienti ne jednou vyžadují tlumení opiáty. Typická úlevová poloha těchto pacientů je na břiše či na „čtyřech“, kdy dochází jakoby k oddálení patologického nálezu od utlačovaných nervů. Rozsah operace, vyhlídky respektive prognóza odvisejí od typu nádoru, jak již bylo zmíněno. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Primární prevence kolorektálního karcinomu

Vloženo: 21.03.2002 16:07

Dobrý den, paní doktorko. Obracím se na Vás s následující prosbou. V naší rodině se umírá výhradně na rakovinu tlustého střeva. Je mi 34, existuje nějaká prevence, například co jíst, co ne a podobně? Děkuji za Váš čas

Vážená paní Petro, máte pravdu v tom, že si nesete s sebou jistou zátěž rizika tohoto onemocnění. Dokonce existují vrozené, tzv. hereditární polypózy, které jsou považovány za prekancerózu (předstupeň nádorového onemocnění). Na druhou stranu neplatí, že 100% touto chorobou onemocnění. Jinými slovy, riziko konkrétně ve Vašem případě je větší, než u zdravé tj. rodinou nezatížené populace. Na toto téma bychom spolu mohly diskutovat dlouhé hodiny. Chystám na těchto webových stránkách rozsáhlou kapitolu "napříč onkologii", kde bude věnována kapitola prevenci a rizikům onkologickým. Text bude věnován výhradně široké veřejnosti. Takže nejpozději koncem dubna si můžete o této problematice a dalších zajímavých poznatcích z onkologie načíst více. Dnes tedy jen malá rekapitulace. V případě přítomnosti krve ve stolici okamžitě vyšetření kolonoskopické (optické vyšetření střev). Mimo to by bylo vhodné v určitých časových intervalech provádět zcela nezatěžující test na tzv. okultní (skryté) krvácení ve stolici. Je to ten známý Hemocult test, doporučován zdravotnickou osvětou populaci nad 50 let. Pokud máte kooperujícího obvodního lékaře, nemusel by to být žádný problém. Test je velmi senzitivní, dostupný a ekonomicky nenáročný. V případě pozitivity (sebemenší nález na sliznici tlustého střeva) se rozbíhá kompletní vyšetření střev (zmíněno již výše). Nevím odkud pocházíte. Nicméně v Brně na Masarykově onkologickém ústavě je v součastnosti tendence vzniku ambulance pro pacienty s onkologickou prevencí. Jsou to již zmiňovaní pacienti, kteří si nesou pozitivní rodinnou zátěž (obdoba Vašemu případu - ženy s častým výskytem rakoviny prsu v rodině..). Co se týče životosprávy a stravovacích návyků vůbec? Všeobecně doporočováno již v souvislosti se vznikem civilizačních chorob (a to kolorektální karcinom již nepochybně je) jsou to : pitný režim - denně až 2 l tekutin, hojně vláknin - otruby, zelenina, ovoce, preference bílého masa, eliminovat uzeniny!!, event. antioxidační vitamíny (beta karoten, vit. E, selen, zinek, vitamín C), omezení živočišných tuků, mastných a přepalovaných jídel. Ve Vašem případě bych hodně zvažovala kouření a event. pravidelnou konzumaci alkoholu!Kompenzace stresu relaxací, ať už duševní či fyzickou. Mohli bychom ve výčtu pokračovat, ale máte-li zájem více se skutečně dočtete na již webových stránkách doctoronline. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Rezistence nejasné etiologie na horní končetině

Vloženo: 21.03.2002 10:27

Dobrý den, na pravé paži /asi v polovině mezi loktem a ramenem/ se mi objevi takový hrbol, je tvrdý, nebolí to, ani bych si toho nevšimla, upozornil mě na to přítel. Nevím, z čeho se to mohlo udělat, jestli třeba při cvičení s činkami, nevím. Samozřejmě mě napadlo, že by to mohl být nádor a mám strach, ale na ruce se snad nádory neobjevují? Bojím se jít k lékařce. Děkuji za odpověď.

Vážená paní Jitko, nedokáži Vám touto cestou stanovit diagózu, ale ráda bych Vám sdělila pár důležitých informací v obecné rovině. Nález na Vaší horní končetině může být zcela nezávažný, ale stejně tak je nutno vyloučit onemocnění, která by vyžadovala léčbu. Může se jednat o prostý lipom (podkožní tukový nádor), fibrom (vazivový nezhoubný nádor). Na končetinách (dolních i horních) se mohou taktéž vyskytovat nádory zhoubné, různé histologické povahy. Zejména sarkom je zvlášť nebezpečný. Mimoto existují i další, méně častá onemocnění tzv. mnohočetná neurofibromatóza (odborně choroba Recklinghausenova). Jsou to typické, tvrdé rezistence, ale četnější, různě po těle. Je to vrozená záležitost. Ve výčtu bych mohla pokračovat. Doporučuji Vám následující. Navštívit obvodního lékaře, který buďto sám, či Vás odkáže na specialistu (interní lékař, onkolog..) může nález došetřit. Již pouhým ultrazvukem se lze vyjdářit k tomu, zda-li si můžeme nález dovolit jen sledovat, či je nutné třeba i chirurgické odstranění a histologický rozbor. Ultrazvukem lze vyšetřit totiž i uzliny v podpaží, které by mohly být zvětšeny v případě závažnějšího onemocnění. Nevím odkud pocházíte, pokud jste z Brna, mohu Vám být nápomocna, stačí mi jen doporučení obvodního lékaře. Myslím si, že pokud svoje problémy nedošetříte, nezbavíte se pocitu strachu a obav závažné choroby. Může se skutečně jednat jen o banální záležitost, ale vždy je nutné vyloučit i nejhorší, možné varianty. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Kolorektální karcinom s disseminací do jater

Vloženo: 20.03.2002 11:33

Vážená paní doktorko, 12. 3. 2002 jste mi odpovídala na dotaz ohledně rakoviny jater (mamka prodělala operaci nádoru na střevě, při té příležitosti zjištěna rakovina jater, závěr od lékařů - pouze několik měsíců života....). Získala jsem další informace, tak Vás opět prosím o radu. Můžete mi prosím vysvětlit (přeložit tak, aby laik pochopil), co znamená následující? Jedná se o sonografické vyšetření jater : "Levý lalok heparu nerovných kontur, s 2 neostře ohran. hyperechogenními ložisky s anechog. lemy vel. 19 a 18 mm, dif. dg meta, v pravém laloku rovněž 4 hyperechogenní ložiska vel. od 15 do 25 mm. VP přim. šíře - 12 mm, průchodná - s doppler. signálem, žlučník bez konkrementů. Závěr: Meta proces heparu. Část z operačního protokolu: Prokázaný tumor sigmatu v 15-20 cm, dle UZ metastázy do jater....Játra jsou na konvexitě více než z poloviny vyplněna ložiskovými metastázami, které postijují oba laloky. Byť je tumor dobře resekabilní, jedná se o paliativní výkon. Podél aorty nejsou hmatné uzliny.... Rozstřižený preparát - miskovitý, exulcerovaný tumor větší 5 cm, zaujímající více jak polovinu lumen. Část z Biopsie: Střevní resekát .... je prominující centrálně exulcerovaný nádor. Histologicky jde o středně diferencovaný hlenotvorný exulcerovaný adenokarciom propagující se transmurálně střevní stěnou až do přilehlé tukové tkáně mezokolon. Konec resekátu bez nádorových formací. Nalezeno a vyšetřeno 11 lymfatických uzlin, z nichž 6 je ve větší či menší míře substituováno metastázou výše popsaného nádoru. Lékařská propouštěcí zpráva Závěr: Ca sigmoidea, mnohočetné jaterní metastázy, st. p. thyreoidectomiam. Dále bylo ještě provedeno RTG vyšetření, kde závěr zní: přiměřený nález na orgánech hrudních. Nevím, nemělo by se provést další vyšetření, k vyloučení dalších ložisek? Nebo stačí to, co bylo provedeno: SONO jater, RTG hrudníku, vlastní operace? Dále mi není jasné, jak je možné, že lékaři na chirurgii nám jednoznačně řekli, že léčba sice je možná, ale vlastně zbytečná, a při včerejší návštěvě onkologie bylo mamce řečeno, že metastázy jsou malé, postup zastavit lze... Nevím, co je pravda. Jinak mamka nastoupí chemoterapii, ale zase: neublíží jí to ještě víc? Je možné, že se musí čekat na vyjádření revizního lékaře a až po schválení začít s léčbou? Lze sloučit chemoterapii s tzv. alternativní léčbou? Mám kontakt na lékaře, který aplikuje vitamínové injekce... Je to k něčemu? Prosím Vás o odpověď a předem moc děkuji. Hana

Vážená paní Hano, situace je přesně taková, jak jsem si myslela. Chirurgové odstranily primární ložisko (střevo), nicméně zákrok na játrech nebyl možný právě pro četnost metastáz a pro postižení obou laloků. Dostupnými vyšetřeními, která jsou skutečně dostačující, (takto běžně prováděná i ve fakultních nemocnicích) nebyly jinde metastázy zjištěny. Samotný fakt, že byly nalezeny metastázy v uzlinách, vysvětluje postižení jater. Metastatické postižení uzlin vždy nese s sebou riziko, dříve či později, metastatického rozsevu. Typické pro kolorektální karcinom prvně do jater! Sonografický nález na játrech jen koresponduje s peroperačním nálezem, a ten je vždy směrodatný. Takže platí vše, co jsem již jednou velmi podrobně zmínila. Jistě vzpomínáte na výhodu a možnost tzv. lokoregionální chemoterapie. Samozřejmě přínosná může být i léčba systémová (do žíly). Pokud je tedy Vaše maminka v dobrém klinickém stavu a má dobré krevní testy a navíc onkologem je léčba doporučena, ztotožňuji se. Bez léčby bude onemocnění velmi rychle progredovat (horšit se, růst), naopak onkologickou léčbou se může celý proces pozastavit. Volba a dávkování léčby je individuální. Erudovaný onkolog tuto zvolí tak, aby léčba pomohla, nikoliv aby přinesla pacientovi další útrapy. Co se týče dotazu alternativní medicíny. Mám zkušenosti i s touto, ale pokaždé bohužel bez efektu. Nebráním se této léčbě jako doplňkové k chemoterapii. Rozhodně o tomto ale informujte ošetřujícího onkologa. V onkologii totiž platí dvojnásob : "Věř a víra tvá Tě uzdraví" stejně tak "Každý svého štěstí strůjcem". S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Tříselná adenopathie, kožní dermografismus

Vloženo: 19.03.2002 22:26

Dobrý den, mám poměrně mnoho dotazů, a tak se omlouvám za Váš spotřebovaný čas.Zhruba před týdnem jsem psal dotaz o zvětšených uzlinách.Zmiňuji se tam o cystě nadvarlete.Vyšetření jsem neprodělal, ale změnu nad levým varletem ( malá ztvrdlinka ne na varleti ale nad) již pozoruji asi 2 roky a nepociťuji žádné změny ve velikosti a tvaru útvaru a naštěstí nepociťuji žádné bolesti.Co se týče uzlin, by mě zajímalo, zda jejich zvětšení nemůže být způsobeno pravděpodobně plísňovým kožním onemocněním, které je vlastně boblíž uzlin.Hodlám se podrobit návštěve u kožního lékaře.Ale teď k problémům, které mě trápí nejvíce.Asi poslední 2 měsíce se mi totiž na různých místech na těle objevují červené fleky, které za několik ( maximálně desítek ) minut zmizí.Nezůstanou po nich žádné následky.Fleky často ( ne vždy ) svědí.Také sleduji přecitlivělou reakci na různé dotykové podněty.A také se mi občas občas ( třeba jednou denně ) objevuje malá nijak nezbarvená boulička opět na náhodných místech.Opět po určité době zmizí.Nemůže se jednat o krvácivost do kůže?Bojím, se že to není alergie, ale dočetl jsem se že krvácivost do kůže může znamenat leukémii.Moc děkuji za Vámi strávený čas a čekám na odpověď.Jinak pro úplnost je mi 16, aktivně sportuji,nepociťuji nechutenství a snad ani nehubnu.Děkuji J.

Vážený pane Jardo, nebudu se již vracet k nejčastějším příčinám zvětšení uzlin. Toto bylo již zmíněno posledně. Každá zánětlivá reakce (bakteriální či plísňová) může vést ke zvětšení spádových uzlin. Je dobře, že se chystáte ke kožní lékařce. Prohlédnutím ložisek jistě bude schopna vyjádřit se k event. souvislosti s uzlinami. Pokud toto bude nepravděpodobné, nasměruje Vás k dalšímu specialistovi. Stejně tak můžete návštěvu u kožní lékařky využít k tomu, že jí sdělíte potíže, které máte na zevních genitáliích. Kožní obor velmi úzce souvisí s venerologií (pohlavní onemocnění), proto často uslyšíte např. dermatovenerologická klinika či ambulance. Z toho, co píšete, dnes vyplívá více. Pochopila jsem, že máte spíše změny na kůži než samotné zvětšení varlete. Tedy odbourejte ostych a prodiskutujte tento problém s kožní lékařkou. Nemyslím si, že se jedná o závažné onemocnění. Dva roky je dlouhá doba na to, aby takové onemocnění zůstalo bez léčby. Nedokáži se vyjádřit ani ke kožním problémům, musela bych Vás vidět. Ale z toho, co jste napsal, si myslím, že se jedná o tzv. kožní dermografismus. Laicky řečeno, je to neadekvátní kožní reakce na různé podněty (již třeba pouhé poškrábání). Kůže zčervená, mohou se objevit i vyrážky (plastický dermografismus), po nějaké době toto zcela zmizí, bez zanechání jakkékoliv stopy. Tento jev bývá častěji u vegetativních (neurotických lidí). Téměř s jistotou mohu tvrdit, že se nejedná o krvácivé projevy do kůže. Po zakrvácení totiž delší dobu zůstávají v kůži změny (nazýváné podle velikosti zakrváceného ložiska). Z toho, co jste o sobě napsal, si rovněž nemyslím, že jste závažně nemocen (soudě dle Vašeho aktivního způsobu života). Ale určitě Vám prospěje dořešení Vašich problémů, jinak se totiž nezbavíte pocitu strachu ze závažného onemocnění. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Hemeroidy

Vloženo: 18.03.2002 14:34

Dobry den. Chtela bych se prosim zeptat jak se leci hemeroidy(zda je jejich lecba dlouhodoba zalezitost a zda se daji uplne vylecit, popr. jake leky se pouzivaji), jak jim predchazet a jaka strava je pri vyskytu hemeroidu nejlepsi. Dekuji

Vážená paní Jano, vznik hemoroidů bývá nejčastěji v souvislosti se sedavým zaměstnáním, u žen často po porodu. Je to onemocnění obdobné křečovým žílám na dolních končetinách. Existují dva typy hemeroidů - zevní (kolem řitního otvoru) a vnitřní (uvnitř konečníku). Domnívám se, že píšete o zevních hemeroidech. Velmi častou komplikací vnitřních bývá jejich krvácení. Téměř v 90% přítomnosti čerstvé krve ve stolici bývají zdrojem krvácení vnitřní městky, zbylých 10% připadá na karcinom střev. Proto by mělo každé krvácení z konečníku být vyšetřeno. Zevní hemeroidy se mohou občas zanítit a zvětšit. Tyto zánětlivé změny jsou provázeny bolestivostí. Existují dvě formy léčby. Léčba konzervativní tedy medikamentózní (Factu čípky v kombinaci s Factu mastí, Aviril H mast). Velmi důležitá je úzkostlivá hygiena po každém stolíčení, event. sedací koupele (odvar dubové kůry, roztok manganistanu draselného - jen pár zrníček - roztok musí být světle růžový, silnější by mohl způsobit spálení kůže). Teprve pokud se zanícení často opakuje, je možné chirurgické odstranění. Bohužel často se hemeroidy vrací! Co se týče stravy? Důležité je pravidelné stolíčení, obvyklé konzistence stolice. Proto je velmi důležitý pitný režim, zejména nesycené minerálky, denně až 2 litry, strava bohatá na vlákniny (otruby, ovoce, zelenina..), mléčné výrobky podporující pravidelné vyprazdňování (actimel..), není vhodné užívání projímadel. Jak vidíte, léčba je to dlouhodobá. Jakmile se hemeroidy jednou objeví, nikdy spotánně neustoupí (křečové žíly dolních končetin rovněž sami nevymizí), jediné možné úplné odstranění je pouze chirirugickou cestou. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Dyspeptický syndrom

Vloženo: 12.03.2002 08:20

V poslední době mám dosti velké problémy žaludeční a střevní. Projevují se nejastěji ráno. Někdy ale trvají i delší dobu, občas i celý den. Bolesti nejsou trvalé ale střídají se. Tento stav trvá asi 14dní, možná o něco déle. Strva je běžná, v zaměstnání i doma. Muj věk je 32 roků. Neměl jsem žádné vážnější onemocnění. Bolesti jsou nejvyraznější těsně pod hrudníkem, ale mám pocit, že je přecitlivělá celá oblast žaludku a trávícího traktu. S tím souvisí i potíže s vyprazdňováním. Stolice je většinou řídká, občas se objeví stopy hlenu. Většinou je potřeba chodit na stranu vícekrát denně, tyto příznaky jsem dříve nikdy neměl, a stolici jsem měl pravidelnou 1x dennně. Mívám i občas něpříjemného nucení na stolici, i když už byla vykonána. Jsem ženatý, 1dítě. Nemám žádná psychycké, osobní ani pracovní problémy. Konzultoval jsem tyto problémi se svým praktickým lekařem a definoval tento stav jako potíže žaludeční, s možností podráždění dvanácterníku. Předepsal mi na vyzkoušení tablety Quatamel 1x denně, první dva dny si myslím, že bolesti trochu ustali, nyní se ale zase vrátili, i když musím připusiti, že už asi nejsou tak inztenzivní. Za týden mám přijít na kontrolu, a domluvit se na dalším postupu. Mužete mi sdělit Váš, o co se muže jednat, jaký je případný postup lečby, nebo které leky by bylo vhodné zkusit?

Vážený mladý muži, z toho, co jste uvedl, nedokáži posoudit, nakolik se jedná o závažné onemocnění. Vaše příznaky jsou nespecifické, může se jednat o celou řadu onemocnění. Lék, který užíváte, je indikován k léčbě zánětu (jícnu, žaludku) tak široce užíván v léčbě vředové choroby (žaludku, dvanacterníku). Nepíšete, jaký mají bolesti charakter, jestli se dostavují spíše na lačno (buzení v noci, hladové bolesti) či spíše po jídle. Event. co jiného bolesti vyprovokuje. Zda-li existuje nějaká úlevová poloha, kdy jsou bolesti méně patrné. Zda-li jsou zhoršeny po nějakém jídle (tučné, sladké, nadýmavá jídla..). To všechno jsou velmi důležité informace pro lékaře. Každá choroba zažívacího traktu má jiné příznaky. Jinak bolí vřed žaludku, jinak dvanacterníku, jiné bolesti provází jaterní onemocnění či postižení slinivky. Konkrétně ve Vašem případě, se domnívám, že se nejspíše jedná skutečně o žaludeční potíže. Může se jednat o "prostý zánět žaludku" s event. přítomnosti bakterie Helicobacter pylori, stejně tak se může jednat o vředovou chorobu. Potíže mohly být vyprovokovány nějakou dietní chybou, může se jednat i o střevní chřipku. Křečovité bolesti břicha, změna frekvence a konzistence stolice, patologická příměs hlenu, tenesmy (bolestivé nucení na stolici) mohou provázet různá střevní onemocnění. Od zánětu po onemocnění nádorové. Takže doporučuji následující. Pokud potíže neustoupí do 14 dní, resp. nedojde k úpravě do původního stavu, je na místě přešetření zažívacího traktu endoskopicky (gastroskopie k vyšetření žaludku, kolonoskopie k vyšetření střev), vhodný také ultrazvuk břicha (játra, slinivka). Navíc přichází období jara - vředová choroba je sezónní záležitost. I když nejste stresující typ člověka, můžete touto chorobou onemocnět. Zažívací potíže mohou doprovázet i onemocnění mimo zažívací ústrojí, např. nemoci ledvin (rovněž stačí krevní testy a ultrazvuk ledvin). Samozřejmě paleta chorob, doprovázející Vámi uvedené příznaky, je široká. Nicméně vyšetřování by mělo začít u zažívacího traktu. S přáním hezkého dne MUDr. Věra Tobolíková

Zobrazeno 131-140 z 188 dotazů.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.