Formuláře

Plátci - Formuláře pro zaměstnavatele

NÁZEV
SOUBORY
Přihláška zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011