Kód pojišťovny

ČPZP vrací 28 milionů Kč za přeplatky za léky ve 3. čtvrtletí. Peníze dostane přes 52 tisíc klientů

Ostrava, 10. listopadu 2021 – Celkem 52 628 klientů České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) překročilo ve třetím letošním čtvrtletí takzvaný ochranný limit za léky. ČPZP jim v souhrnu vrátí 27,8 milionu Kč. Loni za stejné období na přeplatek dosáhlo bezmála 48 tisíc pojištěnců a třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR jim vracela téměř 26 milionů Kč.

„Přeplatek lidé dostanou během listopadu na svůj bankovní účet, pokud nám ho sdělili, nebo poštovní poukázkou. Výši započitatelných doplatků hlídá zdravotní pojišťovna. Vzniklé přeplatky posíláme klientům automaticky,“ informuje tisková mluvčí zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze svým klientům každé čtvrtletí od roku 2008, kdy byl ochranný limit zaveden.  Letos ČPZP už vrátila za léky 58,2 milionu Kč, z toho v prvním čtvrtletí 8,2 milionu, 22,2 milionu ve druhém a zbylých 27,8 milionu Kč ve třetím čtvrtletí. Ochranný limit za první tři kvartály překročilo 59 006 lidí, pojištěných u ČPZP.

Přeplatky se někdy přes veškerou snahu zaměstnanců zdravotní pojišťovny nedaří doručit. Například za první čtvrtletí 2021 se jen do ČPZP vrátilo 526 složenek, za druhé čtvrtletí jich bylo jich už 1 154. Další desítky přeplatků se vrací z důvodu neexistujících bankovních účtů.

„Nejčastěji se to týká seniorů, kteří nemají zřízené bankovní účty a přeplatky se jim posílají složenkou. Ze zdravotních důvodů nejsou obvykle schopni si tuto složenku na poště vyzvednout a přeplatky jsou vráceny zpět do ČPZP,“ vysvětluje mluvčí Mazurová.  Mnoho případů se týká i chybně uvedených doručovacích adres, které si pojištěnci neaktualizují. Zejména se jedná o Domovy důchodců, pečovatelské služby či pobyt u rodinného příslušníka.

Vrácené přeplatky z důvodu chybného bankovního účtu jsou znovu odesílány pojištěncům v co nejkratším termínu, a to na nový účet nebo formou poštovní poukázky. Pojištěnec nemusí mít obavy, že přijde o přeplatek, když nestihne uplatnit poštovní poukázku v termínu její platnosti. „Nevyplacený přeplatek je klientovi automaticky připočten k  přeplatku za následující čtvrtletí, pokud mu na přeplatek v daném čtvrtletí vznikne nárok. Pokud na výplatu přeplatku nechce čekat, je možné požádat o jeho okamžité zaslání písemně, telefonicky nebo na pobočce ČPZP,“ dodává mluvčí pojišťovny.

 Lidé si mohou své výdaje za léky zkontrolovat ve svém osobním účtu.  Výpis jim zdravotní pojišťovna pošle zdarma na vyžádání jednou ročně. Ke svým údajům se klienti ČPZP mohou dostat kdykoli, pokud si zřídili přístup do elektronické přepážky, nebo si stáhli aplikaci Zdraví v mobilu.

Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého člověka je zákonem stanoven na 5000 Kč. Pro děti do 18 let a pro seniory nad 65 let činí 1000 Kč. U pojištěnců od 70 let a invalidních důchodců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně, je 500 Kč.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.