Kód pojišťovny

ČPZP hradí léčbu Parkinsonovy choroby 5 000 pojištěnců

Ostrava, 6. dubna 2021 - Parkinsonova choroba je jedna z nejzávažnějších nevyléčitelných poruch nervové soustavy.  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) eviduje téměř 5 000 pojištěnců s tímto onemocněním. Náklady, které třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR na jejich léčbu vynaloží, se pohybují kolem 70 milionů Kč ročně.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, jehož nedostatek způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Hlavními příznaky onemocnění jsou třes (tremor), svalová ztuhlost (rigidita), zpomalenost a omezení rozsahu pohybů (bradykineze), poruchy stoje a chůze, maskovitý obličej, psychické problémy typu deprese.

Náklady na léčbu se v ČPZP pohybují kolem 70 milionů Kč ročně

Pacientů, kteří trpí touto nemocí, postupně přibývá. „Za rok 2019 byla diagnóza označující Parkinsonovu chorobu vykázána u 4 908 našich pojištěnců, zatímco za rok 2020 to bylo 4 930 pojištěnců. Celkové náklady na jejich léčbu stouply meziročně o téměř 300 tisíc Kč na 68,5 milionu Kč,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová s tím, že od roku 2013 se počet pacientů postižených Parkinsonovou chorobou u ČPZP zvýšil o téměř  osm set.

Celkovou částku, kterou ČPZP vynakládá na léčbu pojištěnců s Parkinsonovou chorobou, ovlivňují jak hospitalizační náklady spojené s dlouhodobou lůžkovou péčí při zhoršení stavu pacienta, tak předepsané léky na recept. „Například v roce 2017, kdy byly celkové náklady této léčby vyčísleny na téměř 75 milionů korun, nám byly hospitalizační doklady vykázány na 153 pojištěnců s celkovou částkou 17,5 milionu Kč. Jejich hospitalizace si tak vyžádala  114 151 Kč v průměru na jednoho pojištěnce.  V roce 2019 pak byly hospitalizační doklady vykázány u 173 pojištěnců a náklady činily 13,2 milionu Kč. Průměr na pojištěnce byl 76 346 Kč,“ vysvětluje mluvčí.

Stejně je to u této diagnózy s léky na recept. Zatímco v roce 2017 byly České průmyslové zdravotní pojišťovně vykázány předepsané recepty za více než 29 milionů Kč, o dva roky později to bylo necelých 23 milionů korun. Průměrná částka léků předepsaných na recept v roce 2017 činila 6 391 Kč a v roce 2019 pak 4 863 Kč na osobu.

 Parkinsonova choroba postihuje nejčastěji lidi nad 50 let, vyšší riziko je u mužů

Tato choroba se nejčastěji objevuje u lidí nad 50 let, ale postihuje i pacienty v mladším věku. O něco vyšší riziko, že se onemocnění rozvine, je u mužů.

Parkinsonovu chorobu nelze v současnosti vyléčit, příznaky této nemoci je však možno dlouhodobě potlačovat. Terapie je zaměřena na příznaky onemocnění a zahrnuje farmakologickou léčbu, rehabilitaci, psychoterapii a úpravu životosprávy. Základem farmakologické léčby jsou léky nahrazující chybějící dopamin, nebo měnící metabolizmus dopaminu. Využívají se i pomocné léky ovlivňující vedlejší příznaky a komplikace a neurochirurgická léčba, jako je například hluboká mozková stimulace.

Den Parkinsonovy nemoci si svět připomíná každoročně dne 11. dubna

Parkinsonova choroba je pojmenována po britském lékaři Jamesi Parkinsonovi, který ji v roce 1817 jako první na světě popsal. Onemocnění nazval „obrna třaslavá “ a vystihl tak základní příznaky nemoci – svalovou ztuhlost a třes.  Parkinsonovou chorobou trpěli například papež Jan Pavel II., malíř Salvador Dalí nebo boxer Muhammad Ali.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.