Kód pojišťovny

Cestovní pojištění u ČPZP se dá opět sjednat. Jak je to u COVID-19?

Ostrava, 16. června 2020 - Od začátku června je u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) opět možné sjednat si na cesty do zahraničí pojištění. Cestovní pojištění lze uzavřít online na webu nebo pobočkách ČPZP. Krytí léčebných výloh se ve vybraných zemích vztahuje i na onemocnění COVID-19.

„Plný rozsah pojištění léčebných výloh platí i na pojistné události, které souvisejí s nemocí COVID-19. Avšak to platí jen v případě, že se jedná o cestu do některé ze zemí, které vláda ČR označila jako země s nízkým a středním rizikem nákazy. Proto klientům doporučujeme, aby před vycestováním za hranice sledovali aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV) nebo na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů,“ vysvětluje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová s tím, že podle uvedených informací je určující, zda bude pojistné plnění poskytnuto i v souvislosti s nemocí COVID-19.

Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na pojištěného, který v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval již před vyhlášením rizika, a to v případě, že je hospitalizován v nemocničním zařízení nebo má akutní zdravotní potíže včetně COVID-19. Limity pojistného plnění jsou uvedeny ve smluvním ujednání a platí pro všechny pojistné události v době pojištění. Například u pojištění léčebných výloh je horní hranice pojistného plnění 10 milionů Kč.

Pro méně rizikové země platí od 15. června z rozhodnutí MZV volnější pravidla. Turisté při návratu z těchto zemí například nebudou muset podstoupit test na nemoc COVID-19, ani jít do karantény. Seznam zemí je uveden na webových stránkách MZV a bude ze strany MZV průběžně aktualizován.

Pokryje pojištění vyhlášenou karanténu?

Pokud jde o karanténu vyhlášenou státním orgánem v cílové destinaci a pojištěný neonemocní, pouze má nařízenou karanténu, nelze poskytnout pojistné plnění. Z pojištění se nehradí ubytování ani strava či náhradní doprava do ČR. Hradí se pouze lékařské vyšetření nebo lékařské kontroly.

Cestovní pojištění je jistota

Cestovní pojištění vytváří finanční jistotu pro případ úrazu nebo náhlého onemocnění v zahraničí. „V případě pojistné události za vás pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady za léčbu včetně nutných nákladů až do výše sjednaného pojistného plnění. Pojištění kryje léčebné výlohy, a to hospitalizaci, převozy, léky, lékařské zákroky a repatriaci. V zahraničí jde často o částky dosahující desítek nebo i stovek tisíců korun,“ připomíná mluvčí Mazurová.

Jedno z nejvýhodnějších cestovních pojištění na trhu

ČPZP nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou za ceny, které se za posledních osm let nezměnily. „V porovnání s konkurencí nabízíme jedno z nejvýhodnějších cestovních pojištění na trhu. Cestovní pojištění jsme navíc zvýhodnili navýšením částky pojistného plnění a rozšířením pojistné ochrany u pojištění odpovědnosti z 2,5 milionu na 4 miliony Kč, trvalých následků úrazu ze 400 tisíc na 500 tisíc Kč, a dále jsme zlevnili sportovní připojištění nebezpečných sportů o 50 procent,“ doplňuje mluvčí ČPZP.

Desetikoruna denně pro pojištěnce ČPZP

Pro pojištěnce ČPZP jsou denní sazby výhodnější, než pro pojištěnce jiné zdravotní pojišťovny. Studenti nebo opakované pojistky mají slevu. Čtyřčlenná rodina, dva dospělí a dvě děti do 18 let, kteří jsou registrovaní jako pojištěnci ČPZP, zaplatí za pojistné krytí léčebných výloh na čtrnáctidenní pobyt v Evropě celkem 560 korun. To znamená na osobu pouhou desetikorunu denně.

Pojistné krytí pro dovolenou v Evropě, 14 dní, dva dospělí + dvě děti do 18 let

Pojistné krytí

pojištěnci ČPZP

nepojištěnci ČPZP

Léčebné výlohy

560 Kč

896 Kč

Balíček Standard

784 Kč

1 064 Kč

léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti

Balíček Komplet

1 092 Kč

1 456 Kč

léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění (trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu)+ zavazadla

Balíček léto

1 372 Kč

1 736 Kč

léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění (trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu) + zavazadla + sportovní vybavení

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.