Kód pojišťovny

ČPZP vrátí přes sedm mil. Kč klientům, kteří překročili ochranný limit

Ostrava 12. května 2020 - Téměř 7,3 milionu korun vrátí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) celkem 16 599 pojištěncům, kteří v prvním čtvrtletí překročili takzvaný ochranný limit na regulační poplatky a doplatky za léky. ČPZP poprvé vrací přeplatky také klientům s nahlášenou invaliditou.

„Všem klientům, kteří překročili ochranný limit, pošleme informace v dopisech a vrátíme peníze. Jsou mezi nimi nově i pojištěnci, kteří nám nahlásili svou invaliditu. Upozorňujeme, že invalidním pojištěncům nelze vrátit přeplatek automaticky. Aby přeplatek po překročení ochranného limitu dostali, musejí svou invaliditu zdravotní pojišťovně oznámit. V ČPZP v 1. čtvrtletí dosáhlo na přeplatek 206 pojištěnců, kteří nám svou invaliditu už nahlásili,“ vysvětlila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Dopisy s informací o přeplatcích za 1. letošní čtvrtletí včetně peněz za přeplatky složenkou rozešle ČPZP po 20. květnu, peníze na bankovní účet pojištěnce budou odeslány koncemkvětna.

Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého člověka je stanoven na 5000 Kč a je to maximální suma, kterou může za tyto doplatky zaplatit pacient ze svých peněz. Pro děti do 18 let a pro seniory nad 65 let je ochranný limit 1000 Kč. U pojištěnců 70 let a starších činí 500 Kč. Od letošního roku byli do ochranného limitu 500 Kč státem zařazeni také pojištěnci, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a doložili to zdravotní pojišťovně rozhodnutím o svém invalidním důchodu. Pětisetkorunový ochranný limit se vztahuje i na ty invalidní pojištěnce, kterým nebyl invalidní důchod druhého nebo třetího stupně přiznán, protože nesplnili podmínku doby pojištění a doložili pojišťovně tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. Zdravotní pojišťovny vracejí peníze svým klientům od roku 2008, kdy byl ochranný limit zaveden.

O vrácení peněz za doplatky na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely si pacienti nemusejí sami žádat. Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji klientovi uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí 4. čtvrtletí.

Přehled o poplatcích může pacient získat přímo v lékárně, kde na vyžádání dostane doklad o zaplacení započitatelného doplatku s uvedením názvu přípravku nebo potraviny, k němuž se doplatek váže, výší doplatku, čísla pojištěnce, razítkem poskytovatele a podpisem osoby, která doplatek přijala. Výši vykázaných započitatelných doplatků za léky zjistit také z výpisu osobního účtu, který na požádání klienta pojišťovny mohou zaslat jednou za rok. Klient ČPZP může nahlédnout do své čerpané zdravotní péče kdykoli v případě, že si zaregistruje vstup do elektronické přepážky na webových stránkách ČPZP, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.