Kód pojišťovny

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25. 2. 2020

Předmět žádosti:

Statistické informace ohledně nahrazování částí anebo orgánů lidského těla zejména:

  1. jaké musí pacient splňovat kritéria (věk, stav, nějaké omezení...), aby mu zdravotní pojišťovna uhradila implantaci/ protézu
  2. jaká je čekací doba, než se vyřídí všechny náležitosti
  3. v jakých řádech se pohybují ceny implantátů/ protéz
  4. dosud nejdražší implantace/ protéza
  5. kolik implantátů/ protéz jste již bylo uhrazeno
  6. jaké implantace/ protézy jsou nejčastější

Sdělená informace:

Ad 1.

Implantáty i protézy hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění mají svá specifika či omezení daná zákonem č. 48/1997, příloha 3, oddíl C, tab. 1, kterým se zdravotní pojišťovna řídí. Tato omezení spočívají v tom, že zákon říká kdo (jaká odbornost lékaře) může daný implantát/protézu předepsat (preskripční omezení), na kolik implantátů/protéz a za jaký časový interval má pojištěnec na implantát/protézu nárok (množstevní limit) a také jakým zdravotním postižením (indikační kritéria) musí trpět, aby mu mohl být implantát/protéza předepsán.

Ad 2.

Celá administrace žádosti od jejího přijetí až po vyřízení netrvá zpravidla déle než 7 pracovních dní.

Ad 3.

Protézy: od stokorun (protéza oční skleněná zakázkový zdravotnický prostředek) až po

cca 1 milión Kč (protéza HK-myoelektrická),

Implantáty: od sta korun (implantát středoušní-stipula-fluoroplastic) až po cca 2,3 mil. Kč (podpora mechanická srdeční dlouhodobá LVAD HEARTMATE III IMPLANT KIT)

Ad 4.

Podpora mechanická srdeční dlouhodobá LVAD HEARTMATE III IMPLANT KIT / PROTÉZA HK-MYOELEKTRICKÁ

Ad 5. a 6.

viz přiložený dokument

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.