Slevy s ČPZP 2019

Ozdravně léčebné pobyty dětí v roce 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s vyhlášenou pandemií COVID-19 doporučujeme, abyste nyní nenavštěvovali praktické lékaře pro děti a dorost za účelem vyplnění přihlášek na ozdravně léčebné pobyty pro děti. Předpokládáme prodloužení termínu pro příjem přihlášek. Sledujte tuto stránku, kde budou uvedeny aktuální informace.
Děkujeme za pochopení.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pořádá i v letošním roce pro Vaše děti 14denní ozdravně léčebné pobyty bez doprovodu rodičů, v klimaticky příznivých vysokohorských a přímořských podmínkách. Na ozdravně léčebných pobytech je přítomen lékařský a zdravotnický doprovod.

Vysokohorský pobyt

Slovensko, Tatranské Matliare – hotel SOREA Hutník II

Tatranské Matliare jsou součástí Tatranského národního parku. Nachází se pod úpatím Lomnického štítu, pouze 2 km od Tatranské Lomnice. Poloha je ideální na vycházky a túry do vysokohorského prostředí. Hotel a nejbližší okolí nabízí bohaté možnosti sportovního vyžití – víceúčelová hřiště, minigolf, krytý bazén.
 
Ubytování je zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích hotelového typu. Každý pokoj má vlastní sprchu a WC. Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze. V ceně pobytu je zahrnuto pět půldenních výletů (např. mezistanice Start, Zelené Pleso, Starý Smokovec, vstup do Tatranského muzea národního parku v Tatranské Lomnici, apod.). V nabídce jsou také dobrovolné placené výlety. Doprava je zajištěna autobusem z Ostravy.
 
Náplní pobytu jsou ozdravné vycházky do okolí, dýchací cvičení, návštěvy plaveckého bazénu a sauny a další sportovní aktivity přiměřené věku a zdravotnímu stavu dětských účastníků.
 

Termíny vysokohorských ozdravně léčebných pobytů

Turnus

Odjezd z Ostravy

Příjezd do Ostravy 

 1.

 4. 7. 2020

18. 7. 2020

 2.

 18. 7. 2020 

1. 8. 2020 

 3.

 1. 8. 2020 

15. 8. 2020

 4.

 15. 8. 2020

29. 8. 2020

Přímořský pobyt

Černá Hora, Čanj – hotel Zlatibor

Známé letovisko Čanj se nachází mezi Petrovacem na Moru a městem Bar, 7 km severozápadně od letoviska Sutomore. V této oblasti je téměř 265 slunečních dní, proto se jí také říká „slunečné pobřeží Jadranu". Pláž i mořské dno jsou písečné s drobnými oblázky. Letovisko Čanj nabízí bohaté možnosti sportovního vyžití - víceúčelové hřiště pro házenou, košíkovou, volejbal, atd. Díky svému jedinečnému zázemí je vhodný pro dětské pobyty.

Hotel se nachází nejvýše ze všech hotelů čanjské riviéry, blízko svahů pohoří Rumija. Díky této příhodné pozici je z hotelu krásný panoramatický výhled na okolní hory a moře. Ráz pobřeží umožňuje bezpečnou organizaci koupání a pobyt dětí u moře. Ubytování je zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích hotelu Zlatibor. Každý pokoj má vlastní sprchu a WC. Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze ve společné jídelně ve vyčleněné části určené pouze pro účastníky ozdravného pobytu. U jídla budou zajištěny nápoje a současně během celého dne budou mít děti k dispozici nápoje v dostatečném množství.

V ceně pobytu jsou zahrnuty dva fakultativní půldenní výlety. V nabídce jsou také dobrovolné placené výlety. Doprava je zajištěna letecky z Ostravy a Prahy.

Náplní pobytu je zejména koupání v moři, hry, soutěže a sportovní aktivity přiměřené věku a zdravotnímu stavu dětských účastníků.

Termíny přímořských ozdravně léčebných pobytů

Turnus

Odlet

Přílet 

 1.

 6. 7. 2020

20. 7. 2020 

 2.

 20. 7. 2020 

3. 8. 2020

 3.

 3. 8. 2020

17. 8. 2020

 4.

 17. 8. 2020 

31. 8. 2020

 

Pobyty jsou určeny

  • dětem, které jsou pojištěnci ČPZP (a nejsou přeregistrované k jiné pojišťovně),
  • dětem ve věku od 8 do 15 let včetně (dítě musí splňovat stanovený věk v době konání pobytu),
  • dětem, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím.

 

Přihlášky na ozdravně léčebné pobyty (vysokohorské i přímořské) budeme přijímat od 1.3. do 30. 4. 2020.

 

Jak dítě přihlásit

Vaše dítě přihlásíte vyplněním této přihlášky: Přihláška dítěte na ozdravně léčebný pobyt ČPZP (dále jen „Přihláška“).

„Přihlášku“ vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno) na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře. K Přihlášce lze přiložit aktuální lékařskou zprávu z odborného vyšetření u lékaře specialisty (např. alergolog, dermatolog), pokud je u něj dítě pro některou z uvedených indikací dispenzarizováno. V přihlášce musí být lékařem uvedeny všechny podstatné údaje, které se týkají zdravotního stavu dítěte.

První část „Přihlášky“ vyplní zákonný zástupce dítěte (důležité uvést: e-mail a mobilní telefon), druhou část vyplní praktický lékař pro děti a dorost a třetí část slouží k vyjádření revizního lékaře pojišťovny ČPZP. „Přihláška“ musí být doručena do ČPZP nejpozději do 30. 4. 2020 na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu: ČPZP, úsek obchodní, Ing. Hana Hettenbergerová, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

V přihlášce označte předběžný požadovaný turnus a místo odjezdu (odletu). Tento požadavek slouží jako podklad pro zařazení dítěte na ozdravně léčebný pobyt. Pokud bude kapacita Vámi zvoleného termínu již naplněna, dítě může být zařazeno do jiného turnusu.

 

Výběr účastníků

Ozdravně léčebné pobyty jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace. Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti, a to dle údajů vyplývajících z přihlášky. Přednost mají děti, které se pobytu ještě nezúčastnily. Zákonní zástupci všech přihlášených dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem přibližně na konci května 2020.

 

Výše finanční spoluúčasti zákonných zástupců dětí

Výše doplatku se odvíjí od příslušnosti zákonných zástupců dětí k ČPZP.

příslušnost k ČPZP

Přímořský pobyt

Vysokohorský pobyt

pojištěno dítě a oba rodiče (samoživitel/ka pojištěnec ČPZP)

5 000 Kč

2 500 Kč

pojištěno dítě a jeden rodič

5 500 Kč

3 000 Kč

pojištěno pouze dítě

6 000 Kč

4 000 Kč

V ceně pobytu je zahrnuto i cestovní pojištění, a to v rozsahu pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a denního odškodného úrazu.

 

Tabulka zdravotních indikací a kontraindikací

 Indikace pro léčbu

Kontraindikace pro účast na pobytu

Recid. katary HCD s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35.0, J37, J38, J39)

fotosenzibilita

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30)

epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

Bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42)

vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu

Sinobrochitis (Dg. J32, J40, J42)

všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby) a závažné poruchy chování (s péčí psychologické poradny či dětského psychiatra)

Bronchitis asthmatica, dermorespirační syndrom, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45)

enuresis nocturna

Psoriáza (Dg. L40; stabilizovaný stav) – pouze přímořský pobyt

akutní exacerbovaná psoriáza

Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického (Dg. L20, L21,L23,L30) – u vysokohorského pobytu pouze v kombinaci s dýchacími onemocněními uvedenými výše

závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto typu léčebné akce

 

cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků

 

bezlepková dieta a jiná nutná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebné akce

 

malabsorpční syndrom

 

polyvalentní potravinové alergie

 

všechny obecné kontraindikace uvedené

v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“

 

specifické kontraindikace (u diagnóz)

  • impetigo a mikrobiální ekzémy (u L20, L40)
  • tuberkulóza a bronchiektázie (u J45)

Pro bližší informace k ozdravně léčebným pobytům se můžete obrátit na Ing. Hanu Hettenbergerovou, tel. 599 090 605, e-mail: hana.hettenbergerova@cpzp.cz

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205