Kód pojišťovny

V osobním účtu lze zjistit náklady na zdravotní péči

Ostrava, 22. října 2019 - Lidé se zajímají o to, kolik stojí zdravotní péče, kterou čerpají. Přehled o vynaložených nákladech na uhrazené zdravotní služby lze získat z osobního účtu pojištěnce, který na vyžádání pošle zdravotní pojišťovna. Někteří klienti zjistí, že jim byla uhrazena péče, kterou nečerpali.

Zájem našich klientů o kontrolu osobních účtů neustále roste. Například v roce 2017 si za období od ledna do září zkontrolovalo svůj osobní účet 50 785 klientů, o rok později to bylo již 52 630 klientů a za prvních devět měsíců letošního roku už 55 104 klientů. Jde o součty těch, kteří si požádali o svůj osobní účet na pobočce, písemně, poštou, elektronicky nebo e-podatelnou, nebo nahlíželi do svého osobního účtu prostřednictvím elektronické přepážky,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

O osobní účet pojištěnce lze ze zákona požádat na kterékoliv pobočce zdravotní pojišťovny nebo písemně, ale pouze jednou ročně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) ale umožňuje online sledování osobního účtu, zcela zdarma a kdykoliv, a to prostřednictvím elektronické přepážky, kam se stačí bezplatně zaregistrovat osobně na kterékoli pobočce ČPZP, nebo elektronicky na webu Elektronické přepážky ČPZP. Na osobní účet pojištěnce se poté lze dostat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, nebo třeba prostřednictvím svého smartphonu nebo tabletu. Informace lze filtrovat, řadit i tisknout.

Další možností, jak mohou klienti ČPZP sledovat svůj osobní účet kdykoli chtějí, je prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Tato aplikace poskytuje všeobecné užitečné informace o zdraví všem zájemcům, kteří si ji stáhnou do svého chytrého telefonu. Pro přístup k osobním informacím o čerpané zdravotní péči pak klientům ČPZP stačí se zaregistrovat do elektronické přepážky.

Lidé na nečerpanou péči upozorňují zdravotní pojišťovnu

Pokud klienti z osobního účtu zjistí, že na ně byla vykázána péče, kterou nečerpali, mohou informovat svou zdravotní pojišťovnu. „Jakmile ČPZP obdrží podnět, prověří údaje potřebné k provedení šetření a informuje pojištěnce o zahájení šetření revizním lékařem. V letošním roce jsme na zdravotním úseku obdrželi zatím 90 podnětů k osobnímu účtu. Na jejich základě došlo k 50 revizím,“ doplnila mluvčí Mazurová.

Podnět je tedy předán reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny a ten buď provede šetření telefonicky, emailem, písemnou formou, nebo naplánuje fyzickou revizi u poskytovatele zdravotních služeb. Po provedeném šetření – revizi je o výsledku informován pojištěnec.

Některé podněty vznikly v důsledku nedorozumění

Ne všechny podněty od klientů ukáží na chybné účtování zdravotních služeb. Řada podnětů je dána nedorozuměním vzniklým chybnou interpretací účtu pojištěncem. „Jde například o několikrát vykázaný tentýž výkon ze strany laboratoře, když pojištěnec byl na odběru jen jednou. V tomto případě se jedná například o to, že byl proveden rozbor na několik typů viru, přičemž každý je vykázán pod stejným kódem výkonu. Nebo jsou vykázány výkony z laboratoře v Ústí nad Labem, kde pojištěnec nikdy nebyl, ale byla tam odeslána jeho krev,“ vysvětluje tisková mluvčí ČPZP. V těchto případech je pojištěnci vysvětleno, že zdravotní péče je v jeho osobním účtu vykázána oprávněně.

Chybné účtování zdravotních služeb vznikne zpravidla z důvodu záměny rodných čísel lékařem. V takovém případě dohodne pojišťovna s poskytovatelem zdravotních služeb odečet chybně vykázané zdravotní péče formou revize.

Případy podvodu nebo podezření na něj nebývají časté a jsou zpravidla řešeny ve spolupráci s Policií ČR. Může jít například o zjištění pojištěnce, že má v osobním účtu lékárnou vykázán zdravotnický prostředek, který nikdy nevyzvedával a nepoužíval, přičemž lékař doložil, že tomuto pojištěnci uvedený zdravotnický prostředek nepředepsal a Policii České republiky nahlásil zneužití razítka.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.