Kód pojišťovny

Počty lidí s Alzheimerovou chorobou stouply za pět let o 39 procent

Ostrava, 17. září 2019 - Alzheimerova choroba, která závažně postihuje mozek a projevuje se zejména u seniorů, propuká u stále většího počtu lidí. V loňském roce evidovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) celkem 2584 pojištěnců s touto diagnózou, což je o 810 pojištěnců více než před pěti lety. Mnohem rychleji se zvyšují náklady na jejich péči – od roku 2014 stouply o 80 procent.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zveřejňuje tyto údaje u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, která připadá na sobotu 21. září.

„Náklady na léčbu pojištěnců s Alzheimerovou chorobou dosáhly v roce 2018 téměř 133 milionů Kč, zatímco před pěti lety činily 73,7 milionu. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce byly loni zhruba 51 400 Kč proti 41 500 Kč, za pět let se tedy zvýšily o téměř 24 procent. Podle údajů z vykazované péče se dá předpokládat, že trend růstu počtu nemocných i nákladů na jejich léčbu bude dále pokračovat,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Počty klientů ČPZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči 

Rok

Počet pojištěnců

Součet nákladů v Kč

Průměr na pojištěnce

2014

1 774

73 716 963,38

41 554,09

2015

1 941

75 714 362,40

39 007,91

2016

2 324

102 445 035,56

44 081,34

2017

2 470

116 965 223,80

47 354,34

2018

2 584

132 897 800,25

51 431,04

2014/2018

+39,23 %

+80,28 %

+23,77 %

Alzheimerova choroba postihuje i mladé pacienty

Alzheimerova choroba způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty. Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Toto závažné onemocnění mozku postihuje především starší osoby. ČPZP ale eviduje i pacienty s touto chorobou, kteří překročili věk 30 let.

Prevence spočívá ve zdravém životním stylu

Podle doporučení České alzheimerovské společnosti, o.p.s, lze riziko rozvoje demence snížit, a to osvojením si zásad zdravého životního stylu. Tedy především psychickou a fyzickou aktivitou, středomořskou stravou s dostatkem obilovin, ovoce, ryb, luštěnin, zeleniny a ořechů, ale také pomocí nových činností. Bojovat proti zhoubnému účinku Alzheimerovy choroby i jiných typů demencí lze například učením se cizího jazyka nebo objevením nového koníčka. Velkým přínosem pro zdravý mozek jsou také společenské závazky a povinnosti, protože stimulují mozkové rezervy a pomáhají snižovat riziko demence a depresí. Zkuste si proto udělat čas na přátele, rodinu, své zájmy a koníčky a někdy i na vše dohromady.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.