Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.7.2019

Předmět žádosti:

informace o výši úhrad v letech 2016 - 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz - konkrétně stomické pomůcky, s požadavkem jejich rozčlenění do jednotlivých podskupin. 

Sdělená informace:

Výše úhrady stomických pomůcek v období 2016 – 2018 (uvedeno v Kč)

Rok

Úhrada

2016

78 565 678,09

2017

81 943 042,19

2018

91 503 499,48

Požadované rozčlenění do jednotlivých podskupin nebylo sděleno, protože takto nejsou data Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zpracovávána.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.