Slevy s ČPZP 2019

Příspěvek pro pojištěnce s diagnózou dědičné metabolické poruchy

ČPZP s platností od 1. 6. 2019 rozšířila program Celiakie pro děti o možnost čerpání příspěvku nově i pro pojištěnce s diagnózou dědičné metabolické poruchy.

Příspěvek ve výši 1 000 Kč budou tedy moci čerpat i pojištěnci s diagnózou fenylketonurie, tyrosinémie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, poruchy cyklu močoviny nebo glutanová acidurie prvního typu.

Příspěvek bude možno čerpat na nízkobílkovinné potraviny nebo suroviny pro výrobu potravin pro nízkobílkovinnou dietu.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205