Kód pojišťovny

ČPZP pomáhá svým klientům s odvykáním kouření

Ostrava, 19. listopadu 2018 – Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) není u veřejnosti příliš známá, je však příčinou 20 % úmrtí kuřáků. Je způsobena zužováním a ucpáváním průdušek a projevuje se ztíženým dýcháním. V pozdějších stádiích může vést k vážnějším komplikacím, jako jsou selhávání srdce, zápal plic a otoky dolních končetin. Příčinou nemoci jsou zejména vnější vlivy – kouření, prašné prostředí či práce s chemikáliemi bez použití dostatečných ochranných pomůcek. Na riziko onemocnění upozorňuje při příležitosti Světového dne CHOPN, který připadá na 20. 11., také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

Počáteční příznaky nemoci jsou nenápadné – dušnost a silný kašel. Proto ji mnozí pacienti považují za běžné astma a na vyšetření k lékaři přijdou až při vážnějších komplikacích. Aktuálně se v České republice s nemocí léčí 300 tisíc pacientů, stejný počet ale podle odhadů o své nemoci ještě ani neví. Z řad pojištěnců ČPZP se v loňském roce jednalo o více než 12 tisíc pacientů, na jejichž léčbu pojišťovna vynaložila přes 111,7 milionu korun. Právě kvůli pozdnímu odhalení je onemocnění často smrtelné. V ČR umírá ročně 3 500 osob, po celém světě pak 3 miliony. Konkrétní příčinou úmrtí jsou komplikace způsobené nemocí, nejčastěji zápal plic a selhání srdce.

Léčba pacientů s diagnózou CHOPN v ČPZP v roce 2017

Počet pojištěnců

12 218

Náklady na péči v Kč

111 768 326

 

Základem je prevence

Onemocnění není možné zcela vyléčit, dají se pouze mírnit jeho příznaky. Účinnější je proto nemoci předcházet snížením rizikových vlivů na minimum. K preventivním opatřením tak patří změna pracovního prostředí nebo používání vhodných ochranných pomůcek, bydlení v méně znečištěných oblastech a hlavně zanechání kouření. „V České republice žije více než 2 miliony kuřáků, 140 tisíc osob je ročně hospitalizováno kvůli nemocem způsobeným kouřením a 16 tisíc na jejich následky umírá. Mnozí z nich se ale snaží svého zlozvyku zbavit. Takové klienty Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podporuje příspěvkem až 1 000 Kč na léčiva na odvykání kouření a na nákup léčivých a podpůrných přípravků na odvykání kouření, jako jsou například náplasti, pastilky, ústní spreje, žvýkačky a jiné,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Odstranění nebo zmírnění škodlivých vlivů je také součástí léčby u již propuknuté nemoci. Dle stupně onemocnění se dále využívá medikamentózní léčba, dechové rehabilitace a zařazení vhodných pohybových aktivit (chůze s krokoměrem, nordic walking).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.