Kód pojišťovny

Aktuality v očkování

15.11.2018 - Výpadek očkovací látky Boostrix Polio

ČPZP si dovoluje vás informovat, že v souvislosti se zpožděním dodávky očkovací látky Boostrix Polio (přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně) dochází v ČR ke kratičkému výpadku v dodávkách této očkovací látky k lékařům, a to v rozsahu cca. 2 týdnů.

S ohledem na zásoby této očkovací látky v ordinacích a na skutečnost, že daná očkovací látka je očkována v rozmezí 12ti měsíců (mezi 10. a 11. rokem věku dítěte), nedojde k jakémukoli ohrožení dodržení očkovacího kalendáře.

Změny v očkování od 1.10.2018 

 1. úhrada vakcíny Prevenar 13 v případě očkování osob nad 65 let a očkování rizikových pacientů( indikace - asplenie, transplantace kmenových hemopoetických buněk, primární a sekundární imunodeficity, prodělaná invazivní pneumokoková nebo invazivní meningokoková infekce) je od 1.10.2018 snížena na max. 1513,94 Kč.
 2. doočkování dětí cizinců pobývajících na území ČR nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí : k úhradě očkování požadujeme předchozí schválení revizním lékařem – je nutné, aby očkující lékař před očkováním zaslal žádanku o úhradu.

Změny v očkování od 1.1.2018 

 1. u dětí změna třídávkového základního očkovacího schématu (3+1) hexavakcínou na dvoudávkové (2+1) - výjimkou jsou předšasně narozené děti, kde zůstává hrazeno třídávkové schéma (vakcíny Hexacima, Infanrix Hexa)
 2. upřesnění termínu očkování Priorixem (spalničky+zarděnky+příušnice): 1. dávka začátek 13. až konec 18. měsíce, 2. dávka od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku
 3. hrazené očkování Prevenarem 13 proti pneumokokovým infekcím - pojištěnci, kterých se týká úhrada očkování z veřejného zdravotního pojištění, kteří byli v minulosti očkování pouze vakcínou Pneumo 23, mají plně hrazeno jednorázové přeočkování Prevenarem 13 nejdříve za 5 let po aplikaci vakcíny Pneumo 23
 4. bylo zrušeno pravidelné očkování dětí do 5 let věku proti pneumokokovým infekcím ze zdravotní indikace (imunodeficity, opak. zánět středouší, nezralost atd.), očkování kojenců viz níže
 5. očkování proti pneumokokům u kojenců - základní očkovací schéma podle rutinního očkovacího kalendáře kojenců představuje dvě dávky, první se podává od dvou měsíců věku, druhá s odstupem 2 měsíců, následné přeočkování je doporučeno ve věku 11 - 15 měsíců. U předčasně narozených dětí je doporučeno základní očkování 3 dávkami s odstupem nejméně 1 měsíc mezi dávkami + přeočkování čtvrtou dávkou ve věku 11 - 15 měsíců. I nadále platí, že je hrazeno i očkování po uplynutí stanovené lhůty (do 7 měsíců), pokud bylo očkování odloženo z důvodu zdravotního stavu pojištěnce (plně hrazena vakcína Synflorix, doplatková Prevenar 13)
 6. úhrada očkování proti HPV u dívek byla rozšířena i na chlapce, očkování je u obou pohlaví hrazeno od dovršení 13 do dovršení 14 let věku (plně hrazen Cervarix, doplatkové vakcíny Silgard, Gardasil a Gardasil 9)
 7. bez ohledu na věk a pohlaví je hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím (vakcíny Bexsero, Trumenba nebo Nimenrix), pneumokokovým infekcím (Synflorix do 5 let, od 5 let Prevenar 13), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b (Hiberix) a proti chřipce (chřipkové vakcíny), a to u pojištěnců s porušenou nebo zanikou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
 8. v rámci zvláštního očkování (pojišťovna hradí výkon, vakcínu hradí stát) je nově hrazeno očkování proti virové hepatitidě B u osob, které jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg, dále očkování proti spalničkám u osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služeního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém
 9. Od 1. 1. 2018 je plně hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím (kombinace vakcín Bexsero + Nimenrix – obě plně hrazeny, nebo Trumenba (od 10 let, doplatková) + Nimenrix , pneumokokovým infekcím (vakcíny Synflorix – plně hrazen do 5 let, Prevenar 13 – do 5 let doplatkový, od 5 let plně hrazen), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b (vakcína Hiberix) a proti chřipce (plně hrazeny vakcíny Influvac, Influvac Tetra, Vaxigrip, Vaxigrip Tetra, ostatní vakcíny, pokud jsou dostupné, jsou hrazeny podle číselníku), a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.