Kód pojišťovny

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem v roce 2019

ČPZP pořádá i v letošním roce 14denní ozdravně léčebné pobyty v Jeseníkách pro děti ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem.

Pozor, prodlužujeme termín pro příjem přihlášek na ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem do 31. 8. 2019.

 

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzovy léčebné lázně se nachází v oblasti Jeseníků s vynikajícími klimatickými podmínkami, které příznivě přispívají především k léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí.

Ubytování je zajištěno v komfortně vybavených pokojích budov Mír a Jubilejní Vila. Ubytování účastníků umožňuje vždy samostatné ubytování dítěte s jeho doprovodem. V budově Jubilejní Vila je většina pokojů strukturována jako apartmány - 2 samostatné pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyňku. V ubytovacích zařízeních se nachází herny pro děti. Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze. Doprava je zajištěna autobusem z Ostravy.

V areálu Priessnitzových léčebných lázní je k dispozici wellness, bazén, sauna, solná jeskyně, vířivka, fitness a sportoviště. Pro účastníky je zajištěn pestrý sportovní, relaxační i kulturní program.

Výše příspěvků za dítě a doprovod:

doplatek za dítě

doplatek za doprovod

0 Kč

4 000 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování
 • stravování
 • pitný režim (2,5 l tekutin denně)
 • doprava (z Ostravy do Jeseníků a zpět)
 • přítomnost lékaře 24 hodin denně
 • zajištění pestrého programu animátorem
 • léčebné procedury (inhalace)
 • využití sportovišť, wellness, skupinová cvičení
 • dva půldenní výlety
 • wi-fi

Termíny ozdravně léčebných pobytů dětí s doprovodem

 Turnus

Odjezd z Ostravy 

Příjezd do Ostravy 

 1

18. 11. 2019

 2. 12. 2019

 2

2. 12. 2019

 16. 12. 2019

 Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny pro:

 • děti, které jsou pojištěnci ČPZP (a nejsou přeregistrované k jiné pojišťovně),
 • doprovod dítěte, který je pojištěncem ČPZP (za doprovod je považován zákonný zástupce dítěte, popř. osoba zplnomocněna zákonným zástupcem),
 • děti ve věku od 3 do 6 let včetně,
 • děti, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím.

Pozn. Doprovod musí být pojištěn u ČPZP (a nesmí být současně přeregistrován k jiné pojišťovně), při odjezdu na pobyt proběhne kontrola občanských průkazů. V průběhu ozdravného pobytu (např. po týdnu) je možnost prostřídání doprovodu dítěte, doprovod musí však být vždy pojištěncem ČPZP.

Upozornění:

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nejedná se tedy o dětské lázně či odbornou dětskou léčebnu. Doprovod dítěte není po dobu ozdravného pobytu v pracovní neschopnosti a nelze mu na dobu ozdravného pobytu poskytnout ošetřovné na člena rodiny-dítě („paragraf“).

Pobytu se účastní dítě a jeho doprovod. Další dítě mimo věkovou hranici pro pobyt (např. mladší sourozenec) se nemůže pobytu účastnit a na pobyt nebude přijato. 

 

Pozor, prodlužujeme termín pro příjem přihlášek na ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem do 31. 8. 2019.

 

Jak dítě přihlásit

Vaše dítě přihlásíte vyplněním Přihlášky dítěte na ozdravně léčebný pobyt s doprovodem (dále jen „Přihláška“).

„Přihlášku“ vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno) na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře. K Přihlášce lze přiložit aktuální lékařskou zprávu z odborného vyšetření u lékaře specialisty, např. alergolog, pokud je u něj dítě pro některou z uvedených indikací dispenzarizováno. V přihlášce musí být lékařem uvedeny všechny podstatné údaje, které se týkají zdravotního stavu dítěte.

První část „Přihlášky“ vyplní zákonný zástupce dítěte (důležité uvést: e-mail zákonného zástupce), druhou část vyplní praktický lékař pro děti a dorost a třetí část slouží k vyjádření revizního lékaře pojišťovny. „Přihláška“ musí být doručena do ČPZP nejpozději do 31. 8. 2019 na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu:  

ČPZP, úsek obchodní
Ing. Hana Hettenbergerová
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice
 

V přihlášce si rodiče označí předběžný požadovaný turnus. Tento požadavek slouží jako podklad pro zařazení dítěte s doprovodem na ozdravně léčebný pobyt. Pokud bude kapacita Vámi zvoleného termínu již naplněna, dítě může být zařazeno do jiného turnusu.

Výběr účastníků

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace. Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti. Rodiče všech dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem.

Indikace pro léčbu

Kontraindikace pro účast na pobytu

Recid. katary HCD s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35.0, J37, J38, J39)

fotosenzibilita

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30)

epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

Bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42)

vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu

Sinobrochitis (Dg. J32, J40, J42)

 

všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby) a závažné poruchy chování (s péčí psychologické poradny či dětského psychiatra)

Bronchitis asthmatica, dermorespirační syndrom, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45)

enuresis nocturna

 

akutní exacerbovaná psoriáza

 

závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto typu léčebné akce

 

cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků

 

polyvalentní potravinové alergie a jiná nutná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebné akce

 

malabsorpční syndrom

 

všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“

 

specifické kontraindikace (u diagnóz)

 • impetigo a mikrobiální ekzémy (u L20, L40)
 • tuberkulóza a bronchiektázie (u J45)

Fotografie z místa pobytů

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.