Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Ostatní produkty

Balíček Manažerka mateřství: až 1 500 Kč

Balíček obsahuje preventivní program:

 • Manažerka mateřství

Manažerka mateřství:

ČPZP v roce 2017 poskytne příspěvek těhotným ženám ve věku od 18 let (zde platí výjimka – ostatní programy pro ženy jsou poskytovány až od 19 let). V případě vícečetného porodu nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek je platný pro rok 2017. Pokud tedy pojištěnka začne program čerpat v roce 2017, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané těhotenství v rámci programu Manažerka mateřství v roce 2018 (pokud pojištěnka program začala čerpat v roce 2016, nemůže již čerpat v roce 2017).

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená, nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 1 500 Kč - příspěvek na rok 2017
 2. 1 500 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2017, nemůže dočerpat program v roce 2018)
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetný porod maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Originál daňového dokladu o úhradě služby. Datum na dokladu musí být z intervalu mezi vydáním těhotenského průkazu a datem porodu dítěte.

Slevová karta – Balíček slev a výhod pro maminky a miminka

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Žena po porodu: až 1 000 Kč

ČPZP od 7. 8. 2017 poskytne příspěvek ženám po porodu, absolvovaném po datu 7. 8. 2017. V případě vícečetného porodu nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek se vztahuje na doklady o úhradě pořízené od 7. 8. 2017 a novějšího data.

Možnosti čerpání:

 • pomůcky na kojení dětí (formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, absorpční prsní vložky, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, ohřívačka, sterilizátory, nádoby na uchovávání mateřského mléka)
 • cvičení pro ženy

Produkty pro ženy po porodu musí být zakoupeny v lékárně.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Rodný list nebo průkaz pojištěnce – dítěte, ke kterému je příspěvek uplatňován
 • Originál dokladu o úhradě, datum na dokladu od 7. 8. 2017 a novějšího data

500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu

ČPZP od 7. 8. 2017 poskytne příspěvek ženám a mužům od 19 let příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu ve výši 500 Kč.
Příspěvek se vztahuje na doklady o úhradě pořízené od 7. 8. 2017 a novějšího data.

Možnosti čerpání:

 • Pravidelná pohybová aktivita (netýká se plavání, masáží a jiných regeneračních aktivit)

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Originál dokladu o úhradě permanentky, datum na dokladu musí být od 7. 8. 2017 a novějšího data.

Podmínkou je předložení dokladu o úhradě permanentky v celkové hodnotě alespoň 1500 Kč (alternativně možno předložit více dokladů o úhradě permanentek v minimální výši 1 500 Kč, maximální počet dokladů o úhradě permanentek: 3 ks; stáří dokladu(ů) o úhradě: žádný z dokladů nesmí být starší než 2 měsíce). Z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Příspěvek nemůže získat pojištěnec, který již čerpal příspěvek v rámci akce 500 Kč na Léčebný tělocvik a regeneraci.

Nabídka platí do vyčerpání finančního limitu pro tento program.

Programy pro dárce krve

 • Příspěvek pro dárce krve, plazmy a kostní dřeně – po každém odběru

ČPZP v roce 2017 poskytne bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy po každém odběru vitaminy v hodnotě 80 Kč. Příspěvek se nevztahuje na odběry prováděné za úplatu, např. společností Sanaplasma, Unicaplasma apod.

 • Pojištěnci ČPZP, kteří darovali na transfúzních stanicích krev nebo plazmu obdrží na stanici jedno balení vitaminů.
 • Dárci obdrží vitaminy po předložení občanského průkazu a průkazu dárce krve vždy po odběru krve nebo plazmy.
 • V případě, že dárce daruje krev na transfúzní stanici, na které nejsou vitaminy k dispozici, zakoupí si vitaminy v lékárně, nechá si vystavit doklad se jménem a příjmením, rodným číslem, datem, názvem vitaminů, částkou a předloží jej osobně na pobočce (umožněno také korespondenční doložení). Částka do výše 80 Kč mu bude po předložení účetního dokladu, občanského průkazu a průkazu dárce krve či plazmy převedena na účet. V případě kumulace více dokladů je možno částku z dokladů sečíst a nechat si proplatit vitaminy i ve vyšší hodnotě.

 • Příspěvek pro nové dárce (až 500 Kč)

ČPZP v roce 2017 poskytne příspěvek ve výši 500 Kč novým dárcům krve či plazmy Podmínkou pro proplacení příspěvku je předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být provedeny v roce 2017).

Příspěvky pro nově oceněné dárce:

 • Příspěvek za získání Bronzové medaile Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), až 500 Kč
 • Příspěvek za získání Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), až 1 000 Kč
 • Příspěvek za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů), až 1 500 Kč
 • Příspěvek za získání Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů), až 2 000 Kč
 • Příspěvek za získání Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů), až 2 500 Kč
 • Příspěvek za získání Zlatého kříže ČČK 1. třídy, (160 odběrů), až 3 000 Kč
 • Příspěvek za obdržení plakety ČČK Dar krve – dar života, až 3 500 Kč
 • Program pro dárce kostní dřeně, až 6 000 Kč

Příspěvky pro stávající dárce:

 • Program Kapka - příspěvek pro stávající držitele zlaté Janského plakety nebo stávající držitele zlatých křížů ČČK, až 500 Kč

Čerpání příspěvků:

Příspěvek je možno čerpat na: pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky (brýlové čočky, kontaktní čočky, brýlové obruby, apod.) stomatologickou péči (výkony či výrobky) a úhradu nákupu v lékárnách (např. očkovací látky, vitamíny, potravinové doplňky), Neproplácí se bowling a kuželky.

V případě proplácení dokladů z oblasti léčebných kůr a procedur v lázeňských zařízeních, masáží, plavání, sauny, pobytů v solné jeskyni a pohybových aktivit musí být z dokladu o úhradě zřejmé, že se jedná o některou z těchto aktivit. Příspěvek na pohybové aktivity lze proplatit jako permanentku i jako jednotlivé vstupy. Příspěvek lze využít i na dobití čipových karet k permanentkám (na dokladu musí být uveden účel vystavení dokladu na výše uvedené aktivity).

Příspěvek pro dárce kostní dřeně je určen za jednu hospitalizaci uskutečněnou v roce 2017.

Příspěvek za získání Bronzové, Stříbrné, Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, za získání Zlatých křížů ČČK a za obdržení plakety ČČK Dar krve – dar života budou moci získat pojištěnci, kteří v roce 2017 obdrží ocenění nebo dosáhnou požadovaného počtu odběrů pro dané ocenění.

Program Kapka - příspěvek pro stávající držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského nebo Zlatých křížů ČČK budou moci získat pojištěnci - držitelé konkrétního ocenění (bez ohledu na rok získání), kteří jsou aktivními dárci (tzn. po alespoň jednom provedeném odběru v roce 2017).

Pojištěnec může během roku 2017 získat buď příspěvek za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského plakety popř. zlatých křížů ČČK nebo program Kapka. Nelze získat oba příspěvky. Pokud dojde k situaci, že pojištěnec vyčerpá program Kapka a poté (po splnění podmínek) čerpá ještě příspěvek za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského popř. zlatých křížů ČČK, bude mu příspěvek krácen o 500 Kč.

Realizace příspěvků:

Příspěvky jsou čerpány převodem na bankovní účet dárci po předložení občanského průkazu, průkazu dárce krve, dokladu o získání ocenění (nebo potvrzení z transfúzní stanice o dosažení potřebného počtu odběrů), dokladu o úhradě.

V případě příspěvku pro dárce kostní dřeně je tento čerpán převodem na bankovní účet dárci po předložení občanského průkazu, potvrzení o odběru kostní dřeně (vč. data o provedení odběru), dokladu o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu

 • Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu

Program Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu byl ke dni 30. 4. 2017 ukončen. O plavání v podzimních měsících vás budeme včas informovat.

Bonus plus

Příspěvek pro dobrovolné hasiče

Příspěvek ve výši do 700 Kč je určen na očkování proti hepatitidě typu A pro členy jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO II a III), starší 19 let.

Podmínka poskytnutí příspěvku:

 • pojištěnec si musí nejprve vyčerpat standardní příspěvek z Balíčku Očkování

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Očkovací průkaz s uvedenou aplikací očkovací látky, dávky nebo potvrzení od lékaře o aplikaci
 • Doklad o úhradě očkovací látky (nehradí se aplikace), vč. názvu očkovací látky
 • Průkaz nebo doklad člena JPO (pokud z dokladu nebude patrna příslušnost k JPO II nebo III, bude nutno předložit ještě Potvrzení o zařazení v jednotce JPO, které vydá místní organizace sboru dobrovolných hasičů)

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Léčebný tělocvik a regenerace 500 Kč Akce byla ukončena 31.3.2017

ČPZP poskytne pojištěncům od 19 let příspěvek do výše 500 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci. Akce se vztahuje na doklady o úhradě vystavené od 13.3. do 31.3.2017 (akce platí do vyčerpání finančního limitu, pokud tedy bude limit vyčerpán před datem 31.3.2017, bude akce ukončena). Limit na akci je v celkové výši 5 000 000,- Kč

Čerpání programu:

Příspěvek lze čerpat na pohybové a regenerační aktivity (vyloučeno je proplácení příspěvků na masáže, plavání, solárium a bowling).

 • Příspěvek je poskytován do vyčerpání limitu.
  • Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci ČPZP.
  • Doklady potřebné pro získání programu:

   • Občanský průkaz.
    • Průkazní kartička k běžnému účtu nebo výpis z bankovního účtu.
     • Originál dokladu o úhradě.

     K datu 30.3.2017 9:20 hod. byl limit 5 000 000 Kč vyčerpán. Akce však pokračuje až do 31.3. 2017. Budou tedy proplaceny všechny doklady o úhradě, které byly vystaveny od 13.3. do 31.3.2017 a budou předložené k proplacení do 31.3. 2017.

     Akce byla ukončena 31.3.2017

<< zpět na výběr programů

Za obsah odpovídá: Ing. Krčmář Radim

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205