Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Ostatní produkty

Balíček Manažerka mateřství: až 1 500 Kč

Balíček obsahuje preventivní program:

 • Manažerka mateřství

Manažerka mateřství:

ČPZP v roce 2017 poskytne příspěvek těhotným ženám ve věku od 18 let (zde platí výjimka – ostatní programy pro ženy jsou poskytovány až od 19 let). V případě vícečetného porodu nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek je platný pro rok 2017. Pokud tedy pojištěnka začne program čerpat v roce 2017, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané těhotenství v rámci programu Manažerka mateřství v roce 2018 (pokud pojištěnka program začala čerpat v roce 2016, nemůže již čerpat v roce 2017).

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená, nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 1 500 Kč - příspěvek na rok 2017
 2. 1 500 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2017, nemůže dočerpat program v roce 2018)
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetný porod maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Originál daňového dokladu o úhradě služby. Datum na dokladu musí být z intervalu mezi vydáním těhotenského průkazu a datem porodu dítěte.

Slevová karta – Balíček slev a výhod pro maminky a miminka

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Žena po porodu: až 1 000 Kč

ČPZP od 7. 8. 2017 poskytne příspěvek ženám po porodu, absolvovaném po datu 7. 8. 2017. V případě vícečetného porodu nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek se vztahuje na doklady o úhradě pořízené od 7. 8. 2017 a novějšího data.

Možnosti čerpání:

 • pomůcky na kojení dětí (formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, absorpční prsní vložky, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, ohřívačka, sterilizátory, nádoby na uchovávání mateřského mléka)
 • cvičení pro ženy

Produkty pro ženy po porodu musí být zakoupeny v lékárně.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Rodný list nebo průkaz pojištěnce – dítěte, ke kterému je příspěvek uplatňován
 • Originál dokladu o úhradě, datum na dokladu od 7. 8. 2017 a novějšího data

500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu

ČPZP od 7. 8. 2017 poskytne příspěvek ženám a mužům od 19 let příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu ve výši 500 Kč.
Příspěvek se vztahuje na doklady o úhradě pořízené od 7. 8. 2017 a novějšího data.

Možnosti čerpání:

 • Pravidelná pohybová aktivita (netýká se plavání, masáží a jiných regeneračních aktivit)

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Originál dokladu o úhradě permanentky, datum na dokladu musí být od 7. 8. 2017 a novějšího data.

Podmínkou je předložení dokladu o úhradě permanentky v celkové hodnotě alespoň 1500 Kč (alternativně možno předložit více dokladů o úhradě permanentek v minimální výši 1 500 Kč, maximální počet dokladů o úhradě permanentek: 3 ks; stáří dokladu(ů) o úhradě: žádný z dokladů nesmí být starší než 2 měsíce). Z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Příspěvek nemůže získat pojištěnec, který již čerpal příspěvek v rámci akce 500 Kč na Léčebný tělocvik a regeneraci.

Nabídka platí do vyčerpání finančního limitu pro tento program.

Programy pro dárce krve

 • Příspěvek pro dárce krve, plazmy a kostní dřeně – po každém odběru

ČPZP v roce 2017 poskytne bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy po každém odběru vitaminy v hodnotě 80 Kč. Příspěvek se nevztahuje na odběry prováděné za úplatu, např. společností Sanaplasma, Unicaplasma apod.

 • Pojištěnci ČPZP, kteří darovali na transfúzních stanicích krev nebo plazmu obdrží na stanici jedno balení vitaminů.
 • Dárci obdrží vitaminy po předložení občanského průkazu a průkazu dárce krve vždy po odběru krve nebo plazmy.
 • V případě, že dárce daruje krev na transfúzní stanici, na které nejsou vitaminy k dispozici, zakoupí si vitaminy v lékárně, nechá si vystavit doklad se jménem a příjmením, rodným číslem, datem, názvem vitaminů, částkou a předloží jej osobně na pobočce (umožněno také korespondenční doložení). Částka do výše 80 Kč mu bude po předložení účetního dokladu, občanského průkazu a průkazu dárce krve či plazmy převedena na účet. V případě kumulace více dokladů je možno částku z dokladů sečíst a nechat si proplatit vitaminy i ve vyšší hodnotě.

 • Příspěvek pro nové dárce (až 500 Kč)

ČPZP v roce 2017 poskytne příspěvek ve výši 500 Kč novým dárcům krve či plazmy Podmínkou pro proplacení příspěvku je předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být provedeny v roce 2017).

Příspěvky pro nově oceněné dárce:

 • Příspěvek za získání Bronzové medaile Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), až 500 Kč
 • Příspěvek za získání Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), až 1 000 Kč
 • Příspěvek za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů), až 1 500 Kč
 • Příspěvek za získání Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů), až 2 000 Kč
 • Příspěvek za získání Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů), až 2 500 Kč
 • Příspěvek za získání Zlatého kříže ČČK 1. třídy, (160 odběrů), až 3 000 Kč
 • Příspěvek za obdržení plakety ČČK Dar krve – dar života, až 3 500 Kč
 • Program pro dárce kostní dřeně, až 6 000 Kč

Příspěvky pro stávající dárce:

 • Program Kapka - příspěvek pro stávající držitele zlaté Janského plakety nebo stávající držitele zlatých křížů ČČK, až 500 Kč

Čerpání příspěvků:

Příspěvek je možno čerpat na: pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky (brýlové čočky, kontaktní čočky, brýlové obruby, apod.) stomatologickou péči (výkony či výrobky) a úhradu nákupu v lékárnách (např. očkovací látky, vitamíny, potravinové doplňky), Neproplácí se bowling a kuželky.

V případě proplácení dokladů z oblasti léčebných kůr a procedur v lázeňských zařízeních, masáží, plavání, sauny, pobytů v solné jeskyni a pohybových aktivit musí být z dokladu o úhradě zřejmé, že se jedná o některou z těchto aktivit. Příspěvek na pohybové aktivity lze proplatit jako permanentku i jako jednotlivé vstupy. Příspěvek lze využít i na dobití čipových karet k permanentkám (na dokladu musí být uveden účel vystavení dokladu na výše uvedené aktivity).

Příspěvek pro dárce kostní dřeně je určen za jednu hospitalizaci uskutečněnou v roce 2017.

Příspěvek za získání Bronzové, Stříbrné, Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, za získání Zlatých křížů ČČK a za obdržení plakety ČČK Dar krve – dar života budou moci získat pojištěnci, kteří v roce 2017 obdrží ocenění nebo dosáhnou požadovaného počtu odběrů pro dané ocenění.

Program Kapka - příspěvek pro stávající držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského nebo Zlatých křížů ČČK budou moci získat pojištěnci - držitelé konkrétního ocenění (bez ohledu na rok získání), kteří jsou aktivními dárci (tzn. po alespoň jednom provedeném odběru v roce 2017).

Pojištěnec může během roku 2017 získat buď příspěvek za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského plakety popř. zlatých křížů ČČK nebo program Kapka. Nelze získat oba příspěvky. Pokud dojde k situaci, že pojištěnec vyčerpá program Kapka a poté (po splnění podmínek) čerpá ještě příspěvek za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského popř. zlatých křížů ČČK, bude mu příspěvek krácen o 500 Kč.

Realizace příspěvků:

Příspěvky jsou čerpány převodem na bankovní účet dárci po předložení občanského průkazu, průkazu dárce krve, dokladu o získání ocenění (nebo potvrzení z transfúzní stanice o dosažení potřebného počtu odběrů), dokladu o úhradě.

V případě příspěvku pro dárce kostní dřeně je tento čerpán převodem na bankovní účet dárci po předložení občanského průkazu, potvrzení o odběru kostní dřeně (vč. data o provedení odběru), dokladu o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu

 • Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu

ČPZP pro své pojištěnce opět připravila vstup do vybraných plaveckých bazénů ve vybraných městech a obcích zdarma nebo za zvýhodněnou cenu (sleva ze vstupného), a to v období říjen a listopad 2017, po předložení průkazu pojištěnce.

ČPZP pro své pojištěnce rozšířila dobu plavání na vybraných bazénech a také nasmlouvala bazény v nových lokalitách:
Bílovec, Brušperk, Břidličná, Frýdlant nad Ostravicí, Hrušovany nad Jevišovkou, Jihlava, Pelhřimov, Písek, Rakovník, Rožnov pod Radhoštěm, Studénka, Ústí nad Labem, Velké Losiny.

Seznam zařízení:

NázevUliceMěstoSlevaTermín
Plavecký bazén AšHavlíčkova 71 hodina zdarmapondělí až neděle v souladu s otevírací dobou pro veřejnost
Tipsport Laguna BerounNa Ostrově 900Beroun1 hodina zdarmaúterý a čtvrtek 7:00 - 8:00, středa 20:00 - 21:00
Wellness centrum Laguna - BílovecSmetanova 746Bílovec1 hodina zdarmapátek 16:00 - 17:00
Plavecký bazén BlučinaNa Lázních 620Blučina1 hodina zdarmasobota 11:00 - 12:00
BOSPOR, s.r.o.Koperníkova 1174Bohumín25% sleva na zákaznické karty v hodnotách 1.000 a 1.500 Kčvstup v souladu s otevírací dobou plaveckého bazénu
Krytý bazénFibichova ul.Břeclav1 hodina zdarmasobota 13:30-14:30
Krytý bazén BřidličnáBruntálská 437Břidličná1,5 hodiny zdarmav souladu s provozní dobou pro veřejnost
Bazén do odvolání uzavřen.
Městský plavecký stadion LužánkySportovní 486/4Brno1 hodina zdarmasobota 15:00 - 16:00
Welness Centrum BruntálDukelská 1424/3BruntálSleva 20 % z ceny vstupnéhovstup v souladu s otevírací dobou plaveckého bazénu
Bazén Brušperk - ZŠ Vojtěcha MartínkaSportovní 584Brušperk1 hodina zdarmapondělí 16:30 - 17:30
Krytý bazénU Školy 710Bučovice1 hodina zdarmasobota 15:00 - 16:00
Krytý bazén BystřiceBystřice 848Bystřice nad Olší1-2 hodiny zdarmastředa 18:00 - 19:00, neděle 10:00 - 12:00
Plavecký bazén pro veřejnostZŠ a MŠ Bzenec, Olšovská 1428Bzenec1 hodina zdarma v době pro veřejnostsobota 14:00 - 18:00
AQUASVĚT ChomutovMostecká 5887Chomutov1 hodina zdarmastředa a pátek 14:00 - 16:00 a 18:30 - 21:00
Krytý plavecký bazén ChrudimV Průhonech 503Chrudim1,5 hodiny zdarmastředa 18:00 - 20:00, neděle 16:00 - 19:00
Městské lázně ČáslavNa Bělišti 184Čáslav1,5 hodiny zdarmačtvrtek 14:00 - 19:00
Městský bazén v ČelákovicíchSady 17. listopadu 1753Čelákovice1 hodina zdarmapátek 17:00 - 18:00
Plavecký bazén Česká LípaBarvířská 2690Česká Lípa50 Kč sleva při zakoupení vstupu na 1,5 hodinyneděle 10:00 - 21:30
Krytý bazénJánského 534Česká Ves1 hodina zdarmastředa 16:00 - 17:00, sobota 13:00 - 14:00, neděle 13:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Pod ZvonekPod Zvonek 1835/28Český Těšín 1 hodina zdarmapátek 16:00 - 17:00, neděle 10:00 - 11:00
Plavecký areál DěčínOblouková 1400/6Děčín1 hodina zdarmaúterý 14:00 - 15:00, středa 18:00 - 19:00
Krytý bazén Frenštát pod RadhoštěmU porážky 902Frenštát pod Radhoštěm1 hodina zdarmastředa 14:45 - 15:45, neděle 9:00 - 10:00
Krytý plavecký bazén SŠ řemeselPionýrů 2069Frýdek-Místek1 hodina zdarmasobota 10:00 - 11:00
Sportovní a relaxační centrum KotelnaHamernická 233Frýdlant nad Ostravicí1 hodina zdarmasobota 14:00 - 15:00
Sportovní centrum Havířov-ŠumbarkOpletalova 595Havířov-Šumbark1 hodina zdarmačtvrtek a pátek 19:00 - 21:30, sobota a neděle 10:00 - 13:00
28.10.2017 bazén z provozních důvodů uzavřen
Plavecký bazénU Stadionu 3000Havlíčkův Brod1 hodina zdarmaúterý 16:00 - 17:00, pátek 16:00 - 17:00, neděle 13:00 - 14:00
SPORT centrum HolešovTovární 1081Holešov1 hodina zdarmaneděle - dle otevírací doby bazénu
Aquapark HoražďoviceSportovní 1052Horažďovice1 hodina zdarmasobota 9:00 - 21:00
Plavecký bazén HořoviceKlostermannova 1253Hořovice1 hodina zdarmasobota 10:00 - 11:00
Plavecký bazén 50 mEliščino nábřeží 842Hradec Králové1 hodina zdarmastředa 6:00 - 8:00, sobota 15:00 - 18:00
Plovárna HraniceŽáčkova 2042Hranice50 % z ceny vstupného1 hodina pondělí - neděle v době pro veřejnost
Relaxační centrumNádražní 438Hrušovany nad Jevišovkou1 hodina zdarmasobota 14:00 - 17:00
Krytý bazén HustopečeBrněnská 50Hustopeče1 hodina zdarmaúterý, středa, pátek 19:00 - 20:00
Krytý plavecký bazén a sauna E. RošickéhoEvžena Rošického 6Jihlava1 hodina zdarmasobota 14:00 - 19:00
AQUAPARK VODNÍ RÁJRomana Havelky 4893/5aJihlava1 hodina zdarmasobota 14:00 - 19:00
Plavecký bazén Jáchymova 865/IIIJindřichův Hradec1 hodina zdarmapátek 15:00 - 21:45
nevztahuje se na rodinné vstupné
Alžbětiny LázněSmetanovy sady 1145/1Karlovy Vary1,5 hodina zdarmasobota 14:00 - 19:00
kapacita bazénu omezena
STaRS Karviná, s.r.o.Leonovova 1797Karviná - Hranice1 hodina zdarmapátek a neděle v souladu s otevírací dobou
Centrum vodní zábavy KdyněDělnická 724Kdyně1 hodina zdarma, maximálně 1x týdně pro 1 klienta v souladu s otevírací dobou bazénu
AQUAPARK KladnoSportovců 818Kladno1,5 hodiny zdarmaúterý a pátek 19:00 - 21:30
Krytý plavecký bazén KlatovyDr. Sedláka 829Klatovy1 hodina zdarmasobota 12:00 - 14:00
Vodní svět KolínMasarykova 1041Kolín1 hodina zdarmaúterý 8:00 - 13:00 a pátek 13:00 - 21:00
Správa sportovišť KopřivniceHusova 1340Kopřivnice1,5 hodiny zdarmaneděle 8:30 - 10:00
Buly aréna - Aquapark KravařeKostelní 2075/28bKravařeSleva 25 % při platbě zákaznickou kartou provozovatelevstup v souladu s otevírací dobou plaveckého bazénu
sleva je poskytována při platbě zákaznickou kartou
Městské lázně KrnovČeskoslovenské armády 15Krnov1 hodina zdarmasobota 15:00 - 16:00
Krytý plavecký bazénObvodová 3965Kroměříž1 hodina zdarmaneděle 12:00 - 18:00
Wellnes KuřimBlanecká 1082Kuřim1 hodina zdarmaúterý 19:30 - 21:00, čtvrtek 19:30 - 21:00
Krytý bazén TJ Sparta Kutná HoraČáslavská 199Kutná Hora1 hodina zdarmapondělí 18:00 - 19:00, pátek 20:00 - 21:00
Plavecký bazénVítězná 1250Litovel1 hodina zdarmaúterý 16:00 - 17:00, středa 19:00 - 20:00, neděle 13:00 - 14:00
Plavecký bazén Mohelnice1. máje 12Mohelnicesleva 20 % z ceny vstupného v souladu s otevírací dobou bazénu
Plavecký bazén NáchodPražská 178Náchod1 hodina zdarmaúterý 20:00-21:00 hodin a každý sudý týden v sobotu od 12:00-13:00 hodin
BazénNová Ves 67Nová Ves u Oslavan1 hodina zdarmastředa 18.00 - 19:00, pátek 18:00 - 19:00, neděle 14:00 - 15:00
Městské lázněHornická 1495Nové Město na Moravě1 hodina zdarmastředa 17:30-18:30, sobota 14:00-15:00
Plavecký stadionLegionářská 11OlomoucSleva 20%, 25%20% sleva v pondělí až pátek, 25% sleva v sobotu a neděli z ceny vstupného
Plavecký bazén OpavaZámecký okruh 4Opava1 hodina zdarmaneděle 18:00 - 19:00
Krytý bazén OrlováMasarykova 1315Orlová-Lutyně1 hodina zdarmastředa a sobota 15:00 - 17:00
Vodní svět Sareza!!!Sokolská tř. 44/2590Ostrava - Moravská OstravaSleva 40% z ceny vstupnéhostředa 14:00-16:00 hodin, sobota 15:00-17:00 hodin
Na krytý bazén v Moravské Ostravě se může pojištěnec dostavit kdykoli v rozmezí výše uvedené doby a zaplatí si vstupné s 40% slevou. Vstup platí na max. dobu pobytu 2 hodiny a záleží pouze na něm, zda tuto dobu využije nebo odejde dříve.
říjen 2017
Ozdravné centrum JeštěrkaZa Ještěrkou 629/1Ostrava- BartoviceSleva 40 % z ceny vstupnéhostředa 14:00-16:00 hodin, sobota 15:00-17:00 hodin
Na krytý bazén v Ostravě-Bartovicích se může pojištěnec dostavit kdykoli v rozmezí výše uvedené doby a zaplatí si vstupné s 40% slevou. Vstup platí na max. dobu pobytu 2 hodiny a záleží pouze na něm, zda tuto dobu využije nebo odejde dříve.
říjen 2017
Krytý bazén Ostrava-PorubaGenerála Sochora 1378Ostrava-PorubaSleva 40 % z ceny vstupnéhostředa 14:00-16:00 hodin, sobota 15:00-17:00 hodin
Na krytý bazén se může pojištěnec dostavit kdykoli v rozmezí výše uvedené doby a zaplatí si vstupné s 40% slevou. Vstup platí na max. dobu pobytu 2 hodiny a záleží pouze na něm, zda tuto dobu využije nebo odejde dříve.
říjen 2017
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka17. listopadu 1123/70Ostrava-Porubazdarma 2 hodinysobota 9:00 - 12:00
Aquacentrum PardubiceJiráskova 2664PardubiceSleva 50 % na 110 minut do zóny 2sobota a neděle 14:00 - 19:00
Bazén PelhřimovNádražní 1536Pelhřimov1 hodina zdarmasobota 14.00 - 18:00
Plavecký stadion PísekOstrovní 2257/1Písek1 hodina zdarmapátek 16:00 - 19:00, neděle 13:00 - 16:00
Záloha 50 Kč na čip, při překročení stavené hodinydoplatek dle platného ceníku.
SK Radbuza PlzeňKozinova 3Plzeň1 hodina zdarmaúterý 20:00 - 21:00 (velký bazén), neděle 9:00 - 10:00 (velký i malý bazén)
SPORTCENTRUM YMCA PrahaNa Poříčí 12Praha1 hodina zdarmastředa 9:00 - 12:00, sobota 13:00 - 19:00
kapacita bazénu je omezena
Plavecký areálKopaniny 2Přerov1 hodina zdarmasobota 12:30 - 13:30, středa 18:00 - 19:00/4 dráhy
záloha 50 Kč na čip, při překročení stanovené hodiny doplatek dle platného ceníku bazénu
Městské lázně ProstějovFroriánské nám. 1ProstějovSleva 30% z cen jednotlivého vstupného a pernamentekpondělí až neděle, v souladu s otevírací dobou bazénu
Klub MARCORiegrova 1543Rakovník1 hodina zdarmasobota 9:00 - 17:00
Kapacita omezena, nutné se předem objednat na tel. čísle 604 965 665 nebo na e-mailu: info@marcofitness.cz
Krytý bazén RatíškoviceSportovní 1310Ratíškovice1 hodina zdarmasobota 13:00 - 14:00, neděle 14:00 - 15:00
Plavecký bazén RokycanyPod Husovými sady 1160Rokycany1 hodina zdarmasobota 9:30 - 11:30 a 15:00 - 18:00
Krytý bazén RožnovMoravská 1787Rožnov pod Radhoštěm1 hodina zdarmasobota, v souladu s otevírací dobou
AQUAPARK SlanýLacinova 1720Slaný1 hodina zdarmaúterý 17:00 - 19:00 a každou první sobotu v měsíci 9:00 - 11:00
Krytý plavecký bazén StrakoniceNa Křemelce 305Strakonice1,5 hodiny zdarmasobota a neděle 13:00 - 20:00
SAK Studénka - bazénBudovatelská 770Studénka1 hodina zdarmaúterý 17:00 - 18:00, neděle 15:00 - 16:00
Plavecký bazén TáborKvapilova 2500Tábor1 hodina zdarmastředa 6:00 - 8:30, sobota 15:00 - 18:00
vstupné nad 1 hodinu hradí pojištěnec při odchodu na pokladně bazénu
AQUACENTRUM, p.o.Aloise Jiráska 3149Teplice1,5 hodiny zdarmačtvrtek 17:00 - 20:00, neděle 15:00 - 18:00
Sportovní areál LagunaMládežnická 1096Třebíč1 hodina zdarmaúterý 19:00 - 20:00/2 dráhy, čtvrtek 19:00 - 20:00/2 dráhy, sobota 15:00 - 16:00/4 dráhy
Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o.Tyršova 275Třinec1 hodina zdarmaúterý 19:00 - 20:00, sobota 13:00 - 14:00
V sobotu 4.11.2017 se plavání, z důvodu konání závodů, neuskuteční. Náhradní termín plavání bude v neděli 5.11.2017 od 13:00 od 14:00 hodin.
Krytý bazén TrutnovNa LukáchTrutnov1 hodina zdarmastředa 6:00 - 8:00, sobota 11:00 - 20:00
CPA DelfínSlovácké nám. 2377Uherský Brod1 hodina s doplatkem 25 Kč/os, děti do 6 let zdarmastředa 14:00 - 22:00
Krytý bazénNemocniční 1420Uničov1 hodina zdarmaúterý 17:30 - 18:30, čtvrtek 17:30 - 18:30, sobota 12:00 - 13:00
Městské lázně Ústí nad LabemPanská 1700/23Ústí nad Labemsleva 30 Kč při zakoupení vstupu na 1 hodinuúterý a čtvrtek 13:00 - 16:00, sobota 10:00 - 20:00
Plavecký areál Klišé Ústí nad LabemU Koupaliště 11Ústí nad Labemsleva 40 Kč při zakoupení vstupu na 1 hodinupondělí a středa 6:00 - 8:00, sobota 10:00 - 21:00
Krytý plavecký bazén Ústí nad OrlicíPolská 1360Ústí nad Orlicí1 hodina zdarmaneděle 14:00 - 20:00
Krytý bazén Valašské MeziříčíKouty 803Valašské MeziříčíSleva 50% na 1 hodinustředa a neděle 14:00 - 21:00
Termální lázně Velké LosinyLázeňská 323Velké LosinySleva 30% z ceny vstupného úterý až pátek 10:00 - 20:00
Městské lázně VsetínJiráskova 340Vsetín1 hodina zdarmaúterý 18:00 - 19:00, neděle 14:00 - 17:00
vratná záloha 100 Kč
Aquapark VyškovSportovní ulice 752/5Vyškov1 hodina týdněčtvrtek nebo pátek 13:00 - 16:00
Plavecký areál ZábřehOborník 39ZábřehSleva 30% z ceny vstupnéhov době pro veřejnost
STEZA ZlínHradská 888ZlínSleva 50 % při zakoupení vstupu na 1,5 hodinypátek 10:00 - 14:00, sobota 9:00 - 13:00
Městské lázněNám. Svobody 15Znojmo1 hodina zdarmaneděle 15:00 - 16:00
Relaxační centrumŠvermova 4Žďár nad Sázavou75 minut zdarma / týdenúterý 14:00-16:00, sobota 10:00-13:00

Bonus plus

Příspěvek pro dobrovolné hasiče

Příspěvek ve výši do 700 Kč je určen na očkování proti hepatitidě typu A pro členy jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO II a III), starší 19 let.

Podmínka poskytnutí příspěvku:

 • pojištěnec si musí nejprve vyčerpat standardní příspěvek z Balíčku Očkování

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Očkovací průkaz s uvedenou aplikací očkovací látky, dávky nebo potvrzení od lékaře o aplikaci
 • Doklad o úhradě očkovací látky (nehradí se aplikace), vč. názvu očkovací látky
 • Průkaz nebo doklad člena JPO (pokud z dokladu nebude patrna příslušnost k JPO II nebo III, bude nutno předložit ještě Potvrzení o zařazení v jednotce JPO, které vydá místní organizace sboru dobrovolných hasičů)

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Léčebný tělocvik a regenerace 500 Kč

ČPZP poskytne pojištěncům od 19 let příspěvek do výše 500 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci. Akce se vztahuje na doklady o úhradě vystavené od 13.3. do 31.3.2017 (akce platí do vyčerpání finančního limitu, pokud tedy bude limit vyčerpán před datem 31.3.2017, bude akce ukončena). Limit na akci je v celkové výši 5 000 000,- Kč

Čerpání programu:

Příspěvek lze čerpat na pohybové a regenerační aktivity (vyloučeno je proplácení příspěvků na masáže, plavání, solárium a bowling).

 • Příspěvek je poskytován do vyčerpání limitu.
  • Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci ČPZP.
  • Doklady potřebné pro získání programu:

   • Občanský průkaz.
    • Průkazní kartička k běžnému účtu nebo výpis z bankovního účtu.
     • Originál dokladu o úhradě.

     Akce byla ukončena 31.3.2017. V současné době můžete čerpat podobný preventivní program – 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu.

<< zpět na výběr programů

Za obsah odpovídá: Ing. Krčmář Radim

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205