Kód pojišťovny

Správní rada České průmyslové zdravotní pojišťovny schválila výroční zprávu za rok 2015

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v předchozím roce vynaložila na léčbu svých klientů celkem 25,2 miliardy korun. Náklady pojišťovny na lůžkovou zdravotní péči v roce 2015 dosáhly téměř 12,3 miliardy korun, náklady na ambulantní péči přesáhly částku 7,9 miliardy korun. Uvádí to výroční zpráva za rok 2015, kterou dnes projednala a jednomyslně schválila Správní rada ČPZP.

Dozorčí rada druhé největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v České republice na svém jednání jednohlasně doporučila schválení Výroční zprávy ČPZP o den dříve, tedy dne 25. dubna 2016.

„Výsledky hospodaření ČPZP za rok 2015 potvrzují, že pojišťovna je nadále připravena a schopna úspěšně obstát v konkurenci zdravotních pojišťoven a garantovat kvalitní a dostupné zdravotní služby pro své pojištěnce i v dlouhodobějším časovém horizontu,“ uvedl k hospodářským výsledkům předseda Správní rady ČPZP prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc, dr. h. c.

Generální ředitel ČPZP JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. shrnul rok 2015 slovy: „ČPZP úspěšně splnila všechny strategické cíle prezentované ZPP pro rok 2015. Byl to rok dynamického růstu české ekonomiky a tedy i růstu příjmů z veřejného zdravotního pojištění. Toto pozitivně pocítila nejen naše zdravotní pojišťovna, ale i naši smluvní partneři a v konečném důsledku i pojištěnci. ČPZP hospodaří s prostředky veřejného zdravotního pojištění efektivně a vyrovnaně - vytvořila si podmínky pro včasné platby poskytovatelům zdravotních služeb za vykázané a uznané zdravotní služby a neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.“

Především zásluhou vybudované pozice silné a finančně zdravé zdravotní pojišťovny získala ČPZP v roce 2015 téměř 20 000 nových pojištěnců. V současné době jich ČPZP registruje cca 1 230 000 a upevnila si tak svoji pozici třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.