Mobilní aplikace

Úhrada očkování proti pneumokokovým onemocněním - informace pro pojištěnce

Informace k očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku.

V souladu s platnou novelizací zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je s platností od 1.9.2015  z veřejného zdravotního pojištění  hrazeno  pojištěncům  nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím.

Vzhledem k ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23 je u pojištěnců nad 65 let věku nadále možno  používat pouze konjugovanou vakcínu 0149868 PREVENAR 13, která je od 1.9.2017 osobám nad 65 let věku plně hrazena.

Očkování zajišťuje registrující všeobecný praktický lékař. Vakcínu v tomto případě nelze předepsat na recept, očkující lékař ji objedná na vlastní náklady a spolu s výkonem očkování ji vykáže zdravotní pojišťovně. Vakcíny předepsané na recept zdravotní pojišťovna nehradí.

Od 1.1.2018 je plně hrazeno bez ohledu na věk očkování proti pneumokokům vakcínou Prevenar 13 u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců pro autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Za obsah odpovídá: MUDr. Martin Tkáč

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205