Kód pojišťovny

Zdravotní pojišťovny vracejí nemocným až desítky tisíc za přeplatky

Ostrava, 7. ledna 2015 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) zveřejnila statistiky přeplatků za regulační poplatky a doplatky, které pojištěncům čtvrtletně vyplácí. Ve třetím čtvrtletí roku 2014 tato částka překročila 7 milionů korun a největší částka za tento kvartál příslušela muži ze Středočeského kraje, který dostal zpět 12 tisíc korun. Ochranný limit loni překročily tisíce lidí, pacienti však částky utracené za své zdraví sledovat nemusí, udělá to za ně zdravotní pojišťovna.

"Během prvních tří kvartálů loňského roku překročilo ochranný limit 12 tisíc pojištěnců, za stejné období předminulého roku toto číslo činilo pouze něco málo přes 9900. ČPZP zároveň vrátila pojištěncům o 2 miliony korun více, přesně 10 234 522 Kč," říká tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. Ochranný limit je stanoven na 5000 Kč a je to maximální suma, kterou by měl za rok zaplatit pacient za zdravotní péči. Pro děti a mládež do 18 let a pro osoby nad 65 let je ochranný limit 2500 Kč. Nad tuto částku se lidem zaplacené poplatky a doplatky vracejí.

"Existují pojištěnci, kteří během jednoho čtvrtletí zaplatí na doplatcích hodně přes 10 tisíc," vysvětluje Elenka Mazurová a dodává: "Například za druhé čtvrtletí uplynulého roku jsme jednomu pacientovi z Plzně vrátili 16 427 Kč, ale v historii známe i případy, kdy částka za tak krátké období překročila 24 tisíc. V případě vleklé nemoci se mohou roční doplatky vyšplhat dokonce až na 50 tisíc korun, jako u konkrétní pacientky v roce 2013."

Průměr vrácených doplatků na jednoho pojištěnce ČPZP za uvedené období roku 2014 činí 852 Kč, částka se tedy oproti stejnému období předloňského roku nijak výrazně nezměnila (831 Kč za první 3 čtvrtletí roku 2013). Údaje za celý rok 2014 bude mít pojišťovna k dispozici zhruba v polovině února 2015 a ještě týž měsíc hodlá klientům rozesílat dopisy o vyúčtování přeplatků i vracet samotné přeplatky za poslední čtvrtletí roku 2014.

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v roce 2008, aby se zamezilo plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Cílem ročního ochranného limitu je chránit především chronicky nemocné pacienty před nadměrnými výdaji za léky a některými regulačními poplatky. Vybrané poplatky mohou poskytovatelé zdravotních služeb využít ke zlepšení svých služeb.

Do ochranného limitu se započítávají vedle 30korunového poplatku za vyšetření u lékaře a stejně vysokého poplatku za recept rovněž doplatky za léky (z těch nejlevnějších variant). Nezapočítává se tam poplatek za návštěvu na pohotovosti, v lázních, léčebnách a ozdravovnách, dále zdravotnické prostředky vydané na poukaz, doplatky za příliš levné léky a výdaje za podpůrnou a doplňkovou léčbu.

Od letošního roku byly regulační poplatky zrušeny. Po sedmi letech tak pacienti přestali hradit 30 korun v ambulancích a lékárnách, odpadla také úhrada 100 korun za denní pobyt v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a lázních. Zachován zůstal jen poplatek 90 korun při návštěvě na pohotovosti, který se týká dětí i dospělých. Pojišťovna předpokládá, že zbylé částky regulačních poplatků rozešle v průběhu prvního a druhého kvartálu letošního roku.

Do ochranného limitu budou nadále započítávány doplatky za léky, přeplatky nad limit bude ČPZP nadále vyplácet svým pojištěncům čtvrtletně tak, jako dosud.

ČPZP bude stále sledovat u každého pojištěnce ochranný limit, do kterého se budou nadále započítávat započitatelné doplatky za léky. Čtvrtletně budeme pojištěncům vracet přeplatky nad tento limit. V roce 2015 zůstává ochranný limit ve stejné výši jako dosud (ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 2 500 Kč).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.