Kód pojišťovny

ČPZP zastavila externí nábory nových pojištěnců

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) ukončila spolupráci s externími společnostmi, které pro ni zajišťovaly nábory nových pojištěnců. Získávání klientů pro třetí největší zdravotní pojišťovnu v ČR prostřednictvím náborových společností bylo zastaveno k 28. 2. 2014. Pokud tedy budou lidé na ulici či jinde obtěžováni nabídkou ke změně zdravotní pojišťovny, mají jistotu, že to nebudou externí spolupracovníci ČPZP.

„Naše pojišťovna již dlouhodobě zastává názor, že externí nábory mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami jsou kontraproduktivní, nejsou přínosem pro systém veřejného a zdravotního pojištění a často občany obtěžují. Proto jsme uvítali výzvu ministra zdravotnictví k ukončení externích náborů. Tyto nábory jsme zastavili i přesto, že spolupráce mezi ČPZP a náborovými společnostmi byla korektní a případné problémy byly ihned řešeny ke spokojenosti klienta. Přejeme si, aby ani naši pojištěnci nebyli nadále obtěžováni a úmyslně uváděni v omyl obchodními zástupci jiných zdravotních pojišťoven. Velmi bychom proto uvítali, kdyby se od externích náborů distancovaly i ostatní pojišťovny,“ řekl obchodní ředitel ČPZP Ing. Vladimír Matta.

ČPZP v současnosti eviduje desítky stížností svých (a to i bývalých) klientů na neetické jednání náborářů některých konkurenčních zdravotních pojišťoven, kteří přetahují pojištěnce ČPZP pomocí nepravdivých informací, například že ČPZP krachuje, slučuje se s jinou nebo mění obchodní jméno. Naopak stížnosti na chování externích spolupracovníků přicházely do ČPZP jen zcela výjimečně.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček minulý týden vyzval dopisem zdravotní pojišťovny, aby nemrhaly prostředky zdravotního pojištění na nábor nových pojištěnců. V dopise mimo jiné uvedl, že na ministerstvo obracejí se stížnostmi pojištěnci, kteří se stali při náboru k některé ze zdravotních pojišťoven terčem nekorektního jednání a velmi pravděpodobně také obětí úmyslného uvedení v omyl.

Změnit zdravotní pojišťovnu mohou lidé v České republice jednou do roka. Přihlášku musejí podat do konce pololetí, aby se od 1. ledna následujícího roku stali pojištěnci jiné pojišťovny. Zájemci o vstup do ČPZP se mohou přihlásit na kterékoli pobočce této zdravotní pojišťovny, zaregistrovat se na webových stránkách www.cpzp.cz, nebo u individuálních spolupracovníků, s nimiž jsou uzavřené dohody o provedení práce.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.