Kód pojišťovny

K omezení zdravotní péče není žádný důvod!

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tímto informuje své klienty, že pro ně má zajištěnou zdravotní péči v potřebném objemu a kvalitě. ČPZP je stabilní finanční instituce, která platí za zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům v termínech a dlouhodobě nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením.

Pojišťovna je proto velmi překvapena nátlakovými akcemi typu, kdy nemocnice nejprve informují tisk a až následně smluvního partnera, kterým je ČPZP. Takový postup zvolilo konkrétně vedení Oblastní nemocnice Náchod a.s. Zvolený způsob komunikace prostřednictvím tisku vnímá pojišťovna jako neetický, dehonestující a zastrašující pacienty. ČPZP je pohoršena tímto nekorektním způsobem komunikace a článek uveřejněný bez možnosti vyjádření smluvního partnera charakterizuje jako poplašnou zprávu, včetně možnosti uplatnění příslušných právních kroků.

ČPZP zdůrazňuje, že neexistuje žádný důvod k omezení péče jejím klientům. Pojišťovna od začátku roku řádně hradí veškeré měsíční platby za zdravotní služby, a to v i případě, že nemocnicí nebyl přijat předložený návrh cenového ujednání pro rok 2013 ze strany ČPZP. Přestože přístup těchto nemocnic vnímáme jako velmi nestandardní, jsme ochotni vstoupit do jednání za účelem řešení vzniklé situace.

Zároveň vyzýváme klienty ČPZP, aby se neváhali obrátit na svou pojišťovnu v případech, kdy jim bude odmítnuto poskytnutí zdravotní péče z důvodu tzv. „vyčerpaného limitu“. ČPZP je připravena tuto zdravotní péči zajistit.

Vaše ČPZP

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.