Kód pojišťovny

Proti chřipce se chrání stále více pojištěnců ČPZP

Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Spolehlivým prostředkem k získání imunity proti chřipce je očkování, které může zmírnit průběh nemoci a v extrémním případě i zachránit život. Důležitost ochrany před tímto virovým onemocněním si uvědomuje stále více pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).

Lidé nad 65 let a chronicky nemocní mají nárok na bezplatné očkování proti tomuto virovému onemocnění. ČPZP pamatuje i na ostatní skupiny obyvatel a jednotlivcům přispívá na různá očkování částkou až 1500 Kč.

Z údajů ČPZP vyplývá, že v roce 2011 využilo možnosti bezplatného očkování proti chřipce celkem 26 352 jejích pojištěnců. Celkové náklady na toto očkování dosáhly 9 053 235 Kč. Většina pojištěnců (20 245) byla ve věku od 65 let, kdy celkové náklady činily 6 970 949 Kč. Nejmladší očkované osobě bylo deset měsíců, nejstarší 104 let.

V roce 2012 již bylo očkováno 27 903 pojištěnců s celkovými náklady 9 391 821 Kč, z toho 21 666 pojištěnců ve věku od 65 let, na které celkové náklady činily 7 283 362 Kč. Nejmladší očkované osobě byl rok a devět měsíců, nejstarší 105 let.

Není bez zajímavosti, že v obou letech se na postu nejmladší očkované osoby pojištěné u ČPZP objevila tatáž holčička narozená v roce 2011. Stejně tak i v případě nejstarší očkované osoby to dva roky po sobě byla žena s úctyhodným rokem narození 1907.

Pojištěnci ČPZP, kteří nemají nárok na hrazené očkování proti chřipce, mohou čerpat příspěvek z preventivních programů. Na ochranu proti chřipce lze využít program s názvem Balíček Očkování. V roce 2012 vyplatila ČPZP svým pojištěncům, kteří se nechali očkovat proti chřipce v rámci preventivních programů, více než 546 tisíc Kč. V letošním roce to zatím bylo 25 060 Kč. Očkovat se lze například u svého lékaře, který také zajistí očkovací vakcínu. Ideální termín pro očkování proti chřipce je říjen a listopad. Imunita po očkování přetrvává nejvýše jeden rok.

Očkování proti sezónní chřipce je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno konkrétně seniorům nad 65 let věku, dále lidem umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Vztahuje se také na pojištěnce, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacienty po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.