Kód pojišťovny

Dálkový přístup na účet pojištěnce

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vytvořila na základě zákona 298/2011 Sb., § 43, novou službu pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Tato služba umožňuje libovolnému lékaři elektronicky prohlížet osobní účet pojištěnce, tedy veškerou péči vykázanou na pojištěnce.

Služba může nahradit tradiční půjčování lékařské dokumentace pojištěnce, kterou si vyžádá například odborný lékař. Lékaři obvykle postačí nahlédnout do osobního účtu pojištěnce - přehledu vykázané péče, aby získal dostatečný přehled o stavu pacienta - jaké léky měl v poslední době předepsány, jaké úkony byly provedeny.

Jak může lékař vidět osobní účet pojištěnce

Lékař, který chce přistupovat na osobní účet pojištěnce, musí splňovat dva požadavky:

  • musí mít účet v Elektronické přepážce ČPZP (portálu ČPZP)
  • pojištěnec musí udělit souhlas se zpřístupněním svého účtu konkrétnímu lékaři

Pokud jsou obě podmínky splněny, pak si lékař může vyhledat v E-přepážce po přihlášení v menu "Poskytovatelé zdr. služeb -> Osobní účet pojištěnce", požadované údaje pojištěnce, který dal svůj souhlas.

Jak pojištěnec udělí lékaři souhlas k nahlížení do osobního účtu

Pojištěnec může udělit souhlas se zpřístupněním svého výdajového účtu dvěma způsoby:

  1. Udělením souhlasu pod účtem v E-přepážce - v tom případě se pojištěnec po přihlášení do E-přepážky, v menu "Servis -> Přehled souhlasů" pojištěnec klikne na tlačítko "Zažádat o nový souhlas" a do formuláře dopíše IČZ daného lékaře. Následně pojištěnec potvrdí svou volbu zatržením zobrazeného jména lékaře. Tím bude udělen odvolatelný souhlas s přístupem na osobní účet pojištěnce pro pro vybraného lékaře.
  2. Udělením souhlasu na pobočce ČPZP - v tomto případě pojištěnec navštíví kteroukoliv pobočku ČPZP a požádá o "Dálkový přístup na účet pojištěnce". Zaměstnanci pobočky musí oznámit, pro koho souhlas uděluje - nejlepší možností je nahlášení ID účtu lékaře v E-přepážce ČPZP a jeho IČZ. Po ověření totožnosti pojištěnce bude lékaři udělen přístup na osobní účet pojištěnce. Tato možnost je vhodná zejména pro pojištěnce ČPZP, kteří nemají vlastní registraci v E-přepážce ČPZP.

Pojištěnci mohou všechny dříve udělené souhlasy kdykoliv odvolat buď elektronicky ze svého účtu v E-přepážce ČPZP nebo osobně na pobočce ČPZP.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.