Kód pojišťovny

Fúze ČPZP a ZP Metal-Aliance

28.08.2012

Vážení klienti,

možná jste zaregistrovali informaci o připravované fúzi České průmyslové zdravotní pojišťovny a ZP METAL-ALIANCE.  Obě zdravotní pojišťovny jsou finančně stabilní a jejich spojením vznikne ještě stabilnější celek. Jsme přesvědčeni o tom, že budoucí spojení přinese Vám, našim pojištěncům, ještě větší jistotu a perspektivu. Vždy jsme si zakládali na schopnosti garantovat Vám dostupnou a kvalitní zdravotní péči a na tom se ani v budoucnu nic nezmění. 

Společně se ZP METAL-ALIANCE jsme již udělali první krok k vytvoření finančně nejstabilnější zdravotní pojišťovny v ČR. Pojišťovny, která Vám bude i nadále kvalitním a perspektivním partnerem v péči o Vaše zdraví. A jaké přínosy představuje spojení obou pojišťoven?

  • Vznikne mnohem silnější a finančně stabilní zdravotní pojišťovna schopná hájit zájmy svých pojištěnců.
  • Sloučením pojišťoven bude pro pojištěnce zajištěna dostupná smluvní zdravotní péče ve všech zdravotnických zařízeních po celé ČR.
  • Celorepubliková působnost zdravotní pojišťovny bude dále posílena
  • Rozšíření stávající sítě kontaktních pracovišť znamená komfortnější přístup pro ty z Vás, kteří preferujete osobní jednání s námi.
  • Sloučením nedojde k omezení rozsahu nabídky fondu prevence, naopak se v některých případech dostupnost programů ještě zvýší.
  • Efektivnější čerpání fondu prevence bude spojeno s cílenými preventivními programy s podstatně větší účinností na Vaše zdraví. Prevence bude i nadále jednou z našich priorit.
  • Poskytneme Vám trvalou jistotu zajištění kvalitní, efektivní a dostupné zdravotní péče.
  • Díky včasnému plnění svých závazků ve lhůtě splatnosti bude naše nová pojišťovna v současném ekonomicky nestabilním prostředí působit jako stabilizační faktor zdravotnictví.

Těšíme se na pokračování naší dlouhodobé spolupráce a jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy na adrese posta@cpzp.cz.

Vaše Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.