Kód pojišťovny

Úhrada očkování proti chřipce

Očkování proti sezónní chřipce - Sezóna 2022/2023

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2022/2023  hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění v následujících případech:

  • všem osobám nad 65 let věku
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem
  • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví včetně pracovníků lékáren a studentů všech typů škol se zdravotnickým zaměřením.

Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.

Očkovací látku pojištěnec dostane přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který ji bude aplikovat. Jedná se o ordinaci všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, případně jiného ošetřujícího lékaře - ambulantního specialistu, pokud má výkon očkování s ČPZP nasmlouvaný. Vakcíny předepsané na recept a zakoupené v lékárně pojišťovna nehradí.

Z veřejného zdravotního pojištění není hrazeno žádné očkování ani očkovací látka, pokud očkování provede některé z očkovacích center - v případě očkovacích center se nejedná o smluvní poskytovatele zdravotních služeb. V případě, kdy dá pojištěnec přednost očkování v očkovacím centru, musí si sám uhradit očkování i očkovací látku.

Od 1.5.2023 jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny čtyřvalentní vakcíny Influvac Tetra (orientační cena v lékárně 337,49  Kč) a Vaxigrip Tetra (orient. cena 341,66 Kč), dále je k dispozici doplatková vakcína Efluelda (orientační cena 918,47 Kč).  Úhrada všech vakcín je  337,49 Kč za jednu dávku.

Pro děti od 24 měsíců do méně než 18 let je k dispozici i vakcína Fluenz Tetra (Kód 0209483) ve formě nosního spreje. Úhrada jedné dávky je 327,71 Kč (orientační cena za 1 dávku je 647 Kč).

Plně hrazena je od 1.5.2023 vakcína 0231888 Influvac Tetra, ostatní vakcíny jsou doplatkové.

Pokud se pojištěnec rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, uhradí rozdíl do výše zvolené varianty OL (očkovací látky), a to přímo u poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provede. Při poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP (zvlášť účtovaný léčivý přípravek) částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními § 13 odst. (2) a § 15 odst. (5) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 

                                    Využijte možnost očkování - chraňte své zdraví.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.