Kód pojišťovny

Úhrada očkování proti chřipce

Očkování proti sezónní chřipce - Sezóna 2023/2024

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2023/2024  hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění v následujících případech:

  • všem osobám nad 65 let věku
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem
  • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví včetně pracovníků lékáren a studentů všech typů škol se zdravotnickým zaměřením.

Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.

Očkovací látku pojištěnec dostane přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který ji bude aplikovat. Jedná se o ordinaci všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, případně jiného ošetřujícího lékaře - ambulantního specialistu, pokud má výkon očkování s ČPZP nasmlouvaný. Vakcíny předepsané na recept a zakoupené v lékárně pojišťovna nehradí.

Z veřejného zdravotního pojištění není hrazeno žádné očkování ani očkovací látka, pokud očkování provede některé z očkovacích center - v případě očkovacích center se nejedná o smluvní poskytovatele zdravotních služeb. V případě, kdy dá pojištěnec přednost očkování v očkovacím centru, musí si sám uhradit očkování i očkovací látku.

Od 1. 9. 2023 jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny čtyřvalentní vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra. Úhrada obou vakcín je ve výši 327,71 Kč za jednu dávku, a jsou bez doplatku.

Pro seniory nad 65 let je plně hrazena i vakcína Efluelda, která je pro zdravotníky a pojištěnce mladší 65 let, kteří splňují zdravotní indikaci pro úhradu očkování proti chřipce,  hrazena rovněž částkou 327,71 Kč (orientační cena v lékárně je 1018,34 Kč).

Pro děti od 24 měsíců do méně než 18 let je k dispozici i vakcína Fluenz Tetra  ve formě nosního spreje. Úhrada jedné dávky je 327,71 Kč (orientační cena za 1 dávku je 646,89 Kč).

 

Pokud se pojištěnec rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látkyuhradí rozdíl do výše zvolené varianty OL (očkovací látky), a to přímo u poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provede. Při poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP (zvlášť účtovaný léčivý přípravek) částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními § 13 odst. (2) a § 15 odst. (5) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 

                                    Využijte možnost očkování - chraňte své zdraví.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.