Slevy s ČPZP 2019

Získej pojištěnce, získáš bonus!

ČPZP s okamžitou platností ruší program „Získej pojištěnce, získáš bonus“.

Novelizovaný zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, s účinností od 1. 9. 2015 upravuje podmínky pro nábor pojištěnců prostřednictvím třetí osoby, dle kterých není možné poskytovat třetím osobám v souvislosti s náborem pojištěnců žádné peněžní ani nepeněžní plnění ani jinou výhodu.

Zaměstnanci poboček již nebudou registrovat nové klienty do programu „Získej pojištěnce, získáš bonus“.

Informace o čerpání pro klienty zapojené do programu před novelou zákona.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205