Kód pojišťovny

Jak získat příspěvek

  

Manažerka mateřství:

ČPZP v roce 2015 poskytne příspěvek těhotným ženám ve věku od 18 let. Příspěvek nelze v případě vícečetného porodu navýšit.
Příspěvek je platný pro rok 2015. Pokud tedy pojištěnka začne program čerpat v roce 2015, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané těhotenství v rámci programu Manažerka mateřství v roce 2016.

 • V době nákupu i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.
 • Nákup zboží musí proběhnout výhradně v lékárně vybavené registrační pokladnou

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz
 • V případě nákupu ve specializovaném internetovém obchodě je nutné předložit fakturu
 • Originál daňového dokladu o úhradě produktu či služby.  

Obecné podmínky

Dlužníci na pojistném nebo penále:

 • Pojištěnce, která dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno program čerpat.

Program může být čerpán pouze na území České republiky

 • Účetní doklad musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně.

Platnost programů:

 • Preventivní programy je možné čerpat v období platnosti pojištění u ČPZP v průběhu roku 2015, tzn., doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, není-li v popisu programu stanoveno jinak.
  Pojištěnci musí být v době čerpání (úhrady služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěni u ČPZP.
 • Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2015, musí být proplaceny v roce 2015 na proplacení v roce 2016 není nárok.
 • Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení !

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.