Kód pojišťovny

Vývoj zdravého dítěte

Novorozenecké období - od narození do 28.dne

Prvních 7 dní je označováno jako časné novorozenecké období - v tomto období probíhají tzv adaptační procesy, změny krevního oběhu, nastupuje dýchání, aktivuje se termoregulace, dochází ke změnám ve struktuře a počtu červených krvinek. Další změny postihují trávicí systém, urotrakt.

Zvláště rizikové jsou děti předčasně narozené - před 36. týdnem gravidity, nejvíce pak novorozenci s porodní hmotností nižší nežli 1 000g. V těchto hmotnostních kategoriích se vyskytují velmi často obtíže s adaptací, bývá zde vysoké riziko postižení hypoxií a infekcí.

Kojenecké období - od 28.dne života do 1 roku

Rychlý vývoj organismu - přibývání na hmotnosti, růst. Též probíhá rychlý duševní vývoj. Vše je kompenzováno vysokými energetickými nároky na výživu. Nejoptimálnější výživou je kojení prvních 6 měsíců, poté příkrmy.V prvních dnech a týdnech začíná kolonizace střeva bakteriemi pomáhajícími trávení - lactobacillus bifidus. Jelikož střevo teprve dozrává, je velmi důležitý výběr stravy v prvním roce života - neuvážené, předčasné podávání nevhodné stravy vede k vyššímu riziku vzniku alergií. Kojení je nejvhodnější nejen pro výživu dítěte, ale i pro přenos protilátek proti infekcím od matky mlékem, též i pro vývoj citového vztahu matky a dítěte. Od 6. měsíce začíná růst mléčný chrup, dítě si sedá, v 1. roce již chodí, začíná mluvit, průměrné dítě 1 rok staré umí říci 4 slova. Probíhají preventivní prohlídky u pediatra v pravidelných intervalech, před infekty je dítě chráněno očkováním.

Batolecí období od konce 1. do 3.roku

 • akcelerace růstu se zpomaluje, roste pomaleji (další zrychlení až v pubertě)
 • zdokonalují se motorické a duševní dovednosti
 • dokončí se vývoj mléčného chrupu, jídelníček se přiblíží jídelníčku dospělého.
 • rychlý rozvoj řeči, ve 3 letech se dítě bez obtíží dorozumí.
 • důležité pro ukotvení základních hygienických návyků-dítě se přestává pomočovat, nutno vypěstovat návyky-čištění zubů...
 • začíná vyhledávat vrstevníky ke hře, koordinace pohybů se zlepšuje,ale jsou zde velmi časté úrazy-hl. pády,opařeniny,popáleniny,otravy.

Předškolní období - 3. - 5. rok

 • roste pomaleji
 • hlavně vyzrává intelekt, motorické dovednosti téměř dokonalé
 • začne se projevovat individualita jednotlivce, řeč nabírá obratnosti, dítě rozpoznává pravdu a lež, začíná se projevovat abstrakce ( hra „jako na něco")
 • ve školce mohou být děti často nemocné - nejčastěji KHCD-katary horních cest dýchacích, otitidy, které vyřazují dítě z kolektivu.
 • začnou se projevovat sklony k určitým oblastem činností, nadání
 • dítě vyhledává kolektiv, zúčastňuje se kolektivních her
 • na konci tohoto období se hodnotí školní zralost

Školní období 6 - 15 let

 • Do 12-ti let-mladší školní věk, po 12. roce starší školní věk
 • děti se učí společenským normám chování, dále se rozvíjejí zejména duševní schopnosti.
 • nástup do školy souvisí se schopností udržet pozornost, začínají být za svou práci odměňováni či káráni
 • časté poruchy-dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha  psaní), dyskalkulie (porucha schopnosti počítat) - úkolem  pedagogů a psychologů je tyto vady rozpoznat a zabránit špatnému hodnocení ve škole a tudíž degradaci a frustraci jednotlivce.

Puberta

 • děvčata dříve - 10 - 12. rok, chlapci 11 - 13. rok
 • období projevu individuality jednotlivce, snaha osamostatnění se, vzdoru
 • akcelerace růstu, prudký fyzický rozvoj dozrávání, rozvoj sekundárních pohlavních znaků-pubické a axilární ochlupení, děvčata-změny proporcí postavy-hýždě, prsa, chlapci-změny genitálu, mutace hlasu, muskulatura, akné
 • změny psychiky, zvýšení zájmu o druhé pohlaví, projev sexuální orientace
 • při narušení těchto procesů je zvýšené riziko psychosomatických onemocnění.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.