Kód pojišťovny

Spokojenost pacientů 2010

25.01.2011

V  loňském roce se Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zapojila do celorepublikového průzkumu Nemocnice ČR 2010 pořádaného neziskovou organizací HealthCare Institute. Pátý ročník tohoto průzkumu byl zaměřen na hodnocení kvality českých nemocnic ve třech dílčích oblastech: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nakupuje a zprostředkovává zdravotní péči pro více než 720 tis. pojištěnců, a proto se zajímá, jaká je úroveň služeb poskytovaných pacientům ve zdravotnických zařízeních. S prosbou o zapojení do průzkumu v oblasti Spokojenost pacientů oslovila ČPZP téměř 8 tis. svých pojištěnců, kteří byli v 1. a 2. čtvrtletí uplynulého roku hospitalizování v některé z nemocnic v ČR. Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny tak měli možnost prostřednictvím dotazníkového šetření vyjádřit své osobní zkušenosti s kvalitou poskytované zdravotní péče, chováním zdravotnického personálu vůči pacientům, komunikací s lékaři a sestrami, stravou, prostředím nemocnice apod.

Z celkového počtu téměř 32 tis. hlasů, včetně hlasů od pojištěnců ČPZP, byl sestaven žebříček nemocnic tak, jak se umístily v celkovém hodnocení všech dotázaných pacientů. Nemocnice jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Pořadí nemocnic podle spokojenosti pacientů v roce 2010:

Pořadí

Název nemocnice

Kraj

Hodnocení (%)

1

MEDITERRA s.r.o.

Hl. město Praha

86,65

2

Nemocnice Na Homolce

H. město Praha

85,13

3

Nemocnice Podlesí a.s.

Moravskoslezský kraj

84,18

4

Psychiatrické centrum Praha

Hl. město Praha

83,86

5

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Moravskoslezský kraj

83,25

6

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Ústecký kraj

83,04

7

Nemocnice Strakonice, a.s.

Jihočeský kraj

82,26

8

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Pardubický kraj

81.93

9

Šumperská nemocnice a.s.

Olomoucký kraj

81,88

10

Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Šternberk

Olomoucký kraj

80,95

Zdroj: http://www.hc-institute.org/

Komplexní výsledky průzkumu Nemocnice ČR 2010 jsou k dispozici na webových stránkách neziskové organizace HealthCare Institute www.hc-institute.org.

Všem pojištěncům ČPZP, kteří se do 5. ročníku průzkumu zapojili, děkujeme za jejich čas a ochotu. Tento projekt nám pomáhá odhalit nedostatky, s nimiž se pacienti v nemocnicích setkávají, nebo naopak pozitiva, která je potřeba vyzdvihnout a využít je k motivování zdravotnických zařízení hodnocených jako průměrné či podprůměrné, aby zlepšila poskytované služby.

V letošním roce se ČPZP opět zapojí do průzkumu spokojenosti pacientů s péčí v nemocnicích. Dotazníky budou pojištěncům rozesílány v 1. pololetí roku 2011 a výsledky budou po ukončení průzkumu zveřejněny na webových stránkách pojišťovny. Věříme, že pojištěnci projeví o účast v průzkumu minimálně stejný zájem, jako v loňském roce.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.