Kód pojišťovny

Preventivní programy pro dárce krve

Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně – po každém odběru

ČPZP v roce 2010 poskytne bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy a kostní dřeně po každém odběru vitaminy v hodnotě 80 Kč.
Příspěvek se nevztahuje na odběry prováděné za úplatu, např. společností Sanaplasma.

  • Pojištěnci ČPZP, kteří darovali na transfúzních stanicích krev, plasmu nebo kostní dřeň, obdrží po odběru na transfúzní stanici jedno balení vitaminů.
  • Dárci obdrží vitaminy po předložení občanského průkazu a průkazu dárce krve vždy po odběru krve, plasmy nebo kostní dřeně.
  • V případě, že dárce daruje krev na jiné transfúzní stanici, nebo v případě, kdy na dané transfúzní stanici nebudou vitaminy dočasně k dispozici, zakoupí si vitaminy v lékárně, nechá si vystavit doklad se jménem a příjmením, rodným číslem, datem, názvem vitaminů, částkou a předloží jej osobně na pobočce ČPZP (umožněno také korespondenční doložení). Částka do výše 80 Kč mu bude po předložení výpisu z bankovního účtu (popř. průkazní kartičky k bankovnímu účtu), účetního dokladu, občanského průkazu a průkazu dárce převedena na účet.

Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně – Držitelé bronzové a stříbrné Jánského plakety

ČPZP v roce 2010 poskytne svým pojištěncům - dárcům, kteří jsou držiteli bronzové nebo stříbrné Jánského plakety vitaminový balíček v hodnotě 300 Kč.

Vitaminové balíčky budou poskytovány pouze na KM v Ostravě-Vítkovicích, Bohumíně, Třinci, Zlíně, Brně, Frýdku Místku a Opavě. V případě návštěvy jiného kontaktního místa obdrží pojištěnec balíček poštou.

Vitaminový balíček může získat pouze dárce, který je pojištěncem ČPZP v době, kdy požádá o vitaminový balíček. Pokud požádal o vitaminový balíček v době, kdy již nebyl pojištěncem ČPZP, nemá na něj nárok.

Vitaminový balíček bude poskytnut dárci po předložení občanského průkazu, průkazu dárce krve, dokladu o získání ocenění (bronzová nebo stříbrná Jánského plaketa).

Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně – Držitelé zlaté Jánského plakety

Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety, až 1 500 Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí. U očkování je možné příspěvek užít na jednotlivou dávku.

Tento příspěvek může získat pouze dárce, který je pojištěncem ČPZP v době, kdy o příspěvek zažádá. Pokud požádal o příspěvek v době, kdy již nebyl pojištěncem ČPZP, nemá na něj nárok.

Tento příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet dárce po předložení výpisu z bankovního účtu (popř. průkazní kartičky k bankovnímu účtu), občanského průkazu, průkazu dárce krve, dokladu o získání zlaté Janského plakety, dokladu o zaplacení.

Doklad o zaplacení musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo pojištěnce, účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení, razítko a podpis vydávajícího zaměstnance. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČ, adresa firmy.

Programy pro dárce krve, plasmy a kostní dřeně – Držitelé Zlatého kříže

Příspěvek pro držitele Zlatého kříže, až 2 000 Kč na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí.

Tento příspěvek může získat pouze dárce, který je pojištěncem ČPZP v době, kdy o příspěvek zažádá. Pokud požádal o příspěvek v době, kdy již nebyl pojištěncem ČPZP, nemá na něj nárok.

Tento příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet dárce po předložení výpisu z bankovního účtu (popř. průkazní kartičky k bankovnímu účtu), občanského průkazu, průkazu dárce krve, dokladu o získání Zlatého kříže, občanského průkazu a dokladu o zaplacení.

Doklad o zaplacení musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo pojištěnce, účel vystavení dokladu (viz bod 3.40.1), cenu, datum zaplacení, razítko a podpis vydávajícího zaměstnance. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČ, adresa firmy.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.