Kód pojišťovny

Nedoslýchavost

Ilustrační obrázek

Dítě je postiženo slabou nedoslýchavostí, jestliže se jeho sluchové vnímání zeslabilo přibližně o čtyřicet decibelů. To v praxi znamená, že dítě neslyší např. tikání hodin, šumění moře a také některé souhlásky (např. f, g, h, p, k, s, č, š). Mírná nedoslýchavost má značně negativní dopad na děti mladšího školního věku (první a druhá třída), protože ty se teprve učí číst a psát. Rozlišujeme dva druhy nedoslýchavosti - převodní a percepční.

Co to je převodní nedoslýchavost?

Převodní vadu si děti mohou někdy přivodit samy, když si strčí do ucha nějaký předmět a tím si zcela uzavřou zvukovod. Častou příčinou mírné nedoslýchavosti je zánět středního ucha, kdy tekutina ve vnitřním uchu zabraňuje průchodu zvukových vln přes bubínek do vnitřního ucha. Příčinou ušní infekce může být prodělané nachlazení, zánět, alergie, spalničky nebo příušnice. Nedoslýchavost, může přetrvávat i několik týdnů po vyléčení onemocnění.

Percepční nedoslýchavost

Tento typ nedoslýchavosti je způsoben poškozením nervu hluboko ve vnitřním uchu a bývá ve většině případů trvalá. Některé děti se s tímto typem nedoslýchavosti rodí. Důvodem může být genetická dispozice nebo virové onemocnění matky v průběhu těhotenství. Dalším důvodem mohou být plané neštovice, chřipka nebo ušní infekce, která se rozšířila do vnitřního ucha.

Školní výsledky

Děti, které trpí dočasnou i trvalou nedoslýchavostí dosahují v porovnání s ostatními vrstevníky nižších studijních výsledků a polovina z nich má nedostatečný prospěch. Sluchové obtíže mohou tedy velmi negativně ovlivnit školní práci a rodiče by neměli podceňovat ani nedoslýchavost lehčího rázu.

Když dítě zaostává

V případě, že dítě ve škole zaostává a rodiče mají podezření na vadu sluchu, je potřeba vše sdělit dětskému lékaři a ten nám dá doporučení na návštěvu specialistů. Pokud dítě trpí na časté záněty ucha, doporučuje se ověřit sluch dítěte několikrát ročně. Pomocí sluchových testů se zjišťuje stupeň možné nedoslýchavosti nebo popř. stav tekutiny v uších. Při déletrvající nedoslýchavosti spolupracují rodiče s foniatrem a logopedem. V rámci terapie se dítě učí rozvíjet své řečové schopnosti a výslovnost.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.