Kód pojišťovny

Vrácení přeplatku na pojistném

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Vrácení přeplatku na pojistném
4. Základní informace k životní situaci Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb."), formou písemné žádosti.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost podává zdravotní pojišťovně plátce pojistného, žádající o vrácení předmětného přeplatku.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Plátce pojistného písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní pojišťovna podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb. vrátí tento přeplatek v plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě. Za žádost o vrácení přeplatku pojistného se považuje vždy podání přehledu podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., vyplývá-li z něho přeplatek pojistného a jestliže plátce pojistného nepožádal o použití přeplatku na úhradu zálohy na pojistné na další období.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně se stručným odůvodněním.
8. Na které instituci životní situaci řešit U zdravotní pojišťovny, u které vznikl přeplatek na pojistném.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Žádost o vrácení přeplatku lze podat písemnou formou na adrese: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, nebo na kontaktních pracovištích ČPZP. Kontaktní osoby: Marcela Tomanová – zaměstnavatelé - tel. 312258278, Ing. Jiří Zdražil - OSVČ - tel. 585809148, Bc. Pastva - OBZP - tel.: 599090264.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti), příp. doklad opravňující k jednání v předmětné věci a písemnou žádost - viz bod 7.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Použití formuláře ČPZP není podmínkou podání žádosti. Je možné použít i formulář VZP (podle § 28 z.č. 592/1992 Sb.) Formuláře ČPZP jsou k dispozici na pobočkách ČPZP a internetových stránkách
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li žádost opodstatněná a jsou splněny podmínky stanovené zákonem, ČPZP přeplatek vrátí do 30 dnů od jejího doručení ČPZP.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o vrácení přeplatku odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít E- přepážka ČPZP, příp. e-podatelna ČPZP (pouze pro klienty s ověřeným certifikátem), korespondence prostřednictvím datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Požádá-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku pojistného a zdravotní pojišťovna vrátila tento přeplatek po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného, je zdravotní pojišťovna povinna zaplatit penále.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Z internetových stránek ČPZP.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Útvar pro správu pojistného
26. Kontaktní osoba Ing. Stanislav Myška
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 9.12.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoven
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.