Kód pojišťovny

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Ilustrační obrázek

ICHS - je onemocnění srdečního svalu, které je způsobeno nedokrevností a je doprovázeno chorobným procesem v cévách ( koronárních tepnách), které zásobují srdeční svalovinu ( myokard) kyslíkem a živinami. Nejčastější příčinou ischémie je aterosklerotický plát, který  zužuje tepnu a je umístěn nesouměrně v koronární tepně. Zúžení tepny se nazývá stenóza. Jestliže má plát poškozený povrch, dochází často nad tímto plátem ke vzniku krevní sraženiny ( trombu) a dochází k uzavření tepny a to vede ke vzniku akutního infarktu.

Kdy se může ischemie objevit ?

Ischemie se může dostavit tehdy, jestliže srdce potřebuje více „ okysličené krve" než může projít zúženou koronární tepnou. Tyto zvýšené nároky na dodávku kyslíku mohou být navozeny větší fyzickou aktivitou nebo stresem. Ischemie se také projeví, pokud se céva uzavře.

Jak se projevuje ICHS?

Hlavním příznakem ICHS je bolest na hrudi, která je svíravá a palčivá  Pacient si také stěžuje na dechovou nedostatečnost a tlak na hrudi. Bolest může být lokalizovaná za hrudní kostí nebo se může objevit v oblasti srdce, dolní čelisti, ramenech, horních končetinách a může vystřelovat až do konečků prstů. Bolest může trvat různou délku od několika minut až do desítek minut. Spouštěcím mechanismem ICHS může být námaha, stres, jídlo nebo dokonce pohlavní styk. U pacientů, kteří mají diabetes se může jednat o tzv. němou ischemii, kdy je pacient bez bolesti. Důležitá je reakce bolesti na nitrogycerin. Ten rozšiřuje cévy a tak dojde k lepšímu prokrvení za stenózou.

Základní vyšetření při ICHS

Pokud máme pochybnosti, že s naším srdcem není něco v pořádku, musíme neprodleně navštívit lékaře. Ten provede EKG, ale v  některých případech se na klidovém EKG neprojeví žádné změny a je nutné provést tzv. Holterovu monitoraci nebo opět zopakovat EKG s odstupem dvou týdnů. K základnímu vyšetření ICHS patří tzv. echokardiografie, kdy se zobrazuje srdce pomocí ultrazvuku. Mezi zátěžové metody patří bicyklová ergometrie. V podstatě se jedná o zátěžové vyšetření na ergometru nebo se provádí zátěžový test na běžícím páse. K odhalení stenóz nebo uzávěru se používá vyšetření pomocí kontrastní látky ( selektivní koronarografie), kdy lékař zobrazí koronární řečiště a popř. levou komoru srdeční.

Jak se ICHS léčí?

Základním pilířem léčby pro ischemickou chorobu srdeční je :

  • působit na rizikové faktory, které mají vliv na vznik a vývoj nemoci
  • užívání léků, které snižují vznik angíny pectoris a léků, které snižují možnost vzniku trombu
  • operativní léčba

Operativní léčba - bypass

Podstatou operační léčby ischemické choroby srdeční je tzv. bypass. Podstatou tohoto operativního zákroku je přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku tepny pomocí žilního štěpu nebo našití jiné tepny za místo zúžení. Podmínkou zákroku je adekvátní nález na koronarografii. Po provedené operaci je pacient poučen o domácím režimu. Je nutné, aby pacient zvyšoval svou fyzickou námahu postupně. Také není vhodné pokračovat v kouření. Pokud dojde k zarudnutí rány, je nutno navštívit lékaře. Ránu není vhodné v žádném případě mazat různými mastmi, ale doporučuje se oplachovat ji ve slabém roztoku hypermanganu. Bolest na hrudi může ještě přetrvávat několik měsíců po provedení operativního zákroku.. Jestliže bolest přetrvává a má stejný charakter jako před operací, okamžitě navštivte svého lékaře. Může se jednat o uzavření bypassu.

Němá ischemie

Němá ischemie neboli nedokrevnost znamená, že pacient nemá bolesti, ale přitom má ischemii, která se potvrdí např. nálezem na EKG. Takové pacienty lze odhalit např. při cílených zátěžových testech nebo u Holterovy monitorace. Takoví pacienti mohou prodělat akutní infarkt myokardu, aniž by o tom věděli.

Akutní infarkt myocardu

Akutní infarkt myocardu se projevuje poškozením části srdečního svalu. O akutním infarktu hovoříme do šestého týdne od jeho vzniku. Tím, že je postižena koronární céva, dochází také k postižení větší oblasti srdečního svalu a pak může dojít ke vzniku srdečního selhání nebo k šoku a pacient umírá na zhoubnou arytmii. Rozsah postižení svaloviny lze zjistit pomocí EKG a echokardiografického vyšetření.

Příznaky infarktu

Základním příznakem infarktu je bolest trvající od několika minut až hodin. Může se projevit bušením srdce a dušností. Konečnou diagnózu potvrdí EKG.

Jak se infarkt myokardu léčí?

Při léčbě infarktu myocardu je nejdůležitější obnova prokrvení srdečního svalu a prevence a léčba následných komplikací.O další prognóze pacienta rozhoduje časový interval mezi začátkem bolesti a obnovou průtoku koronární cévou. Doba vzniku bolesti po obnovení průtoku v cévě by neměla přesáhnout šest hodin.

Hospitalizace pacienta s infarktem myokardu

V prvních dnech musí být pacient hospitalizován v nemocničním zařízení, protože nejčastěji umírají pacienti v prvních hodinách akutního infarktu. Pacienti jsou hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, kde jsou monitorováni jejich základní životní funkce ( krevní tlak, srdeční frekvence, dýchání, prokrvení tkání). Pobyt v nemocnici trvá v průměru sedm dní. Po propuštění pacienta do domácího ošetření je pacient předán do péče internisty nebo kardiologa. Pacientům s infarktem myocardu se doporučuje lázeňský pobyt.

Každá bolest na hrudi neznamená infarkt

Příčin, proč máme bolest na hrudi může být více a nemusí se vždy jednat pouze o infarkt. Může se jednat také o onemocnění hrudní páteře nebo svalů, onemocnění velkých cév, plic, zažívacího traktu, zánět slinivky břišní atd. Pokud se na vyšetření neprokáží žádné organické příčiny, může se jednat o depresivní poruchu.

Následný režim po infarktu myokardu

Po tak závažné nemoci, jakou infarkt myokardu bezesporu  je, musí pacient přehodnotil své dosavadní návyky. Naprostou samozřejmostí jsou pravidelné kontroly u lékaře a užívání léků. Je nutné přestat kouřit, změnit stravovací zvyklosti, zredukovat svoji tělesnou hmotnost a také se  přiměřeně věnovat pohybu. Pokud pacient přežije infarkt bez komplikací, neznamená to automaticky, že není ohrožen vznikem dalšího infarktu.

Sex po infarktu

Ačkoli  sex a infarkt myokardu doprovází řada mýtů, je pravdou, že přiměřený sex nemůže stabilizovanému pacientovi ublížit, ba naopak, nelze podceňovat hlavně vliv psychický. Je však potřeba  zdůraznit, že není vhodný sexuální styk po bohatém jídle, nadměrném použití alkoholu a za nepříznivých psychických okolností.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.