Kód pojišťovny

V zajetí drog

Ilustrační obrázek

Podle čeho poznáme, že naše dítě začalo užívat drogy? Co se dá dělat proti tomu, aby se tak nikdy nestalo? Pokud naše dítě, do té doby bezproblémové začne najednou měnit zcela styl oblékání, mluvy a poslouchá úplně jinou muziku, měli bychom  zpozornět. Sice se nemusí jednat zrovna o drogy, ale určitě se něco děje. Může se jednat o vliv divné party, problémy ve škole nebo je problém někde uvnitř, nějaké trápení a starost. Děti se sice v období dospívání chtějí odlišovat, ale pokud se začínají také citově odcizovat, může nastat problém pro celou rodinu. Rodiče by se proto měli mít na pozoru a právě v kritickém období dospívání by se měli svým dětem co nejvíce věnovat. Jinak se dozví, že dítě bere drogy až  hodně pozdě.

Kde je chyba?

Drogy berou děti z různých sociálních skupin. Možná jen důvody, pro které se rozhodnou drogy užívat se liší.  U dětí ze sociálně slabších rodin a děti z neúplných rodin sahají většinou po droze ze zoufalství a ze ztráty perspektivy. Nevidí důvod, proč by se měli snažit a  nabývají dojmu, že nic nemá cenu. Vyjímkou nejsou ani mladí lidé z tzv. lepších rodin a rodin, kde je pevný řád a pravidla.  Zde může být důvodem nuda nebo touha po ještě „lepším" životě. Pokud je dospívající vychováván přísnými rodiči, může mít touhu se vymanit z jejich vlivu za každou cenu a hledá svoji svobodu v droze. Vzniká začarovaný kruh ze kterého lze vystoupit jen z velkou dávkou vůle, motivace a s dobrým zázemím.

Dívky nebo chlapci?

Drogy berou jak dívky, tak chlapci, ale v drogovém světě mají převahu chlapci. Dívky, které jsou zamilované do drogově závislého  mají pocit, že ho mohou zachránit a láska vše přemůže. Takový příběh obvykle končí tím, že na droze je závislá i dívka.

Sebevědomí

Co má udělat rodič proto, aby se dítě nestalo drogově závislé? Rodiče by měli rozhodně odmala budovat ve svých dětech zdravou dávku sebevědomí, chválit je i za sebemenší úspěchy a povzbuzovat je v tom, v čem jsou jejich děti dobré. Děti by měly pociťovat ve své rodině lásku, měly by vnímat, že někam patří. Dospělí by se měli snažit nabídnout dětem různé alternativy programu pro volný čas s ohledem na zájmy a záliby dítěte. Jen tak lze zahnat nudu a nicnedělání.

Vše má svá pravidla

Rodiče by také měli odmalička dát přirozeným způsobem najevo, že existují jisté hranice, které by se neměly překračovat. Dítě by mělo být podle svého věku vtaženo do chodu domácnosti a mělo by se podílet při domácích pracích. Výška jejich kapesného bychom neměli příliš přehánět a dospívající by měl být také seznámený s ekonomikou domácnosti.

Nadměrné nároky

V současné době stoupá ambicióznost některých rodičů. Ti  potom nakládají na své děti nároky na které nemohou stačit. Bohužel si musíme objektivně přiznat na co naše dítě má, nebo nemá. Jen na nás dospělých je, abychom rozpoznali nadání a záliby dětí a rozvíjeli je. Tím pro ně uděláme to nejlepší, co můžeme. Učme své děti žít reálný život a ukažme jim, jaké to je radovat se z maličkostí.

Kdy začít s prevencí v rodině?

S prevencí můžeme začít úplně nenásilně a přirozeně. S dětmi můžeme nejprve hovořit o závislosti na lécích, protože s užíváním léků se dítě setkává odmala a vidí, jak léky užívají jejich rodiče. Dítě seznámíme s tím, že určité léky předepisuje pouze lékař a léky užíváme pouze tehdy, jsme-li nemocní. Ani rodiče by neměli před dětmi užívat běžně analgetika, kdykoli je něco bolí. I pití alkoholických nápojů v rodině by mělo podléhat určitým příležitostem a rituálům.

Marihuana

Kouření trávy může být vstupní zkouškou před tvrdou drogou. Snažte se s dětmi co nejvíce mluvit a komunikovat, když to ještě jde a ne až nastane  problém! Pak se obvykle z rozhovoru stává pouze monolog zoufalého rodiče. Jestliže si naše dítě zapálí trávu samo doma je to jasný příznak něčeho divného. Měli bychom si klást otázku, proč chce ovlivnit své emoce? Možná pomůže rada odborníka a pomoc psychologa. Měli bychom si přiznat, že na problém nestačíme a potřebujeme pomoc. To není žádná hanba nebo ostuda. Vždy je lepší problém řešit dříve, než bude pozdě a nabude doslova obludných rozměrů.

Taneční droga

Extáze je nazývána společenskou drogou, ale při jejím častém užívání to může být přestupní stanice na pervitin. Takže i zde platí, že nic se nemá přecházet mlčením! Sledujme s kým a kde se naše děti stýkají a hlavně s nimi komunikujme!

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.