Kód pojišťovny

Schizofrenie

Ilustrační obrázek
Schizofrenie nebo - li rozštěp mysli je onemocnění, které postihuje zhruba 1% celosvětové populace. V České republice se počet nemocných odhaduje na 100 000. Toto onemocnění postihuje jak muže, tak i ženy. U mužů se však nemoc vyskytuje dříve ( mezi 16 - 25 rokem) a u žen tomu je v rozmezí 24 - 36 roku věku. I když se jedná o velmi závažné onemocnění, tak polovina léčených pacientů po prvním záchvatu je schopna normálního života.

Jak se schizofrenie projevuje?

Pro správné určení diagnózy je nutné vyloučit užívání omamných látek, či odlišit nějakou jinou poruchu. Průvodními znaky schizofrenie jsou:
  • Halucinace ( může se jednat o halucinace zrakové, dotykové, čichové nebo chuťové). Pacient má představu, že k němu promlouvají různé hlasy, které komentují jeho projevy chování nebo mu radí.
  • Bludy (pacient má pocit, že ho někdo stíhá popř. se může jednat o žárlivé, sexuální nebo náboženské motivy).
  • Poruchy myšlení (pacient není schopen logického myšlení a jasného myšlení). Pacient se však domnívá, že je zcela v pořádku a celé okolí je "divné". Řeč bývá myšlenkově hodně chudá a projev bývá stereotypní a zcela nesmyslný.
  • Prudké výkyvy nálad. K častým projevům schizofrenie patří deprese, vzrušení, úzkost nebo zmatenost).
  • Vzteklost až agresivita. Často se objevují výhružky a výbuch y vzteku. Zcela nebezpečné chování je však vzácnější.
  • Společenská izolace.

Vliv dědičnosti

Důvody proč toto onemocnění vzniká nejsou zcela jasné. Jedním z faktorů, který může ovlivnit vznik schizofrenie jsou dlouhodobé stresy, špatné sociální podmínky, narušená rodinná výchova a špatné klima v rodině. Toto onemocnění se vyskytuje jednak u vyšší socioekonomické skupiny nebo u nižších společenských vrstev.

Doba trvání

Jestliže výše uvedené příznaky trvají po dobu šesti měsíců, lze usuzovat, že se opravdu jedná o schizofrenii. Základem úspěšné léčby je dlouhodobé užívání léků a psychoterapie nemocného i blízkých rodinných příslušníků. Dále je nutná pracovní terapie, která se snaží o postupné začlenění nemocného do společnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.